Vinteropplag 2017/18 på sjøen

Publisert av Torbjørn Lunde den 06.10.16. Oppdatert 29.09.17.

Vinteropplag på sjøen 2017/18
Skal du, eller ønsker du  å ligge på sjøen i vinter må du melde ifra til Havnekomiteen på e-post:
havnekomiteen@seilforeningen.no innen søndag 8 oktober.
Oppgi navn, mobiltelefonnr, e-post, båttype, reg nr og plassnummer du ligger på, og om du ønsker å tilkople strømkabel til uttak på flytebrygga.

Her er prioriteringsrekkefølgen for tildeling av plasser:
    1) Båter som disponerer fast plass på flytebrygga kan bli liggende på fast plass. (inkl. i årsavgift)
    2) Båter som disponerer fast plass på landbrygga kan søke om vinterplass på flytebrygga. (inkl. i årsavgift)
    3) Båter med fast plass på kommunal molo, kan søke om plass på flytebrygga. 
    4) Båter med sesongplass (til 01.10.2017) i Åsgårdstrand seilforening kan søke om plass på flytebrygga
Båter med 3) og 4) prioritet betaler 44kr/ m2, regnet etter båten lengde +1m, og båtens bredde + 1m (tilsvarende som for opplag på land)

NB-NB!
Strømpris blir trolig 1,9 kr/kWh. (samme som Horten havn)  Alle i vinteropplag er pliktige til å ha fungerende strømmåler til enhver tid. Strømmåler skal ikke kunne nullstilles ved strømbrudd, den må ha internbatteri el. S
trømforbruk skal måles fra 01.10.2017 til 01.04.2018 og totalforbruk meldes inn til havnekomiteen@seilforeningen.no før 06.04.2017.
Dette er et tillitsbasert system som ÅS vinteren 2016/17 desverre tapte mye penger på. Vi ber derfor innstendig alle om å være nøye med registering og innrapportering av strømforbruk i vinter, .


Seilforeningen kan ikke garantere for kontinuerlig strømtilførsel. Alle må bidra til å begrense strømuttak mest mulig for at hovedsikringen til havna ikke skal overbelastes. Erfaringsmessig klarer mange seg med en liten 2-300W varmeovn (gjerne med termostat) eller avfukter i båten. Eventuell ispropell bør også ha lavest mulig effekt (3-400W) og senkes langt ned i vannet for å få varmere vann opp til overflaten. Store varmeovner, avfuktere ol. på for eksempel 700 -1.000 W, selv om de har termostat, skal ikke benyttes.

 
Langs land legges det ut bobleanlegg for å beskytte potonger og utriggere. Det kan derfor ikke ligge båter i vinteropplag på landbrygga.
Det blir også lagt ut bobleanlegg på vestsiden av flytebryggen, dette er imidlertid å regne som en bonus for de som ligger der, man må selv sikre båten hvis man ønsker å ligge isfritt. Det vil si at seiforeningen ikke garanterer isfri flytebrygge. Bobleanlegget blir lagt slik at det ligger litt opp ifra bunnen og det vil da IKKE være anledning til å flytte båter før dette taes opp igjen. Bobleanlegg er tenkt lagt ut i begynnelsen av november og forsøkes tas opp igjen før påske hvis værforhold tillater det.

  
Alle som ligger på sjøen må sikre egen båt og passe egne fortøyninger, samt sørge for at det IKKE er noen fall eller lignende lager lyd. Vi minner også på at det IKKE er lov å bruke sjakler/ eller metall mot fortøynings øyer på bryggene. Siden flytebryggen beveger seg bør fortøyninger være stramme, og som hovedregel bør man ha to fortøyninger forut og akter, samt to spring på hver side. Husk også å fendre godt.

Da er det bare å glede seg til neste sesong !