Vi har båtplasser

Faste plasser eller sesongplasser.

Seilsportsenteret er bygget for å fremskaffe båtplasser for våre medlemmer til en overkommelig pris. Vi prioriterer medlemmer med lang tilknytning til Åsgårdstrand Seilforening fra vårt nærmiljø. 

 

For faste plasser består prisen av innskudd som betales tilbake når plassen sies opp. I tillegg kommer det en årsleie. For å holde kostnaden ned er plassdisponentene forpliktet til å delta på en dugnad, samt gå vakt en gang i året. Båten skal være ansvarsforsikret og registrert i skipsregisteret eller småbåtsregisteret. 

Plass Bredde Innskudd Årsleie Sesong plasser uten innskudd Antall ledige plasser pr 1.1.2018
2,5 28000 2500 4740 2
3 34000 3000 5720 3
3,5 47000 3500 7260 2
4 60000 4000 8800 3
4,5 82000 4500 11060 3
5 115000 5000 14200 1

Søknad om båtplass finner her  og dersom du ikke er medlem kan du melde deg inn her.  Båtplass søknaden sendes til vår havnekomité på epost eller til Åsgårdstrand Seilforening Postboks 65  3179 Åsgårdstrand

 

Våre prioriteringsregler er som følger:

Kriteria Poeng
Ansiennitet i ÅS som fullt medlem 1 per år
Ansiennitet på venteliste 1 per år
Avstand fra Åsgårdstrand Seilforeningen 0-2 km 5 poeng
2-40 km 3 poeng
> 40km 0 poeng
Reduksjon av poeng hvis et tilbud om fast plass avslås 5 poeng
Minstekrav til poengsum for fast plass 5 poeng

 


I gjestehavnen Vi har gode plasser for alle typer båter, Enten longside rette på innsiden av nordre molo, eller på ledige plasser (Grønne skilter) i hele havnen. eller på ledige plasser i havna. Et nytt servicebygg tilfredsstiller de fleste behov for dusj og toalett besøk.  Prøver du å samle sammen båter fra klubben til et treff, så snakk med oss. Vi leier også ut lokaler med et flott kjøkken i tilfelle dere vil sikre dere mot været. Gjennom Webkameraet kan du sjekke om det er ledige plasser longeside, hvis ikke finner du alltids en grønn plass i båsene.