Disponenter av seilbåtplasser

Opplysninger om disponenter til seilbåtplasser og seilbåter i Åsgårdstrand seilsportsenter/ Nordre Havn registreres i seilforeningens administrasjonssystem: StyreWeb. Se nedenstående lenke for oversikt over disponenter av seilbåtplasser for 2016

Det gjøres oppmerksom på at alle medlemmer av seilforeningen med seilbåt i nordre basseng er pålagt å registrere seilbåten i småbåtregisteret eller skipsregisteret. Det skal være samsvar mellom navn på forsikringstaker, navn på disponent av seilbåtplass og navn på registrert eier i småbåtregisteret/ skipsregisteret. Ved felleseie skal registrert disponent av seilbåtplass være den samme som registrert forsikringstaker.
Havnekomiteen kan foreta oppslag mot StyreWeb og Småbåtregisteret.