Vi har båtplasser


Faste plasser eller sesongplasser.

Seilsportsenteret er bygget for å fremskaffe båtplasser for våre medlemmer til en overkommelig pris. Vi prioriterer medlemmer med lang tilknytning til Åsgårdstrand Seilforening fra vårt nærmiljø. 

Nyhet! Nye innskuddpriser fra 2018.

Type Ny pris
P25 25000
P30 30000
P35 40000
P40 45000
P45 67000
P50 86000
Spes. Plass 13500

For faste plasser består prisen av innskudd som betales tilbake når plassen sies opp. I tillegg kommer det en års-leie. For å holde kostnader på et fornuftignivå. så er er plassdisponentene forpliktet til å delta på en dugnad, samt gå vakt en gang i året. Båten skal være ansvarsforsikret og registrert i skipsregisteret eller småbåtregisteret. 

Kontakt oss for andre priser.

Søknad om båtplass finner her  og dersom du ikke er medlem kan du melde deg inn her.  Båtplass søknaden sendes til vår havnekomité på epost eller til Åsgårdstrand Seilforening Postboks 65  3179 Åsgårdstrand

 Våre prioriteringsregler er som følger:

Kriteria Poeng
Ansiennitet i ÅS som fullt medlem 1 per år
Ansiennitet på venteliste 1 per år
Avstand fra Åsgårdstrand Seilforeningen 0-2 km 5 poeng
2-40 km 3 poeng
> 40km 0 poeng
Reduksjon av poeng hvis et tilbud om fast plass avslås 5 poeng
Minstekrav til poengsum for fast plass 5 poeng