Tirsdagsregatta 2018

Publisert av Per Erling Holt den 24.04.18.

Nytt i år er at vi deler sesongen i 2, med avslutning før ferien, og ved sesongslutt. Det kan strykes to regattaer i hver del, og det blir kåret en sammenlagt vinner til siste seilas før ferien og ved sesongslutt på høsten.  I år seiler alle på shorthanded rating, men det er selvfølgelig ingen ting i veien for å ta med ekstra mannskap.  Vi har fått signaler om at noen ønsker å bli med for å lære, og det er selvfølgelig hyggelig uten at det går ut over båtens ratingen. Ta vel imot nye mannskap som stiller på brygga før start.
Vi starter på GPS tid kl 1815 som i fjor, og alle må sørge for å ta nøyaktig klokkeslett (GPS tid) ved målpassering. Det kan gis fratrekk i rating for seiling uten spinnaker om du melder fra om dette senest 1 døgn i forkant til Per, Anders, eller Tore.
Alle kan stille til start i tirsdagsregatta, enten de har rating/måltall for båten eller ikke.  Har ikke båten rating gir vi den en standard rating for tilsvarende båt.  Vil noen være med å lære som mannskap før de seiler selv, så møt opp i seilsenteret ved flytebrygga til skippermøtet kl 1730 så finner vi en båt du kan bli med.
Vi vil i år bruke kanal 72 på VHF radio om det skal gis beskjeder i forbindelse med regattaene. 
Vi oppfordrer alle til å bruke RaceQs for trackingsystem av båtene. Det er både morsomt og god læring for gjennomgang av seilasen etter målgang. 
Påmelding i år som i fjor gjøres via SRS, og koster kr 200,- for hele sesongen.
Da ønsker vi alle en god seilas i 2018, og vel møtt til trening i tirsdagsregatta.

Tur & hav v/Per, Anders og Tore