Informasjon, reglement og søknadssopplysninger


Priser 2017 faste plasser og sesongplasser for medlemmer av Åsgårdstrand seilforening

Faste Plasser
Årsleie kr. 1000,- pr. breddemeter.
I tillegg betales et innskudd etter båtens størrelse.
Sesongplasser
Årsleie  avhengig av størrelse, ta kontakt, NB vi krever medlemskap.
-000-


Les vedlegget -havnereglementet  
Meld deg inn i foreningen fra skjema på hjemmesiden
Søknadskjema finner du her 
Prioriteringskriterier lenger ned på siden.
 
Dette sendes  underskrevet til: 

Åsgårdstrand Seilforening
Postboks 65
3179 Åsgårdstrand
   Eller på email til  
 
havnekomiteen()seilforeningen.no

Ref Havnereglement 3.15 Båter som ikke er registrert/omregistrert på faktisk eier i småbåtregisteret, tillates ikke båtplass/fortøyning i Åsgårdstrand Seilsportsenter.
Skipsregister er også ok.

 

Ledige Plasser
Ta  kontakt med Havnekontoret vedrørende ledige plasser og  sesong plasser..

Kriteria for tildeling av faste plasser og sesongplasser

Kriteria Avstand Poeng
Ansiennitet i ÅS som fullt medlem 1 per år
Ansiennitet på venteliste 1 per år

0-2 km 5 poeng
Avstand fra Åsgårdstrand Seilforeningen 2-40 km 3 poeng
> 40km 0 poeng
Reduksjon av poeng hvis et tilbud om fast plass avslås 5 poeng
Minstekrav til poengsum for fast plass 5 poeng