Kalender

April 2018


Forrige   Neste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Tur & Hav sesong Intro
5
Møte Datakomiteen

Info møte tillitsvalgte
6
7
Morten Kjørum
8
Morten Kjørum
9
Jolletrening
10
11
Havnevurdering
12
Jolletrening
13
14
15
16
Jolletrening

Planlegging
17
18
19
Jolletrening
20
21
22
23
Jolletrening
24
25
Styremøte
26
Jolletrening
27
28
29
30
FRIST RAPPORTERING NSF

Jolletrening
1
2
Havnevurdering
3
Horten Kommune DKS

Jolletrening
4
Regattamøte fokus SpringCup 5-6 Mai

Horten Kommune DKS
5
Havneområdet Spring cup 2018 regatta
6
Konfirmasjon Lena Chrobak

Havneområdet Spring cup 2018 regatta

Tur & Hav sesong Intro – 04. april 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Flaket - Lille Sal
Beskrivelse: Intro Årets sesong V/ Per og Tore

Info møte tillitsvalgte – 05. april 2018

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Flaket - Lille Sal
Beskrivelse: Introduksjons møte med tillitsvalgte i alle komiteer.<br>Hvordan vi gjør det i Seilforening. (Tore)<br>Administrativ - Verktøy og hjelpemidler. Litt om hver og kunnskap om hvor hjelpen finnes.(Tore)<br>Økonomi - ansvar og retningslinjer.(Per Arne/Tore)<br>Praktisk - bruk av båter - retningslinjer -vedlikehold med mer . (?)<br>Nøkler til huset?<br><br>

Møte Datakomiteen – 05. april 2018

Tid: 16:00 – 17:00
Sted: Rødskjær - Lite Møterom Syd 2. etg.
Beskrivelse: Kort møte om<br>1. Informasjonsmøte 19.3<br>2. Innkjøp vær stasjon ref budsjett.<br>3. Trådløs i havna, sørge for full dekning samt vurdere sikkerhet.&nbsp;<br>4 Ansvarsfordeling på gruppen forslag:<br><span style="white-space:pre"> </span>StyreWeb utvikling og forvaltning:&nbsp; Henning/Tore<br><span style="white-space:pre"> </span>Prosjekt Trådløs Havna<span style="white-space:pre"> </span>&nbsp; &nbsp; &nbsp;: <span style="white-space:pre"> </span>Stein/Henning<br><span style="white-space:pre"> </span>Betalingssystemer&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; :&nbsp; Holten/Tore&nbsp;<br><span style="white-space:pre"> </span>Prosjekt Vær-stasjon<span style="white-space:pre"> </span>&nbsp; &nbsp; :&nbsp; Tore/Henning<br><span style="white-space:pre"> </span>Påmelding og resultatsystemer&nbsp; :&nbsp; &nbsp;Stein/Tore&nbsp;<br><span style="white-space:pre"> </span>Opplæring<span style="white-space:pre"> </span>&nbsp; &nbsp;:&nbsp; &nbsp;alle<br><span style="white-space:pre"> </span>

Morten Kjørum – 07. april 2018 - 08. april 2018

Tid: 06:00 – 10:00
Sted: Bastøy - Store sal
Beskrivelse: 70 års lag

Jolletrening – 09. april 2018

Tid: 16:00 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Jolleseilere
Sted: Seilsportsenteret
Beskrivelse: Jollegruppe har trening hver mandag og torsdag &nbsp;1800 i sesongen. Seilerne skal være klare til å seile på det tidspunktet.<br>Er du ikke påmeldt. ta kontakt med&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Per Arne Høstvang på telefon 959 25 656.</span>

Havnevurdering – 11. april 2018

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Rødskjær - Lite Møterom Syd 2. etg.
Beskrivelse: Oppstartmøte for vurdering av Havna<br><br>se vedlegg eller sak2 og møtereferat fra årsmøte <a href="https://1drv.ms/f/s!Aio4hpX-NiOOwwJvU_c78mtxVMwJ">her</a><br>

Jolletrening – 12. april 2018

Tid: 16:00 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Jolleseilere
Sted: Seilsportsenteret
Beskrivelse: Jollegruppe har trening hver mandag og torsdag &nbsp;1800 i sesongen. Seilerne skal være klare til å seile på det tidspunktet.<br>Er du ikke påmeldt. ta kontakt med&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Per Arne Høstvang på telefon 959 25 656.</span>

Planlegging – 16. april 2018

Tid: 16:00 – 18:00
Beskrivelse: <div>Møter i Tur&amp;hav samt informasjons og temamøter</div>

Jolletrening – 16. april 2018

Tid: 16:00 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Jolleseilere
Sted: Seilsportsenteret
Beskrivelse: Jollegruppe har trening hver mandag og torsdag &nbsp;1800 i sesongen. Seilerne skal være klare til å seile på det tidspunktet.<br>Er du ikke påmeldt. ta kontakt med&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Per Arne Høstvang på telefon 959 25 656.</span>

Jolletrening – 19. april 2018

Tid: 16:00 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Jolleseilere
Sted: Seilsportsenteret
Beskrivelse: Jollegruppe har trening hver mandag og torsdag &nbsp;1800 i sesongen. Seilerne skal være klare til å seile på det tidspunktet.<br>Er du ikke påmeldt. ta kontakt med&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Per Arne Høstvang på telefon 959 25 656.</span>

Jolletrening – 23. april 2018

Tid: 16:00 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Jolleseilere
Sted: Seilsportsenteret
Beskrivelse: Jollegruppe har trening hver mandag og torsdag &nbsp;1800 i sesongen. Seilerne skal være klare til å seile på det tidspunktet.<br>Er du ikke påmeldt. ta kontakt med&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Per Arne Høstvang på telefon 959 25 656.</span>

Styremøte – 25. april 2018

Tid: 16:00 – 19:00
Sted: Rødskjær - Lite Møterom Syd 2. etg.
Beskrivelse: <p>Trykk&nbsp;<a href="https://onedrive.live.com/?id=8E2336FE9586382A%2111560&amp;cid=4167C22C00807788" target="_blank">her</a> for dokumenter på OneDrive.</p><p>&nbsp;</p><p ><br><br><br><br><br></p>

Jolletrening – 26. april 2018

Tid: 16:00 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Jolleseilere
Sted: Seilsportsenteret
Beskrivelse: Jollegruppe har trening hver mandag og torsdag &nbsp;1800 i sesongen. Seilerne skal være klare til å seile på det tidspunktet.<br>Er du ikke påmeldt. ta kontakt med&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Per Arne Høstvang på telefon 959 25 656.</span>

Jolletrening – 30. april 2018

Tid: 16:00 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Jolleseilere
Sted: Seilsportsenteret
Beskrivelse: Jollegruppe har trening hver mandag og torsdag &nbsp;1800 i sesongen. Seilerne skal være klare til å seile på det tidspunktet.<br>Er du ikke påmeldt. ta kontakt med&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Per Arne Høstvang på telefon 959 25 656.</span>

FRIST RAPPORTERING NSF – 30. april 2018

Tid: 07:00 – 07:00
Beskrivelse: <p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund <span style="text-decoration: underline;">innen 30. april 2018 </span>gjennom <a style="color: rgb(17, 85, 204);" href="http://www.klubbadmin.no/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=no&amp;q=http://www.klubbadmin.no/&amp;source=gmail&amp;ust=1522921491975000&amp;usg=AFQjCNHTDPEHTc9AdHQTqVJTfJ0vR4JgaA"><u>www.klubbadmin.no</u></a></p><p style="background-color: transparent; color: rgb(34, 34, 34); direction: ltr; font-family: arial,sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 12.8px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12.8px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; position: static; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Dette er en samordnet søknad og rapportering til idrettsforbundet. I tillegg til rapportering av medlemstall, har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester. Fristen for søknad om momskompensasjon på varer og tjenester er 15. august 2018, men idrettsforbundet anbefaler idrettslaget å søke om kompensasjon samtidig med rapporteringen allerede nå.</p><p style="background-color: transparent; color: rgb(34, 34, 34); direction: ltr; font-family: arial,sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 12.8px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12.8px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; position: static; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><strong style="direction: ltr; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; position: static;">Dette må idrettslagene gjøre innen 30. april 2018 via <a style="color: rgb(17, 85, 204);" href="http://www.klubbadmin.no/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=no&amp;q=http://www.KlubbAdmin.no&amp;source=gmail&amp;ust=1522921491975000&amp;usg=AFQjCNEwtq00DchpjCT5F67-ySg4AckWEQ"><u>www.KlubbAdmin.no</u></a>:</strong></p><ol style="background-color: transparent; color: rgb(34, 34, 34); direction: ltr; font-family: arial,sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 12.8px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12.8px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; position: static; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><li style="margin-left: 15px;">Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.17</li><li style="margin-left: 15px;">Besvare standardspørsmål fra idrettsforbundet og aktuelle særforbund </li><li style="margin-left: 15px;">Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2018 </li><li style="margin-left: 15px;">Bekrefte idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene</li></ol><p style="background-color: transparent; color: rgb(34, 34, 34); direction: ltr; font-family: arial,sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 12.8px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12.8px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; position: static; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><strong style="direction: ltr; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; position: static;">Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på </strong><a style="color: rgb(17, 85, 204);" href="http://www.klubbadmin.no/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=no&amp;q=http://www.klubbadmin.no/&amp;source=gmail&amp;ust=1522921491975000&amp;usg=AFQjCNHTDPEHTc9AdHQTqVJTfJ0vR4JgaA"><u>www.klubbadmin.no</u></a><strong style="direction: ltr; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; position: static;"> ved hjelp av </strong><a style="color: rgb(17, 85, 204);" href="https://minidrett.nif.no/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=no&amp;q=https://minidrett.nif.no/&amp;source=gmail&amp;ust=1522921491975000&amp;usg=AFQjCNEsO2GI-t3fjG2bFmNBNA2Ekf8Omw"><u>Min idrett</u></a><strong style="direction: ltr; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; position: static;"></strong></p><p style="background-color: transparent; color: rgb(34, 34, 34); direction: ltr; font-family: arial,sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 12.8px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12.8px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; position: static; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><strong style="direction: ltr; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; position: static;">Support:&nbsp; Videoveiledning</strong> for samordnet rapportering finner du her: <a style="color: rgb(17, 85, 204);" href="https://www.youtube.com/watch?v=a5K_GH05lvM" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=no&amp;q=https://www.youtube.com/watch?v%3Da5K_GH05lvM&amp;source=gmail&amp;ust=1522921491975000&amp;usg=AFQjCNGG0lmIbmR4jGDdRjCT4CAgd9WSkA"><u>Samordnet rapportering 2018</u></a><strong style="direction: ltr; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 0px; padding-bottom: 0px; position: static;"></strong></p><p style="background-color: transparent; color: rgb(34, 34, 34); direction: ltr; font-family: arial,sans-serif; font-size: 12.8px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; margin-bottom: 12.8px; margin-left: 0px; margin-right: 0px; margin-top: 12.8px; orphans: 2; padding-bottom: 0px; position: static; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling <a style="color: rgb(17, 85, 204);" href="https://itinfo.nif.no/Forside" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=no&amp;q=https://itinfo.nif.no/Forside&amp;source=gmail&amp;ust=1522921491975000&amp;usg=AFQjCNFNwyFDij_yets4dz7GWMHTFe69sQ"><u>her</u></a>. Du kan også kontakte <a style="color: rgb(17, 85, 204);" href="https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=no&amp;q=https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/&amp;source=gmail&amp;ust=1522921491975000&amp;usg=AFQjCNFeqW0XeK7F-FKDdXIdfHguRBHuYg"><u>idrettskretsen</u></a>&nbsp;dersom du har spørsmål om rapporteringen. </p><p style="background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); font-family: &amp;quot;Times New Roman&amp;quot;; font-size: 16px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Mvh <br>Norges Idrettsforbund&nbsp;<br>se denne&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=a5K_GH05lvM&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=a5K_GH05lvM&amp;feature=youtu.be</a></p>

Havnevurdering – 02. mai 2018

Tid: 17:00 – 19:00
Sted: Rødskjær - Lite Møterom Syd 2. etg.
Beskrivelse: Oppstartmøte for vurdering av Havna<br><a href="https://1drv.ms/f/s!Aio4hpX-NiOOwlmSk2uBz3_uQgMG" target="_blank">Alle dokumenter i havnesaken for editering</a>

Jolletrening – 03. mai 2018

Tid: 16:00 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Jolleseilere
Sted: Seilsportsenteret
Beskrivelse: Jollegruppe har trening hver mandag og torsdag &nbsp;1800 i sesongen. Seilerne skal være klare til å seile på det tidspunktet.<br>Er du ikke påmeldt. ta kontakt med&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Per Arne Høstvang på telefon 959 25 656.</span>

Horten Kommune DKS – 03. mai 2018 - 04. mai 2018

Sted: Bastøy - Store sal
Beskrivelse: Kontaktperson <p class="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11pt; font-family: Calibri, sans-serif;"><b>Solfrid Sakkariassen&nbsp;<br></b><b style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Arial, Verdana;"><font style="font-size: 12px;">rådgiver - kultur og samfunn<br></font></b><b style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Arial, Verdana;"><font style="font-size: 12px;">den kulturelle skolesekken<br></font></b><b style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Arial, Verdana;"><font style="font-size: 12px;">Horten kommune<br></font></b><b style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Segoe UI&quot;, Tahoma, Arial, Verdana;"><font style="font-size: 12px;">tlf. 33085379/46935955</font></b></p>

Regattamøte fokus SpringCup 5-6 Mai – 04. mai 2018

Tid: 17:00 – 18:00
Sted: Østenskjær - Stort møterom syd 2.etg.
Beskrivelse: Om du&nbsp;ikke kan være med på møte 4 Mai,&nbsp;eller stille som angitt i skjema så meld fra til Ottar Bue tlf /sms&nbsp;90931037 evt&nbsp; &lt;<a href="mailto:ottarbue@me.com">ottarbue@me.com</a>&gt;<br><img src="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAApsAAANSCAYAAAAqAgWsAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAPy/SURBVHhe7P3vjxVF3v+Pt9/7yy+55YWGMJC8iX6CwUE2XGACCY6iMW7Ea1A3hkQCDhqT1QV0gJiNig7qdSVmlx9GE2PUkfey0RjGRUgkcYxZAcmYS+INGbPhbbyF/NA/YL7nUdOvoabo7tPnnO4zPTPPR1Knqqurq6qrX1316vp1rhupEQlRAa677rpI4iiEEEJMLf5/sS2EEEIIIUThSNkUk4pPP/00WrhwoesFxf7www/jM0IIIYSoIlI2xaThyy+/jP74xz9G77zzjhtux966datTQIUQQghRTaRsiknDV199FfX09EQrV650x9j79u2L3n33XXcshBBCiOohZVMIIYQQQpSGlE0xaejq6or279/vhtMBm2H0Rx991B1XmV9++SXasGGDm2uKId/4CSGEEFMdKZti0rBkyZLovffeizZu3OgUNmyO161bF4eoLnfddVc0Z86c6MKFC87AI4884ux2sHfv3jFFNzSiefjgSSpTjH0UNYN9SNliOAxuPlhYFPfjjz+OfcAUhb/4Dnn1P4YsD6HJgjwm3QOyOB3JKl8hpjzssylEFcgrjh0dHS7sgQMHYp9qMzQ05PLsU1M4c99vkfT09Lh0fSNap7+//5pyHRwcjM82Rm9vr7u+s7NzZGBgIPYdlaPw+XV1dcVnW2f27Nnj4u7r64vPjMprd3f3uPOYNPzy4DqTdzN+3NOFrPIVYqqjnk0xqaDHZ3h42LlfffVVZ4v8PPzww7GrPHhG0633qqgexp07d0Z79uyJaopJdPTo0XG99vTssyCupsS68+3k+uuvj5588sn4KBue/0MPPRQfRdHSpUvd9T6ff/557BJCTAekbIpJxV//+tfYFTmls5WhynaBkoByYPM0Mbt37466u7vjEFMH7u2+++6Lj0QjMOyMogm33377NQqawS4Mn3zySXxUHExJ6ejocG5k87HHHnPuRvHfUZ/e3l5nk0ZfX59zTyeKKl8hJiNSNsWkgcb40KFD8dEoaQ1b1aCXCubOnRstWrTIuf/2t785e6qAoslctEuXLsU+ohEOHz4cu0bLMgsUTrYBKxJ6Uc+dO8fYuJsXmqbs1iN8R42XXnrJxU0afIBNN4oqXyEmI1I2xaTh7bffjl1XoWFDCa06NCwMgdLQXLx40bmnUmPDM0DRPH36dOwjWoFyrDcVYcuWLbFLCCGqjZRNMSmgp4dtjzo7O2OfqyQpoaJ9sMqW5yJFs1h27Njh5oKmfUzROzhr1qz4SAghqouUTTEpOH78uNs6KGmIDiU0LwxfLVu2bGwrFhpz5n1i6JlLAmWKcKRv16WZsDcKJZk0uT7cAoY5nGmKhB+nGcsfcXKt5SepB8zy7F/77bffxmfrk7ecSPuee+65ZugcRclPGwhrfr6xebfk2dKkfMKy4fjgwYMuPv9ZcA1xJw09Z6VJfH45kiZ5yIIybPSavNx0002x6yrIO/P80mSF55QG9+jLrclcWE5pZYR/I9h1ISYLSfHZMyBvdj3Pk4VSSfcLPH8L6xuDdCw+X1YN7p8wvnwTLuk5UoYWxjdcb/FYWpRz0j3iF16P8cOmhWlWTjnfbJ0lRCmMCFERssSRrYPYTgXY7oWwvrFzWdiWMrYVC3AdceOftI2Mv9UMW9EMDw+7a3Gbv2/87UzYqsa2O7EtbLjev5bzhAshDcuXGfKXlraPn2e7V0uX/PnXYUKaKafwmaRt68J2VX44DFsE+VvlmPHjsPPkwcqL66x8Mdyf5dcn6Z7Jh3+tb9K2LPLzSD5MFijvpDSa2fooTa7MkBbp1sOeIfdo+TC5sLz7EMZPBxM+w6QwSYRh0mTBL0/yRllaeeJH3gmTBLJp15oBu9Y3/nOwbcjwtzT99zQpr0n3TfmmPau8cYThOA7DNCOnfhmQR5PTRvIrRNGkt+5CtBkqviSoVKlwqTAhSTGhIs2CCtfChpWrVcShEmUNthl/z0Pc5k/eQoWROP1Gwm80w0YlSXmDpHAY0grLwAiVOV+pCPNkxqeZcgL8/DizGjA/HIZytobfbxAtDr+hDss6T7pJDT3GnkmouHAcQpp+mFAJCvOBSVMGsvAVnyzDfVJeSfhyi9sgvPknvS/1yjKpHJMIw+R5Jv694PbLwH/vjKS8cK88l7AM7Tkg276/n6ZfZknp2TnfILMQvnOkkUQz5YtpRE79+8A0UmcJUSZSNkVloBJMgkrVbzTBbzTMZFWeVOwWjmvDBoVraQwMX+kyEzaI/jn/WshqmP28hOd8ksLRsBnWsFijFTbSSQpFvbQbLSejXkPq44fDkI5B/PQ8+b1vYZ799MN0k/KW9Cz8/NUrEwjT8WUBktIwJadRKANf6U4zhAnzEcptmAfr1cPUU5jDZ5gl0z5hmCRZ8PNRT/FFPvKUt698cW9c58uD3+MXygnh7Rx5C7FzZvzr8z77Zsq3ETlttc4Sokw0Z1NUGuYrMW8t3JOu1nDErqswny8PzC9kniFzmmxeGIstbHsi+Pnnn2PXVfzV4+FK8s8++yx2jcLWNDVl0LlrjV5UUxKdu1XWrl0bu65uJbN9+3Z3zLxWf+5k0mr3FStWxK765CmnIiB+g/jZHgazYMEC58ezrzWMzl1TBKJdu3Y5dys0Ug7ce/h8w7LleRcFZXDq1Cm3FyWykwYLsphr6M/BfO2112LXKGG+mO9nfPzxx7GrvTDPtKYYxUfJcuqDHCLb9bj//vtj16hMseuDySrP0J/bvWbNmtg1yrx582LX6P699eY3h9eXRSNy2mqdJUSZSNkUlYaV5t3d3WOKh5G0ITKNSdIiEVi/fn3sugpKbGdnZ24ltVFMGaTRY5saGjwm+r/yyitxiMYJy8Hniy++iF3NMxHlNH/+/NiVDI0kSgNliRKKAsXCCRStkydPxqHKox1pJMFHxA8//JCpdKJw+rsxHDt2LHbVZ6J2D2hGTvNc4yuMIY0+w++//z52CSGKQMqmqCwojiiQjz76aOxzFZQulNAQf2NsH8JbT6MPvSaPP/74NT1EN9xwQ+zKB8pYGsSLkkmvHDz77LPObhTr3UvDeh9bodFyKoJGem/ocSIPq1atijZu3Oj+aadszp8/H7vKhfsKQdGup3S++eabsWu0V84nXHns92aFYdtFM3Ka55qs3uXwGfq7JWCQJ592PfMiKbLOEqJopGyKymLDwgzl+g2DmaRtkLL+L52exv7+/sQGm0bYb+yTlC5/u5Fw65G//OUvsWs8DBnyj0EozSiLbOZedRopp3bCdji33nqrywOKlz/8PlVI29LGVzpDJSFLabxw4YLrEU4z0xXe7aTyMGNTUyYTRdVZQpSBlE1RWZibx1zHpMbAjPUWGjS8aQ02oKAwfJjUS4i/v28hSpc/N/T55593vXr0suAGFDIUM/6KLoT96x566CGnMEPZimaRG3w3Uk7tAAXX/jecZ95OZWDmzJmxq3yOHDkSu5KxKQWh3BvhB8LXX38du6oDSlGjNHONT/gMG5luMJlotc4SoiykbIpKwpw85jomzSH02bx5c+y6yhtvvBG7kqHhosFGkQ0b53D4DAVxYGDAhUPJ4r/NraGnFwG/pB428s9QnUFvVKsNZj2WLl0au0ZhfmMrNFJOZYLS7g//Jk2fKJObb745dl2liCkLSdADXm9xCgqnXwa++84774xdo9RTXieCO+64I3blp5lrfH7/+9/HrlF4b8t6hhNNs3WWEGUiZVNUkhdffNFViDSsWSQpoygmKHs+KCzhAhcW7Zw4cWKcIhX2gHDNH//4x+iTTz4Z16PKamF6EdIUyK+++ip2jVLvPoogLAt6ecNyCPMV0mw5lcnnn38eu0ZpZ9rAXMCwJzGcGxyWcyts2rSpoXmx/pxmf0U2oLwm5Y34mZYwEfBep/XMJoHc+bswNAMr/MM0mUedBL32RT7PdtNsnSVEmUjZFJWDyhKFsd4qZaDiTNoGCWU15Lnnnrum14hGyF9k4jdq5INFMTRSrW5tw/2QNr0pf//732PfqxSx6IayCOds/elPf3JpEj+KZNJK+HDaQaPlBOEQvt0jZVj0kDsLYrgfFIJwlXER5ZhE2FtOOZpCwv2xWCnkn//8Z+xqDHqemDaQdi/4o0QCsu8Ph6LIhXM677vvPvccLD6e9yOPPJK4o0O78MuTd8O/V9x+T/Z7771XyMda+AxJg3I2Wec94R353//935bf94miyDpLiEKpffEIUQlqDcq4f+OoNZqZG7UDGxV3B/+sYabWEI9tauxviIx7ON4wnI2UZ8cbobOxs4/5Y+rlI8T/tw7fcE+kk3TO30CdfBM2DJO0WbRP2nUY7scvX990xRs8N1NOQPnYdb4hL/YMIOneeX5+mJCaAn3NNXadn18z5NPyDUlhiBNIN0l+ws3sAXkKw5lJe6aYvPAM/Ou4D/8ZAPmqKRLuvN1DiG2M78flG+IN5TlpQ3HisLTTyon8+STFw30lPV+/zOxdxfjlnCRrkPQswrwkkSZLZog3pN49ZcmXUa98oQg5tXcU02idJUSZSNkUleHo0aPjKlLfJJEULskAFTmKFpU7blPIqJypxGkMQsJ4kgzX0/AkNYqkY5W/KZlGeC5M308jNKYYZkH8vsJhjTnp4E8chCFPftr4NVpOBuf88JamQXyWnySTFneogPj5SDpXrwE3Qxlgks5huDaExt3uEcP11qibLKAgUIbk0b//enCtyQhxkn6YP9Lmfv17TIJ0/eeH4bmTtzBPeZ5Lkr8Z8ghJ53yTVJ7cB/fjyyrurHsMyyQ09eB+kBN7/zAcJ31g1Lv3rLKzcslTvvXiybpnv1yTzofG5DRNkReiDK7jpyaAQkw4bGdUJXFkTputgM5DrcFq+yptIYQwVGeJqiJlU1SGqimbwBwuf1V5PQYGBrSliBBiwlCdJaqIFggJkQK9BFTaXV1dbmU3inBoBgcHx209891338UuIYRoL6qzRFVRz6aoDFXq2WSlsf2FHZVz1spOVs+ylx2ol0AIMRGozhJVRj2bQtTh7NmzsSsZ/lYTOjs7VWkLISYc1VmiaqhnU1SGqs3ZZNNn28+wr6/PDU2x36RBTwKbpLPnYkdHh/u3nXZs3i6EEEmozhJVRcqmqAxVXCBE5czm3N988824jaaBipyN1O+99171DgghKoHqLFFFpGwKIYQQQojS0JxNIYQQQghRGlI2hRBCCCFEaUjZFEIIIYQQpSFlUwghhBBClIaUTSGEEEIIURpSNoUQQgghRGlI2RRCCCGEEKUhZVMIIYQQQpSGlE0hhBBCCFEaUjaFEEIIIURpSNkUQgghhBClIWVTCCGEEEKUhpRNIYQQQghRGlI2hRBCCCFEaUjZFEIIIYQQpXHdSI3Y3TLXXXdd7BJCCCGEENOJNJWycGWzwOiEqDySedFOJG+iTCRfohWy5EfD6EIIIYQQojSkbAohhBBCiNKQsimEEEIIIUpDyqYQQgghhCgNKZtCTAN+/PHHaM6cOdGyZctiHyHEZObTTz91CzJ27twZ+whRXSqjbC5cuDDau3dvfCTE1IKGAUWPxgGD+8MPP3TnprsC+Msvv0QHDx6M7rrrrrHyQTHesGHDWBlxTmTjl1+aQdYIR3nzATKZIL9J99Rqu0G8xGHvZz1ZI2yYB5PTPCDv4fVq+8SUZ6RAmo2uv7/fXdvR0RH7iMnK4ODgSF9fX3w09ckj85QH4Xp6ekYuXLjg/IaGhka6u7udf7PvzVQAeeG9nz17tiun4eHh+MzIyMDAwEhXV9e0LyOfeuWAfFmZdXZ2OjkzKFvqWvytTIt4V0kTWS4b3h/Lt298mWmUAwcOONlDBnH75ZUF9+znp5G2y+oDTNXqSvIkRLNkyU+hktWsoPoNCg2MmLxQAVetAi2TejJPQ0gYZDwJa7CmIyia3DuNfVYjb2XUilIxVcgjK6bMpMkc+ApPb29v7NscKLBZaRUBzx45sY+1IjC5wm4mXpNfMxzXg3RQTO2aqlHFPInJQ5b8TPgw+rfffuvsWmXl7CNHjjhbTD6+/PLLaP/+/fGRgMOHDzv7tttuc3bICy+8ENUa0fho+sBQ4n333efc+/bti5YsWeLcSXC+1kBHP//8c+wjWmX79u1RTcly7j179rh3txl4jlu3bo2PyuO1116LXn755ej666+PfVqDeY7UVZQB8tVKvFaOL774orOzoD7o7u6Oj4SYPky4ssncoY0bNzoDVABUYGJywUeDKQ/iWtLkmkbu9ttvj4+mD7t3744uXbrklEjmZtYjT0MuGsP/0GmmfJFn5jfyHMuEOZW8P48//rhLj/mRrbQRKNYo2MgeZdAqW7ZscfZnn31WV2l/9dVXo8ceeyw+EmIaEfdwFkKj0dmQgsEwCXEwdyYNhtkZ9iCszQ/ETTwMtdQ7DzbfBj/SwzAM5A+DEJZ8ML+Jc1xDXHaN+YXgx7CU3QvhuS6NMF6u43o/7vCe/Pl++Fn85NnCcQ53Wh7rpUka+Fn+w7j9oTfyZ/6hmerUu0fK0cqCMsoz1BY+b47tWWGH70c9mTdZRmYxRrtkPAm7lnw3AvfHdWb8dH1//z5DWeaY84QjH6HsVxnyXA/uMSyDNLh3KzPkwaA8eDYmCxafyS9h/XO+8WU8lCkMdZcfph7kw48fQ3w8x2awvDD83womi2DylFXmpGfybveRBOXlz6vFHb7zJtOc89+BVknLkxB5yJKfQiWrUUHlJfFfFKv4eIGSCF9CXlx76Wg0qMSyzlvlRBj/2BYo4WcVroXBHzdxWHjLZzgpnoo1jJtKwvJjxipaC08+cVsFTxirtEwZsGtJ2yoe0rA84se1ln+Lh/A+edIkXj9N7pOyJ27CW8UaVoDmX2TlV3W433qYvJihPP2G3YeyCxtmaxT952JlXO+dwI2fyYnfGHJd2TKehDXSmGZkhTxYGYXXW77tPknLL0/8ucZkn/vzw1cd8loP7i/vPVndh+GjxQifcVIdCVlpmaz48s7zwI9rTK7zQFxc68syxvKXF+6R65AJ0rfnj8HdSHwmx74bkxYHaVo5WNgQk1//nbf7DZ+PxdHMO5RGUp6EyEuW/BQqWY0KKi8flYjBi2UvUNZLb2HSXrKs81YphJWjvbycN6wi5ZwPebY0fKzRTVPC/MoCqFgogxBrHP3K2NJLigP/UCmw+wzjbyRNyzfX+FiFHZahhS+y8qs63G8ekAm/kcRQrr78+1iY8Hn774h/rfmllX3aMytbxpPwG2b/fWuENFlLe78tfCjL3KfJfp68TzTksx72TMMySMJ/FlaWaWWYVUcmpYViSNmGMo7CZe9C2kdXFlxjeUmqy7Kw+pLrqOvIG8bkmnxltT0+Vk6GyRj3HYJs+XU04fxrjSR/y3Mo62n+rZCUJyHykiU/EzZnk3k3d95557iJ2SwSqFUizs1cznqsWLEidiWTdP6GG25w85TCBRuWj19//dXZPuHk8bTJ5B999JGzb775Zmcba9ascXa4+Il5SLUKKD66CnuOwscff+xsnxkzZsSuUWbOnOnspUuXOjukVjHHrlGaSdPSMMI8iPowr+v06dNjiwmAeWOLFi1ye3CmEZa1/44cP37c2T5p70S9Z1aWjFeNUJa5T3sftDhxlGbqyBCbZxnW8bBgwYKx94CFP43C9UePHnVzLqnfst6fkG+++cbZ27Ztc3OFyRuG95M8Mf90x44dLkyj7Nq1y9ncd7iH6RtvvBE9+eST8VE6vNv2fhsms1euXHG2EcqyEFVmwpTNd955Z2xitc8zzzzj7EY2yW0EKqqLFy9GL730kjsmHSodJnfDd9995+xW+Omnn2LXePwKiAU1VGwoHOEGv5aXy5cvO7soJiJNcRVkj5WvQ0NDY7sv8DzuueeesV0Z8kADDufPn3f2RJBHxvOQFk87+c///E9nN5r3qYBf/vahUkQdefLkSWfPnz/f2SF33323s5stcxREW9Tk5ydtY/tw4U74sQT+Qp9mFiCtXLnSKcDgK9GWNufrcerUKWeA61jp/8orr7hjU5SFmIxMiLLJS8QLfeutt15TKTz00EMuDI1wWQon8I8N/EsJSu+jjz461vi3gq2o/+KLL5wd8oc//CF2RdFvv/3m7L6+PvqdEw1f70UyEWmKa6F3knLu7+8fWw3Mti55mcgejUZkPI3FixfHrolVmI3p3FP/v//7v7Fr/HOBVurIdjzXtWvXxq5i8Lff+v7772NXY5gC7Pdu/vWvf42eeuop584DPbWMNPGu3XHHHeNGQ4SYrEyIsvnBBx+4hjZJ2cHYy0UlVzR8sfK3ZHwtfvLJJ67RX7duXXy2Nfj6J+9UNDYNAMWatBgaWb9+vfPzOXPmTOy6lrL+wmwi0pyu8PzThvmQF1MyDx065OxGmAilsxkZD6FXyhSXv//9786uArNmzYpd0wPqQp4j8DxsuLuIOtJkM6uuaRXL7y233OJsIK9JbYr1KtJrC/V61JlK0Ay8H9a7yZ6aKJxMn8lbfvRkMtLBMP+5c+dcfBouF1OBtiubvHzHjh1zL1EaDz/8sLPp/Sx6aIv9/Xj5aeTzDGs0CkMxVNzsp0ZPLXtPcq9UglY5gqWNkkFjHcJ9h3N0WmUi0hTZcwFtOM8aqDxYA/773//e2e0mr4xnYfPbeBfzzLljmoE/0pG2SX4znD171tmrV6929nTB9joFRjuMIupIk03q+qwh6Tw94WlQX/HeNKII33vvvc5O65kH4jSltBmsdxNlvbe3N/cepsg3yj9ziJOmmAkxmWm7sslcls2bN8dHyVDB2STpZiaQZ2HK64033ujsIqFBpMF6//333VcpX9TMfUr7hwrrwaWxppfIKmXiocKxeU1FUmaaRSoAUwkakLQ5mdbDkvZOhD0wyC8fCyh7Wf+6UxaNyngavOOm4Pzxj39MLR/gHLLqf6Cm9faY4kjekvj3v/8du66C0sx0hjy9slMF+wcdYJTJl6VG6ki/V9GH+JBRlNm333479r3KV1991XKZo8ix8KYRUExpW7h3u0/DPsAbjTMEOUVh5d5R2rM6Vnxs6kEjH55CTBpqjUVhZEXnby9Rb6sGwtYqKhcWw3W2fYa/9UvSViX1zpM252oVzti2F/jVKj7nj5vr2F6jpnw5v9rLP5Y+cN7S8LeAsfBphjT9bTWIE7+ksDWlMA41/p789Ljeygnbz6OVNcbfqiRvmoTjvvHnvnxsyw2Mfz+WpoUnnJ+nqQj3m4Vtj4J8IVu21QvlwtYr+Jss+lj5ct6en235gp/FA/VkHtKeWdkyXg97HzHk0b8WN+eRy7B8rFzJN2XBeQvr54UyhrA+Aa6x8GnlVjXIaxbck91r+CwoJ8oDf84jR0n3bc+EcMRnZUt4/HFzHfERP34mP8Rv8sqxpcU1HAPlT1x55MTiJx7LK+kih/ZsG4XrSZ84La/Y+Pl1YD3snbI4fKwM/XfHIN+cs3IxTKb9suF6K0OeK/6EoyztOYfvbisQnxDNkiU/hUpWVkJ+ZW8mCXvhkoy9wKEx6p0HXkprYKxyofLhpcaPF9dvaH1D/En3gR9QEXB9eN43pOlDfqi08Oc81/sVUNo9pZVTmr8fZ700m43brwCx8zQmkx3uNQvKzBpmv+HA4PbL3cfCcI2VqS+vRpp8+CSdT7sO/6JlvB7cD/Lolw1xoFBQfmmQV5NhwlpDbOXkK1J2T6Rj779dl5VG1SDPaSQ9t9Dw7ExRS1NQ8taRhildoT9YXCYzfnx5CeuqRq9PguvtHjHIXl7lNe3d8eWI+yavfhlzPuk6DHFCKNNcYzKN4XxaPH76zUI8QjRLlvxcx08tQCEwf6vA6CYdDPcxzyltFT3DNKwwZOFTs3OhRLUoS+aJF2oNSKVkZbLKOFviMAe81lhH27dvj30nH9O9jhXlIvkSrZAlPxO2z+ZUg7mPDzzwgNvDMg0a39rX6jVbjAgxGZCMCyGEaAYpmwXBNhfDw8OZ21TQWN90000NLaQQoipIxoUQQjSDlM2CsJWby5cvd0OM/kpHGmD8aKy1pYWoh78y21ZXV4HJKuPkzVanl7nvoxBCiGQ0Z7NAaHzZqom/G2PLC5g9e7bb+oK9QzVPc+pRtMzb3EKfrq4ut4dlFZhsMs6fFCT91/Vkrac0p06UieRLtEKW/BSubAohhBBCiOlH25TNAqMTovJI5kU7kbyJMpF8iVbIkh/N2RRCCCGEEKUhZVMIIYQQQpSGlE0hhBBCCFEaUjaFEEIIIURpTDplk61XDh486LaIwUxm2P9v69at7i/+6sG9+vsviulL1juAjOzcuTNatmyZ2/ZHCCGEmGjapmzSKLJSKckYNI5J531lrLe3N3ruueeu2YtwsoFSwObYS5YsybU34a5du6LVq1en/ie1qC5pco3J86ERkvUO2N9J2h6YQgghxETTNmWTTakvXLjg/jcZOjo63F/f+cvkt2/fHg0ODsZHUdTX1+fC+MoYytZ7770XH01OUDRRCv7xj3/k/rcVyuDEiROuJ1QK5+QCuUbOkWdjYGDA+TWzCXrWO8A/5aCMCiGEEFWhrcPo/F/y0qVLnXvhwoXRggULnNvnq6++cv9IMjQ05BrppDAzZsyIXZMPhs7pody2bZvr1WwEwn/yySfRQw89pCH1SciKFStiVxStW7cudjVH1juQ9d/lQgghRLup1JxNemz+/ve/Rz/88EPDithkYffu3dGcOXOa/v9oesJ6enpcz6gQQgghRNWpjLLJ8PDrr7/uhtvpAZ2KsLBj//79Y1MJmuXee+910ws0nC6EEEKIqjPhyqatyD516lQhiibDyxs2bHC9hyzAwOYYRc/HwhGGIf1PP/3UrfD1F2xY3ogDw0IPrkta5YvixwpgW/iRlObbb7/t7LvvvtvZPrbCmDhs5bktqgrTsyFYlHMxdUAGTN5MdjkO5agVwjSQfeTOQOaRZXs37B3AHa58F0IIIfIwocomDZk1YCibrSqaNKTMh6TXj6F4FmDQaB46dOia3kSGoZk/Spivv/46OnLkSPT444/HZ0dhyPvixYsuLmzmwt16663x2avQGKP4kQ7xHThwwLk7OzvdPRr4QdKikDvvvNOtMGYVMdew0pgFJSyk+ve//x2HukpXV5cLW6QiIiYOPi6Ql/nz54/J7r59+5zihz/nW8XSYIoK8sx7wvxo5N4+aJ544gm384HJKh9If/7zn528sfhICCGEaJhao1YYeaKrKVAuXE2JGqk1dM7d398fn83H4OCgu67WAMY+o1jc2MaFCxecH8aw6znnQ544ZxBmYGAgPhqlp6dnXPycJ1yt4Y59RiEc/thg+SCNNCz/lEuYt5Ca8pyYP9FeeAZ5MblLuga54JmGmHyFcpP2DkDSewA1RXNMHg3k1vJkMuzn038fxMTDMxGiLCRfohWy5GfCejbpUak1oM7N6mp/KK9ZbrnllnE2+L2lfi8j0HPp+7FCPOT5558f13sYLux59913XW9RuGqeHiqweZXff/+9sxm2rMftt99et5fXVvV/9913zhaTF2SEXsb7778/9rkKUyaQL86bLDUDvZr0hDPf18eX2+PHj8euqzSzNZMQQgjhM2HKJsoUczRZWQ0M5TEc3Qo0zDUF2tkokTYH0jCFjwYURZfFOosWLXL/uIJCiSLpN67kjQaasOSN+ZwMQbIlk3Hs2DEXhjltvtmxY4c7f+nSJWcLkcYXX3zh7Hnz5jk75MEHH3T2+fPnnd0M//rXv5x9zz33XCOrxpUrV2KXEEIIURwTOmcThZN5aaZwovy1qnCiZBLH3LlzXW/OW2+9FZ8ZD/M0SRdlkH9cQaFE6fQhb319fa4XlrytWrXKzTH1e0O5nvlsKLlpRogs2jHv1hTJwcHBRBnF+B9RQgghRFFM+Gp0MKUOUOrojQyHvPOAcklPJYuNGHYk3rT9Ok3RJZwpuyidocJJA8yCDVM6WbgTrso9efJk7LqWpJXrYnqDHPnMmjXL2WfPnnV2maSlYSMBQgghRNFUQtkElLr+/n7nZlg67EHMAyvM6WmkNzPpn4cMhsNt/hvhUDr5xyJA4TSslxXF1JROekDJn22RRK8maaYplWfOnHH24sWLnZ2lmDaCrVD356eKyQFzcn3YQQE++ugjZ6eBrDWL/XsROx4kvVfM17zxxhvjIyGEEKI4KqNsAtsUtaJw0ksJaXPffMI9KukBpTH3e51QSP0hTpTOzZs3O/fvfvc7Z2/cuNHZzNG0uZ+AjbJqC3m4FkW1qDmcls7/+T//x9mierB3q+2V6fOHP/whdo2yfv36sV5zf59X4/PPP3ey2cq/atk8ZeRv+fLlLm8GbrY7wl8IIYQonJECqRcd2/nUGk0XrtbwXbNdEODHeTO1RthtjeRvBdTb2zt2fmhoKPYdGYu7J97ehbhwW1i2cTlw4MC4bWMsD+bnbxfDMfm07V8IyzHX+fhp+IatZpLybfGF2HZGXFePvOFEufAc0kDWOG/PnONQJgzkGFk3eQfCIVtJ16S9A4Tz3zH/OkvDrvONv/2Yn++kvIqJg2ciRFlIvkQrZMlPoZKVlZA1gEnGMIUvzUCSvymINKZ+Q4s/jaUpcZwjDOnQuGJoyC08jawPDT1h7Xoaahr5pAaYa4nDwnFtGM4UaeIIwT80vuLrwz1w3lcQxMTAc0jDlz1Mkkz48FwJbwqhL8M+Fp9vCJf2/uBvIIN+npB/f6/WpPcUP1ENeB5ClIXkS7RClvxcx08tQCGwjUqB0U1JGGrn31la+TcWhmXZckn/6DLxSOZFO5G8iTKRfIlWyJKfSs3ZnA48/fTTzm52lTor7lmx/84778Q+QgghhBDVRcpmm2Gh0D/+8Y/olVdeafgfYVgstWnTJreISv/sIoQQQojJgJTNCYBVxSdOnHDD4Xn3NmSVMquFn3nmGbdqXwghhBBiMiBlc4JA4WTfTobFk7a7CXnxxRddj6gUTSGEEEJMJgpfICSEEEIIIaYfaSqlVqML0QKSedFOJG+iTCRfohWy5EfD6EIIIYQQojSkbAohhBBCiNKQsimEEEIIIUpDyqYQQgghhCgNKZtCCCGEEKI02qZs3nXXXW6lUpZZtmyZ2+g8z76TQkwGkuQ8y/CeCCGEEFOJtimbR48ejS5cuBB1dXW5487OTnfMMnnM0NBQ9OCDD7r//V61alW0c+dOF66qSCkQ9WDD/tmzZ0cDAwNjco6xd2BwcHDMj3ehp6cnOnnypDsnhBBCTBXaOozO/4KvWbNmzI0x+Eed7du3u//9hj179lS2h/PHH3+MPvvss/hIiGR+++03p0CuW7cu9kmHd2Hfvn1RR0dH7COEEEJMDSo3Z5O/Y6TXEz744ANnVw2G+oWox+9+97vov/7rv+KjfPDf90IIIcRUopILhKzH8+LFi86uEiia6tUUeaC3HtMI+u97IYQQU43KKZv+EPX999/vbB/mwdEgz5kzxy2owOaY6wzCMOdz4cKF0d69e905lES7Jm0+aBiO6w8ePBifHZ2nyZxSw1/UYW7fz8c/x/QA0iJuFkUR9pdffnFpW5jwnox6eRRTg1CGP/30U+fmueM2OIcMmdzgDuWB8CYzyJ7FVU9+Pvzww3FxJ8mkyS1xY8gPeccWQgghHCMFkie6vr4+F66rqyv2GeXChQsj/f39Ix0dHe58T09PfOYqw8PDI7Nnzx7p7Ox04YFwhMcPhoaGnBs/THd3t0uTa7mGdPE/cOCAC29wHXGbP+EtHq43BgcHx+L2wZ/r8e/t7Y19r0LanCMc2H1iSIf7IE2wMiI+u0/Im0fRPij7RjEZNFkIwT+UYd4NDM8fG5AzztuxyQd+AwMDzg+58GXN4gL/XQnlB3nknMkkMke4UCYJR5zmZ+Ekj+VA2QpRFpIv0QpZ8lOoZOURVFOkskySogl2rd+QmRKH8bEGPVT8aITxD5VdU/h8aGgtbmt005RNoBFPihs4F8Zv90PaITTgnPPznzePon1Q7o1ST9k0LFySPIE9dx9TQENlz8KaEmqgcNo5UxjtHQnlCdnD35fBpDg5H6YvioHyFqIsJF+iFbLkZ8KG0WsNKLkaM7VGLzpw4IDbKoahaob3GI7zueWWW8bZ4K9oZ0gvZObMmbFrlBkzZsSuq5DO6dOno3vvvTf2GWXBggWxK4qOHz8eu9JhmJHVxEwDCFfSv/POO9HDDz8cH43Hvwfj0UcfdfahQ4ecXVQexeTDdnAIqX18jC2mM0zer1y54uyQUP6ZU2pxmPy8++67zs+XLZg/f76zGV73ef7558cNr2/ZsiV2CSGEEBWas0mjRyP1ww8/OIVteHg4Wr169TgFki1kUEyx8bc5j8b3338fuxrjX//6l7PvueeesflpZoy0xjtk8+bNzv7rX//qbKAhPnfuXLRy5crYpz7Lly93NuUAReZRTA1OnTrlDPBxw9zJV155xR1/8803zs7DnXfe6ezz5887+9ixY+7DJpSzHTt2uPOXLl1yNvT09LiwvLOkTz5sGzMhhBACKrdAiF6+F1980blp1A4fPuzchi1ImDt3ruvte+utt+IzzWNK2qC3yXZo8jaejz32mOudpUfSenvefvvtaNu2bc6dl7C3s8g8iqmDLfbZuHFjdMcddzjlr1HC3n/eu3DkITQGe4P29fWNjUjwhwy24E0IIYSASm59NG/evNg1vrcO5XLRokWuN4cePxq6RreWyeLs2bOxazzWi5oHlMRnn33WuV977TVno3iuX7/euRuFRtyniDyKqQEfXfR08yFDzznTOELFsRH8a7P+yShcac5HDiMSpnQyjSTcjUEIIcT0pZLK5q+//hq7xjeADzzwgOt1oTcznE/WCitWrHD2c889l9gjw1y2G2+8MT6qD72bQE8PCiDz35LmZWZh81VtiLPoPIrJDfMmka/u7u6W50ieOXPG2b///e+dTa8m71na9kUWHlB4Afk2pZMhdYbWw3nLQgghpieVVDZZcAD0kvg9gjZ/0e/5LALmUtJA0sAyV9LfxxD3rl27xuZQLl682NlZ0PDacObjjz8+ttgnDXqlQqyX8sknn3R2I3kUUx+bX4lMNMJPP/0Uu0Zhqgc97yiYNkrAkDwwR5O9Pm06CDbK5dKlS90xoPTaeUD2bd4y/6AkhBBCMP+qMOpFx9YqbONCuM7OTrftisE5tlDBn/M1RfOaLVXsWtt6ha1ZcOOHYSsZ9vkjrloj7PzYQsjHtobB+OnjJk075xvbl9CwcFyDsX0vfcgbYchHGrb1EYb7sK1nbK/CcNumRvIo2gNl3wj+M/T3pwzxZTiUA7AtuIiLOAG5sfeHdwV/214JPwtvfsgo4fHD7eO/V74hvJ9n/MinHyfHpC+Kh/IWoiwkX6IVsuSnUMnKSsgUxXqGcDSuYeMHNJ4WDw0ayhoNn+1JyTlT1EJjjXNo/P0ASdPiwtCwhgovoNjRQGP860NosJMUBcOUTfKNm/gs3TTlMW8eRXvgGeTFnlloeP4+abJqCp3hywwywXlMkmxaHLwf9g4RBhlNeteAsKbwWthQOcaPNE0mCYfMpynRojUoYyHKQvIlWiFLfq7jpxagENgepcDoJj2sEmYbmbT5pcyJY6iy1vhHR48ejX3FZGKyyDz5hJpi2NAWXKJaqI4VZSL5Eq2QJT+VnLM5FWBxBMpmkQuZhBBCCCEmG1I2S4AFE3/605+ip556KvYRQgghhJieSNksCFbt0oWM6ejocP9sxD8dZWFbyLAaXZtgi7KwbbQgbZ9WIYQQoiykbBaE7QeKotnX1+c2nE+DIXaUUvvf8+HhYfePSNqXUBQNm6vfeuut8dHoVlzacF0IIUQ7KXyBkBBCCCGEmH6kqZRajS5EC0jmhRBCiOz2UMPoQgghhBCiNKRsCiGEEEKI0pCyKYQQQgghSkPKphBCCCGEKA0pm5OUTz/91E3GZX/PImAvxg0bNrg4Mbj9/RnFxMGfBBw8eNBtWaRti4QQQkw22qZs0kiaIpNk+GtHwnz44YfxFaJdoLiuXr06eu6556ILFy5EPT09bg9Q/ETzZMm8wf/jJ53391zt7e11z+azzz6LfSYHSfflG8oHJVp/aCCEEFMctj4qinrR1RSZka6uLhcO28D/wIEDI7Nnz3bnaspOfKa6+Pn34V66u7vjo8kB5R7eD8ednZ3xkUgjj8wjD4Tr6OgYGR4ejs9cZXBw0J3H9PX1JYYZGBhw59PkrqpwL/Ze15Tm2Hf0fpAv/LEpp2ah/Cg3IYQQEwf1eRptHUa//vrrozVr1sRHV8F/y5Yt0XvvveeO9+/f73o8qgrDmmm9TMePH48uX74cH1UfejUvXbp0zXM5evRodOrUqfhINAuyvXTpUuem937BggXO7fPVV19FNYUsGhoairZv354YZsaMGbFrcsG93H777c5t/7IF/JUrMsZ9nz59OnrkkUfiM43zwQcfxC4hhBBVpFJzNmmA+LtH+Oijj5xdRbZu3Rq7xsNwYNq5qvLdd9/FLjERMG3k73//e/TDDz9ES5YsiX2nByjizA0GPt74iGsUphvwcSqEEKK6VG6BEL0/VQZlMqlXE0WTOWj0EgqRB2Tp9ddfdz18KF7Tkfnz58euKPr5559jVz5YwHbffffFR0IIIapK5ZTNkydPOnvWrFnOToLeoGXLlo0tNKB3JKlXBD9/hTXXMGycBos1/Hhx+8P5KJN+L4qFQ2lYvny5Gw4ElFE7Zws9rNcTZdrOEZ+/EMQgHxaOa7jWeoAgz+rkemXEdfjv2LHDHWNbWNIX5WGywDSFIhRN20lgzpw57vlh+88bGbNnGz5f3z+UJX+HAuSRdwe5S5LZZrly5UrsiqIbbrghdo2SJcO2qM0+7nz59SGvdg8Y4vPzb+8S/tw/92zvht4DIYQoiHjuZiHkiY6J/IRLWuhg5zBM+k+CxUMsKLBFFCwsIjyLEPxFBkNDQ87PFh9guNbiN2OweIHj/v5+d2zX48diBsNfzBGSdW/kg/iIF0iHsPj5C0Lw9xeSkB5h/Di5D8tbUlp5ywgsz9iicSi7evhyQfnzbBpdBGdyFz5vW4Bjcg4m5/gZnEOukp61yX4YN+EtrP/+pL2baRBvUrp+nsK088pwWtzAu0R4y6+9S/49kL75kR7x8I7i3+gzEkKI6Qz1aBr1W8oGyErIoDInnN+4UPHbil0qflP4QmxFrq+cgTWCfuNg8ZlyBzRSxI8J4yAsxscaYb8hI69JYSHp3sCuCf1p3PC3hg8I46/aBcojvDZtdXIjZQSWZ/8eRX4ou3pYGfuKTZqMp5EmQ0nPDznHD+PDtWFYSIrb/HzFDrgHX17zYOn6ssd7afJPmfjvaSMynHZPXJtUl3BMeO7DsDIkfHi/Qggh8kE9msaEDaP7Q82rVq2Kjh07Fh04cMAtlGDYK4l33303qjVQ16zWtXlf/h6d7BMJ/qILhitZGcvQmw3XG8SL8bHVs/5QXzMwPFhryKLbbrst9hnFhk9//fVXZxsM1ftDfZRHOK0gbXVyI2Uk2gsyUFNynPuhhx4qZMeFW265ZZwN/rA8Q/atsHv37nFxbNu2LXY1Du+4DYvfeuut7j2sKY5u+on/nhYhw+wKQfxr166NfUaZN2+es2vK6DV/WkDdMF3nzgohRJlMmLLZ1dWFCuwMbhqGm2++ObOyp7GiYTIl1YzNO7T5Wz7+PEWf8+fPx65RmD9nW/2g6DGn7pVXXnHH33zzjbObhUbz4sWL0UsvveSOaSxRIG2hkb8ifOPGje4+UMCZO2YNa14lsZkyEu0B2WaOJgoWPP74407OWoEdHHiHsFEKbf6h8f3338euxli5cqVTjPnwWbRokfunKt4ltijjHPCehHKGCed+Gps3b3bvmL33586di/bt23eNUlmEDJ84ccLZc+fOHRcH75Xx22+/xS4hhBBlUokFQjQ49PqwsjRNOQQaGV9JTTKGNehhD6ZBPCEsOmAhBArfHXfcMRZHUbDggMUb77zzTvToo48m5gEldGBgwDX0KKP0gJGnsBcmjUbKSLQfFE7k3WQLZa5VhdMWHKFYISdvvfVWfKY1vv76a5dPZGrPnj1OJov6e9QsipBh2+s26VozpjQLIYQol0oom/RssKE7jUx3d3fsm0ya8gj+6tEXXnjBDcXRCNuQNL0+KHA0oOGehoS755573DAhPS4off4m1K2AMkBvEz2ln3zyievdoicqDc6Rh/7+ftfAM+THytssRdwnbxmJiQOFs6+vz7lROJGPZoa8US7peaTHEDkh3qL26zTFmHhNOUbpNIUTZS1JiUO+W6UoGU77SOPDMu8HnBBCiNaozNZHKFi9vb1u+Cytp4feDhTStMbmzJkzsWu0oXzmmWfcPCx6TBlCe/XVV10DTwPqwxA1DT6KLsOERcO8N+7r5Zdfrtub4t87Ci9KJ/nivg8fPhyfSaeRMhITC/8WxAcFIB8MPzeqcD7wwAPuedObGQ5Hh4RzhrPgA82mbhAv78zQ0JA7RuEskyJk2P4Ry4beQ44cOTI2f1MIIUS5VEbZBOY00huJ4pfU0DC8DTQgNocMsFHS7G8BgYbSNsxmviQ9LihuNPAhNn/TFm9ksXjx4th1Lf4iDR/L54033ujsLAgb7gX65JNPOjtPT2sjZSQmHj4oWlE46XWEPIpTmvycPXvW2bwfPrw/PvSYoggy5aVMGpHhNAV6/fr1zmYkgzK1XkzKlhEO4sqaHy6EEKJAakpYYdSLjm1Fao2VC1dT7K7Z2gTYAoUtSAhDWLZB8emJtz8JTU1JHbdticWRZtgaycLbNi9cY1uwsK8fceJPPvC3LV8sbvwwhAXc+HNvxM02K1xjW6tYHjH4WTy4uU/Kg7TwtzgJS17xs/yC5ZnwIXnLiPTsHi3PojEouywo03oyj589IwzPGtnxn4dtw4UxGQWLm2cOxOU/f+TEZMlkxvJB/MieHx55MLnlmPgtz+bHNXnhWtLjOv+dq0deGebe8CduoJzsPPcRXo+hfP0y5Fr8iVsIIURzUI+m0TZl0xrFJBOS1Ej40MBYA0bDQcMUNmLEwbkwHt9YAwW+8oc/DSsGP4zfwFrcoT+YUkD+TFEmb9Z4cg1uGmFrKP2wdg6bsJYfa/ANXxlIol4ZNfI8RDpZ5ZWnjO05phlI8je5Q2mydHje+POcTYHinK9YhXLOOZNzZMTkED/kHON/kJjimgeuSTJpMhuS5z3n2O4/vFfgPiz/GLtnw/x9E77TQggh6kP9mcZ1/NQCFALzIguMriUYRmd4PGnYnKE0VtqyIKgq+W0U5tSxjUutgS1kQYZojirJvBBCCDFRZLWHlZqzWRTMz9q1a1eiognM1WJBUk/BWxtNBPUWhQghhBBCTCRTUtlk1ffsOosY6Bl8+OGH46PJC/uBCiGEEEJUlSmpbHZ0dIyt7GVlt7+6l1WorEblLyIn06bOrMqlixqb+/nggw/cEDqrmYUQQgghqsqUVDbZQmlwcND9n/hTTz019pd1/BPP22+/7f4vOWtT9Sry//1//5/rrWWPw+XLl7v/idZcTSGEEEJUncIXCAkhhBBCiOlHmko5ZVejC9EOJPNCCCFEdns4JYfRhRBCCCFENZCyKYQQQgghSkPKphBCCCGEKA0pm0IIIYQQojSkbJYE+3nOmTMnWrZsWezTGvwrEntqMgEXgxs/H9IK/aYi3CdlSxm3CnuWbt261cVHuRI3e7MKIYQQohjapmyywbopSmmGhp6Gn3/3EVdB+Vm9enX03HPPRRcuXHB/s3no0CHnZ6B4Xbp0KVqyZEnsc62Cyj6je/fudQoWm8NP93KmzBYtWuT+henixYvRgQMH3J8B8J/5ZSnt/Gc/z8SUW5N7ey5CCCHElIOtj4qiXnQ1RWmkq6vLhevs7HTHxtDQ0EhfX587h+nt7Y3PiNmzZ7ty8+GYMjRqitK4MhscHBwr5+HhYeeH7ZcxYULwI0yZ8Ny7u7vjo4mDPFAOPtw75W1lVo/w+jSIj2dG3KRh8VMW/f39Ix0dHe4c7jS4LumZQSgfQgghRDvJag/bqmyCKTtpjSONLecxaQ3rdGJgYMCVRT0FEKUShd0w5cVX6A0r46Ty7enpqZtWq5D+RCtHlEuWHOaFOOrBc+FZYPxn5EN+eIbEl6Zw8kyTnhmKa558CCGEEGWR1Q5Vbs4mQ4y1Rte5+f/v6c53330Xu9IJh9AZHq8pIO4/4q+//nrn50MZ15Ss+OgqXLd///74qBxsjuRE8/3338eu8tm0aZN7Ps8+++y4aQ4+PKe33nrLuR966KFrhvEZZueZJlGF8hRCCCHSqOQCIVOQmEcn6sP/vW/bti0+ugrzD9PmZa5ZsyZ2jYJyc99998VH5YCiydxdFK/pAnM0eQ7w2GOPOTsNFFH70NqxY4ezgTj8Yx8Uzc8++yw+EkIIISpI3MNZCHmiqzeMbkOCmKThRIYhmWvHkCRhsDm2OXBAGOYvMuxIepxjeNiuSZsPGobjeuZChhAn5whD+HAOos3Ds3wmwXkbNsWE90D52LnQhMPc5MW/FuweMEn34MNQvR/eNwb3xL3afWPIoz+sSx5Ii/viHM/B7iO81jcWB/mwMrHr/XIFwlhcSUPK+HGNxU18fjiTvyRDmo3CdVn495MHP3+UZ1p+ic/KNjS+fOD25Qx3KA9WpsgAZcU1uJPkSgghhEiCNiaNyiibpqCZQkLjF0LDRyNIg0l4IJw1ooCC4jeuKB6kybVcYw102OByHXGbP+EtHr/xtjxaI0zjzHX+/RCHr1iFkGfitjgITzjisfsyrLz8PPjY/YbYXE8zhElSznysbJLS4nryR3pAORAWP7sP7pljS494CI+/PU+7n/D5Ewf+lke//A3OmZ8f1iBPpG/+2JafMCzH+If5aBQ/f0lYXpPkOQn/ueE2zC/tPjAhfFThT7mAyTh+FjfPwy9T8kk4riWsPW8hhBAii6R2yMhuKRskKyHDlI0sk9Yw27XYBsqZXedjilPYi2mNeahk0OCG6ZoChDGFiuvCOGnMw/jS8mXpW3wGaeMf5iHpnn3IS6g4GygivtKLIZ9h2oaVWZhWmmJmSoqvAFl+UVRCxRnsfBgX/sTnY+UfkpQuYUnTFCvDlGLKwSftnholKX8+nMekPb8Qy1d4jfn59wx++JAkf1NAw/xY2Lz5FEIIIXzC9sZnwuZs1hp5cjVmhoaG3D6HNYXBLVJhT8hwkcQtt9wyzgZ/AUzSPoUzZ86MXaPMmDEjdl2FdJhXd++998Y+oyxYsCB2RdHx48djV+Ty58+FZMHNrFmz4qNRkhbmwLvvvuvm5flxw/z5853N/LxGYL/NtWvXxkfjWblyZfT1119HNQXClSswv6+meLkFJ3m54YYb3PW33XZb7DOK3eOvv/7qbJ/bb789tQzS4BkcPHgwPhot/+7u7vjoKknx8nyYCxqWxbx585xdU0ZL2zuzqiBnGB97H65cueLskBUrVsQuIYQQohgqs0CIxRFbtmyJfvjhB6cMoRywabmvQK5bt84pptj4o5iwIbbR7Arjf/3rX85mM2/baNuMYY3zxo0bnVKzatUqt9jFlMO8SuKxY8ecUhWmYwtAGlk8g/KEEhgqrj4oZtu3b3fl2tPTE/uOLkDxFbssiJ/FWi+99JI75l5RsG1hSp4V8/VYv369sx9//HH3oUHeeMZ5y/XEiRPOnjt37rhy5TkZv/32W+xqP2fOnIld+WlV8Tt16pQzwMcRi4leeeUVd/zNN984WwghhCibyq1GRzl68cUXnRvF6/Dhw85toIDQaKJUoGzZdjGtYIrk4ODguN5W36CwAUrWwMCAU4hRttimJqkXNg3uKezVDU1e/u///b9uW508UK779u1zPcjkHfhHokagN3TOnDnRO++8Ez366KOJ2yc1CwoteSNOPjRQOvl3n7zK5uXLl52dVJ5m6OltN9azyD3l4auvvopdUbR48eLY1Tz8+xTyyUcS/5Tkf3AIIYQQ7aCSWx/Z0Cf4w30odCgg9NbQeKM8pe1b2Axnz56NXeOxXlSDntVz585F/f3943ph8/5X98mTJ2PXtTQyvJ01hM7fUSZBef3jH/9wbhTftK2RfLh/epDpFfvkk0+io0ePujIoGvJG3Cj9KJ3kD2W+kf8qT1P6iSPvB0GR2McAvdl55MN6QJk+0Og0hBA+yuitZ1ss5JUPpXBaiRBCCFE2lVQ2/TmAfuP4wAMPOAWE3sysoeNGseFKevpQrEKYD3jjjTc6t7+BNo03jTiKQVIvbBKmRKUplXmHW1GcsobQUUTT8BV05mPWY/fu3U5Zevnll0vrHaQ8TBkjDZRO5vDCG2+84ewsbN/QtP0ojxw5Mu4jpl0wPcB6kuvJB/fPc+O57tmzJ/ZtDnqEmVuMbDI9RQghhJgoKqlsPv/8886m0bW5fGBDkUUrDSg3KAQogcuXLx/Xk4Z7165dzh9QCMKetieffNLZeXqNGM4ElCJ6H03BwkaRXbp0qTuuBz2tzzzzTHx0LZRV2pxMSxPF11dWwwVAhoU3hbsV/MVdIWxO72NKUrj4KgmTE6Y2MJfWejGtV5p7aLWnsBlIk55kZJlnnta7Sj5tMRQ99uFHRLjQx0gbaj9//ryzTdEVQgghJoyRAqkXnb/PZa3xHLeHH+fYFgh/ztca53H7DIJda9sD1RSqsS2DMGwDwzZAxFVrZJ1frQF3YQ3b+gXjp4+bNO2cb/ztdMgD4Wy7IdIiDfzCrX7s+hA/z77h3v04uD8rD+7HP5eUno/FSVr+fVoZc73vD9wT11iZUVakwXY4fv7Mz8oLN/GSX661sEmQJuftfihbnpulYWmC+XHex+Qg9LdtjkIT3ivx+88gLIdG4Po8kIaVO/dFWYGVAeXBuVDmDStXk2/KybDnQBoYwlA2+Pn3jr/JE2WIP+Gw8cOkpS+EEEJkQRuSRtuUTVMQ6hnC0ZBaY+xDo2jx0DjTaNPwWkPMOVOYQmONb2iIw/CVJQwNc9j4oqQQDtsaea5Jyq/FkwT5NIWYeIjPlCzIKi/yRJpZmNKGIuPfE2mGaRn4WbrYpqTgb8qZ5ZX7tbImTvJkafjGL1+DvHHOrgPCkR62lQvlHyqUYHlMOoefKVQY7t3uA4jfzoUmKb56cF0j8DzIv8kOhmPKMumZGNyDlUv4/IiT+DB+eeO2dCgH7g/jh00rDyGEEKIRstqO6/ipBSgEtpopMLpJD+UBKpNiYZic4fKa4jQhK8x9JPNCCCFEdntYyTmbU4kOzZkrjTyLm4QQQggxsUjZLJk777wzdokiQYkvckcCIYQQQpSDlM2CYIU6XcgM8bLyma1nZs+eHb3wwgtxCNEMlCUbybMxOXuCcswQOhvLCyGEEKL6SNksiP/4j/9wvW0oQp2dndEXX3zh/iJyIrbbmUqwnRT/sz48POz+erK3t9f909BEz9UUQgghRD4KXyAkhBBCCCGmH2kqpVajC9ECknnRTiRvokwkX6IVsuRHw+hCCCGEEKI0pGwKIYQQQojSkLIphBBCCCFKQ8qmEEIIIYQoDSmbGfzyyy9uv8wNGza4ia+iXNhD8+DBg9GyZcvcfqWiOawcKUOVoxBCiIlmQpRNNkBHoUCBw+BGqQPcVeGJJ56Idu3aFR06dCj2yQ/3w2bkGLs3kU13d3f03HPPRadPn459JjcoeibjofHJGy4v7EVKObLnq5g+ZMkRhj9GIMxUqo/27t3r7svu0W9LRPH48pTH6GNXGG1XNqkc7rnnHlcpXLhwwS2Tf+utt6KPP/7YCWeaosF1/INMmRA/6RhUWs38Uw09S1zHpu4Y3PglQe8pPaciik6dOhU9++yz8dHk5+jRo07GUaKBTf/ZnD7cGoJw+PNnAJAWLi/I7XvvvRcfXYtkbmpi8tbV1eWOsZEhDP7btm2LTp48GT300EPR1q1bXZjJDIrMv//97+jrr79298ifPQD3t3PnTucWxfHtt9+6f8UbGBgYkyuMydvg4OCYH/LW09Pj5E0IaKuyicK1Y8cOJ5z79u0b+3edJUuWuAYS4UzjzTffjF3l8cEHH8Su1qFBN3x3yPHjx6PLly/HR2KqgYwvXbrUuemBSfs/d/wffPBB5968eXPL//s+Y8aM2HUtkrmpC/K2Zs2a+Ogq+G/ZsmXsI2T//v1uqsVkhY4Beu75O2C/HUHhRiHas2ePU45Ecfz222+ujV63bl3skw7PhDaeD2choK3K5uHDh5192223OTuEioOKIoTeRnp6yoTKiwq4CFAUnnnmmWjRokXO4E5SHlBCp0IPg5g8SOamNygKpgB89NFHzp7MvP3227FrFJQc/t4WUI5Ecfzud7+L/uu//is+ygdtnxAwIXM2UeqSevv8isKgx5Pe0DLhC/i+++6Lj4qBYcqLFy86kzRkyf0zDHTp0qXYR4hykcwJoId9srN48WKnNF+5ciX2EWVDzzGmETRdRxhtVTZtbgeNHT1+SXMwGQYx6NFk/o2xatWqayYdoygi0CzE4Rw2x/4cScIwh4dKljhZoISbsPTyrF69eqwBRrG1yc0h1itkaZGPpKGaennCXr58+dj8VIaDLE3KhPxZOhxbfBaXzSslHj8/uJOU+GbKKIw7nAPVaHjw74PruE+G8pLkwIfzXOMb/xrSDxechUOEYZmaDBAeezIMKYZljM2x/xzTIEyWzBlhGmHZIF98ANpzBI6t/AnPcxbVxebRzZo1y9lJIBP2jO258p4l1S+AjNj7ZHKZFhZ/4vLDU1/44cP6xa+zcdMxce7cueill16KrxiFOLg/RshWrlwZ+4qqED57DHLm10FQ7/mLSchIgeSJrre314Uz093dPTI8PByfTcbCDg4Oxj6jcF2tUhnp7OwcuXDhgvPr6elxYfEDrsHtp9ff3+8M12JDTRF25/v6+tyxwfX+tZZXux4zNDTk/CBPngzSwp+0jQMHDozLL+WFH5AOceOPH/FafiwNwvvkyQ/x+mlyn+SNa7nGysbPRyPhjY6OjrHyJZzlw3+uSWUChOXe/LIGkyd7jn4ZDQwMOD/iJG38MCYD4N+L5a0RuK4eafcUYuGS8mH3xTl7jmkyCCa3YZpZebE07LnxPMOy4Tn4ZYm/lTM2fsQhyoHyrUfWM7ZzmLA+NUyu7B1B3uw65MHkz7D32MITL9dbOhiTH64lDq7BjbHrLb9cH9YvxB3mKwnLp8mkaAzKrlF4blyXJk+GPXu/HfWftS8/zT5/MbFkyU/jkpVBVkI+NGZhZYTSEFZihoUJhdkqFqvIgDgsvI+9EEkVMNh5Py4gzaT4gPvAn8bXaCRPFjYpTxY+rDRNueIF9LF8+nmBRvJjZRAqrKZEhPlsJLzlL3zG5Nd/rkllQmOUVsEQFuNjZeTfM1jYsExRsuxcmgymwTX1sHvKa8J8A+UUPnOwsg6fu5V3+MySytcwJcCHRsHy5TcQ5heWlzUS/jMVxUHZ1iPpGfM8kB/8sxpse97hhyLYe+XLiL07oWxaHsK6geNQVgE/wvv5Iv/4JclqEsgi9xbKsMgP5d0o9pzqvfM8F55zWGcgc6YPWB0DjT5/MfFkyc+EzNlkVSTDeTXhi30it3qQofVGushvueWWcTbYykRIGsZJWqnZLNwH1F6QsaHMZvKURbiqeObMmc62Fc4h5MWnmfxYGkbWymZoJPzu3bvHpcl2LFkwHHfHHXe4oZYkasrN2JZBhuUnbT5XmD/mIVkcrNQui1qlyZuYamoNdBxyPAxT81zvv//+2OcqLPgg75wnXLMwbMU7ee+998Y+o/gL25LKxpclCI/FxOFPlWAK0rFjx6KaEum2Y0t7n1577TVnr1271tk+Tz/9tLOZc2/1ne3lGtZHK1ascHa4RzHX1hTT+OgqDJECW+CF5K2zWYBaU2bcKmhRLZAXnv2dd955TR1BHWO6gMmfT5Fttpg4JkTZBASMSqH2ZTxuLid7cOad80VDSyONjQLDvCHmjhnff/997CoPy/vPP//s7Crkyacq+WH+FA0BFQ4fFczHoQJCYU+bW4WimbbAymBvTgww74drXnnlFXf8zTffODsPVIJw/vx5Z1eJL774wtnz5s1zdohtmdRK3v/1r385m/fPFBQzhhZjTC78jxvc1K8333xz5gcBCikk7Z7BdWF9Z7DfZRL+xy/1OnmgYyGUMVNaW9mSi/2am/kDDlE+Nk94/vz5zg65++67nW0fMWLqMWHKpmF7o/X3949te/Tyyy87Ow8oUCgYc+fOdZUZFc5EU7U8VSU/bL7MF6w1OCifSQuJgDzTU0fjUa+32yaPb9y40fWC+j3meQl7Z6tEOypgUyQHvY2ZQ7N9+3YXRkw++LCnfmXXjSx5CkdG6rF+/Xpnm5Ia4vdi2lZE9OAnyRfGXyDaCNRrfHQlKcli4qniR7xoL21VNm0VcBL0XpmSmffrlAqGXjJ6tqgkqVAb3ZqhKNiDDKqUJ6hSfugZIX3yYQohSmeSwknYEydOOPcf//hHdx9JoETTG8dwPKtTkaNWFMcqKp22avjs2bPOLpO0NKxXXExOUMLY0J0PvaRhbMM++NPetxDipaOAd5p3ETlBmf3Tn/7k4uJvU0POnDkTu66FlcfNwAiN9bqK6mH1atazF1ObtvdsHjlyJHZdC0M8QI9XHh544AFXedJTNxFftFSsDP+QX1PgJjpPIVXJDx8aNqeQfKB0MoUCUDiToExpyMj/pk2bXHn7EJ/NAbP5s81ileDvf/97Z1cJtuaCeptwt9LY2hw7lIOwnIH5mjfeeGN8JCYjTKXp7e11c3NRDJOw6SQ2rJ0ESqQ/9YX5ncgeSiajJ9SHGD4W/Q9bu4bOhHCrG+D6Zqdq0HM2kR/1IhurV+kBT6pfjD/84Q+xS0w12q5sohykfTX/9NNPzubv+nzCBSAGX9OQNpetEdL+1SgL+0ekN954w9nQSJ78RTtlUWQZtcrrr78eu0ahcaCRst6UJOippBeUBvKJJ56IfUexoZm8HyeGyZlBI0cDSF6q2GAxVEkZoQAkNdKff/557rynyZzNqUWxZz9OfwQC965du5y/mNywLyX1KfVwUi/ik08+6WzmPYdKAcfMvXv22Wdjn1E/9ht+6qmn3BC4DYfzIZgkjzaiwXA+PeWWBm0CH402d69RNMWj2lhdT/0S/usTfPXVV66Os2kZYgpSqxgKo150tmVKTajc1hg1Rcj5sxUCW17gX6sIr9kaoVYJuevYjoNztp1GTXidf60Cc8fEhxs/DOnZNbWG1PmFW3EYto0RaQHhuI447VrOWZ4tvL9VB+TNE9i2IcRvZcB5fyseCwuEsfixOTYsPxjiMJopIysDg7Kw8OQNGg1POhyTHytD80MWDHvWVibg37f//Ox65MbS4V6QIUsLfysP/Cy8+ZEXwuNn+WoE4svCzzv3lJYG4SzfSeG4D/KIMZnjGp5l0juT9AwAt6XBNSZzdo747Trf+HLuy5ofN3m260OZEMVA2WaRR97850zYcCswnjXnkKvwPbF6xPBlIcmQB192fDkPjR834bgWf/+dT4L8cz/EK1qD8m4EX5Z458N6yMd/9tT5FhYZIg6/Lmnk+YvqkCU/jUlWHeoJKhUXFQMVl68UYHD7SocPQmiCR4VkQoq/X7GaAJvCwrm0ytAqUYPrLC7sUPDD/JJGGAfkyZMftykFhKVsCG9p+Ia0GvG3smy1jJL8fWXVN1l54RyNDsbKkfyQthFeh+G6pHjJNxC3X9lZePwwVg5g15KmlQlhuJ+kRjkPxJGGpZFkfPKG41lyj3a//vP0CePA+OUQypwP5WCygeFZ+WGS8oof8Yf+GFEsWWWaV47AFMq0MDxzPz7kwFcaDb/ezDJhfYoMhnJsJL3vGPyTIK/ERR5Fa1DOeQmfjxnkIQ2ePfUtz5ywSfVvo89fVAeeUxrX8VMLUAhsYVFgdEIUCvIJtUordbulRpHMi3ZSNXljGPyRRx6J3n///cQtlRgeZ+En+3BqqLv6qD4TrZAlPxO+9ZEQQojJCfOo2XIsbe9O5uo9+uijbZmfLoSoLlI2hRBCNAy9liysq/cPY999951bCS+EmL5I2RTTAn8HhHbsVynEVIe9hWfPnu32wWVle7jLCLsY4P/YY4/FPkKI6YrmbIopD1uzhPsGdnV1Nf1vJT6SedFOqjhnk61s2H7Lf8e6u7vdf/ln/dWsqB6qz0QrZMmPlE0hWkAyL9qJ5E2UieRLtEKW/GgYXQghhBBClIaUTSGEEEIIURpSNoUQQgghRGlI2RRCCCGEEKUhZVMIIYQQQpSGVqML0QKSedFOJG+iTKa7fP3444/R8ePHo48++sgdF7E93nRCq9GFEEII0TTsV4wykdcQPosvv/wy8ToMfwZgJJ2vF3ez9Pb2Rs8999w1+zJXBf4oYdmyZWPlsHDhQldW7HdbdaRsCiGEECITevkuXLjgNuwH/hiDXqzQEKanp8eFyWLlypUu/ODgYOwTRX19fc5v+/btsU/kjkkLOjs7o4GBgdJ6HD/88MPovffei4+qBUrl888/7/4iljIZHh6O7rzzzmjHjh2lKd9FImVTCCGEEHW5/vrro6VLl8ZHyRDmhRdeiGbNmhX7ZIPSaaxYsSJ2XYVeu5MnTzoF9tSpU6X/z369//qfKFAq//KXv0QLFixwx9j79u1zivjp06ejgwcPOv+qImVTCCGEEIWRRynNA4omvXYoVZjpzhtvvBG7rrJmzRpnX7lyxdlVRcqmEEIIIQrFHwpvhm+//TZatGhR9Mwzz+g/9mswfWEyzM1MQ8qmEEIIIQqBRSws/mkFrl+9erXrzcyraJKuv4iJxTM7d+4cp6ChwOJnC2u4BvecOXOcux5cQ3ji37p1q4s7KX/kH3/LC4t6/DLhOuaHWhjg2Bb/kAZ59eE80whCPv/8c2fbvNaqImVTCCGEEC2DEpU01NsIKFX33XdfdOLEiYYUzXvuucfNY7RFSrNnz4727NkT/fd//7cLg7K3adMm58fimjNnzkS//vpr9OKLL7rzuLMgX2+++WZ07Ngxl8bDDz/sel4vX74chxjF8v/kk0+6cCyAIr1Vq1aNKZy7d++Odu3a5Rb7AEosc0VRJlkARXiU7XoQHyvnWUW/ZMmS2Lei1AqjMAqOTojKI5kX7UTyJsokj3z19fW5cFmmpmDFofNh13V2do7ZNYUxPlufrq6ua9KtKW3Oj3M+Fjb0N4gj7bqaUhcfjdLf3z8uXE1JHKkpuc7fh2Pi7OjoiH2upoMJ79XKoV45knajZVUm5DkN9WwKIYQQoiFqig6axThDjxzbEzULw8jA6mqGxNlkPQ+33Xab68m84YYbYp+rq8rT5jnawppG2L9//7jhcHpe/VX3bAh/6dKlaO3atbHPKPPmzXM25RMOjwMLqnzC4ySIh1X69I7mCT/RSNkUQgghRMswjM32PM3C0PTg4KBTHFE4UVyTlLOQl156Kbp48aJLHwWVeZkbN25054inCIgPRZLhcBRhhsvBbGDoH+bOnTs2XxPDNcZvv/0Wu1qDrY7YE9S2Qqo6UjaFEEIIUQjsg+nvndkoXIvShsKJcsfcxTwKJ2FQAlFQZ86cOTYXsyjoxWQ+ZUdHh5sn+dBDD12zkMfmb4Y9vr5ppWx8UK7L3nO0SKRsCiGEEKIysNgFhRPFEYXz1ltvHdeDGMI5wtDL98MPP7htl2zoukhQ7s6dOxf19/c7pdMW8oTD/WnKMQuZ8ijO9SC9PAuIqoSUTSGEEEIUDtsDNQsKJ39LaXNA6UlMUjhRvDhHTyhbJZU1f9G/F3o5UTrZ+xJl+PDhw87f5oHybz9JHDlypBAl+Oeff45uvvnm+GhyIGVTCCGEEIWS1ROZFxTHegonihfQ01gmKLXhXpxsbwQM28P69eudzTA7Q/rWi8kiJeZYEkcRyjBD8UUNx7cLKZtCCCGEqAvKEvtTQtoqb8KwbySK4ZYtW2LfyC3aYbEMto+vwH311Vex6yooZ7ZKHYiXnkVT5BYvXjy2oMgUUVaM+3M2bRN1bHokIe3vHf/5z386G4UxHPL+4x//OPYf5MT117/+1aVtSibD+AyxA9cztM89s2Doueeei/r6+tw5OHv2bOwaP+xO+bHKHIg/hPO2ET3uScNIgRQcnRCVRzIv2onkTZRJlnyxpyPn8xp/T0lgj0r8ba9Kf5/J0LCXp5GVroVjT03Sw6+zs9Pta8nek+bX09Mztu9maPy9LJPOWxrEwT6a2DUF053r7u52fiHEST4sDsINDQ3FZ5PvCb+0PUx9SI/7Ig9JaU8kYV59ruOnFqAQ0OALjE6IyiOZF+1E8ibKRPIlWiFLfjSMLoQQQgghSkPKphBCCCGEKA0pm0IIIYQQojSkbAohhBBCiNIofIGQEEIIIYSYfqSplFqNLkQLSOZFO5G8iTKRfIlWyJIfDaMLIYQQQojSkLIphBBCCCFKQ8qmEEIIIYQoDSmbQgghhBCiNKRsCiGEEEKI0pCyKYQQQgghSkPKphBCCCGEKA0pm0IIIYQQojSkbAohhBBCiNKQsimEEEIIIUpDyqYQQgghhCgNKZtCCCGEEKI0pGwKIYQQQojSkLIphBBCCCFKQ8qmEEIIIYQoDSmbQgghhBCiNKRsCiGEEEKI0pCyKYQQQgghSkPKphBCCCGEKA0pm0IIIYQQojSkbAohhBBCiNKQsimEEEIIIUpDyqYQQgghhCgNKZtCCCGEEKI0pGwKIYQQQojSkLIphBBCCCFK47qRGrG7Za677rrYJYQQQgghphNpKmXhymaB0QlReSTzop1I3kSZSL5EK2TJj4bRhRBCCCFEaUjZFEIIIYQQpSFlUwghhBBClIaUTSGEEEIIURpSNpvg22+/jXbu3BktXLgw2rt3b+wrhBBCiInixx9/jObMmRMtW7Ys9hnl008/jbZu3era7C+//DL2Fe2kbcrmXXfd5VYqZRkEBIGosjCQt02bNkV79uyJhoeHY998oKQi7NwrymoRZJWrmFjqyTyyQJgPP/wwvkKI5qknb9Sv1Ds0yFWDPJFHKQLVJU8b7hvCVwFk6qmnnor279/fcJv9yy+/OJ0EBZZ7wuYYeUWBnYjOJtI0PQLDez0p2pCRAqkX3YULF0a6urpcuM7OTndsDA0NjfT19blzmN7e3vhMNbH7IM954Z5rwu7c3F9/f79zJ0H8eSFO4iY/HR0dY2mI8qHMs/Bl3n+m+B84cGBk9uzZ7lxPT098Roh0GpE36gSD+rW7u9v5I3McVwnkX+/BxJNHvkyO0toowvAcG2nDGmVwcLChthesjeTaPHAfvCsYuwY/2m2rtxvNQ6tQppQt+QDeY7uvKuhMWfLT1mH066+/PlqzZs2YG2MsWbIk2r59e1R7kO6YnsOp+JX722+/OfvSpUvOToKvps8++yw+qs+CBQuiBx980Lk3b97sjkU18GXeB/8tW7ZE7733njvmq/vgwYPOLUSzhHWsQf1K70etsXJ1z+rVq12vTRUgH9Yzw3tQlXyJa0Gmli5dGh8lQ5gXXnghmjVrVuxTPB988EHsyo//PuRh9+7d7l355JNPopUrVzo/4tiwYUN04sSJqKZwOr92gT6EXkDZ2r3wXh89etTlBZ2J0dOqUrk5mzzImqbu3M0IVJV56623ogceeMB1fSMc3GsSdNOL6cG6deuijo4O5/7oo4+cLURZbNy40dk0osePH3fuiebw4cNRT0/PWONdlXyJ5smjlDYLShcfJWVjaSxevNjZPih5zz77bHzUXt5+++3YNQplffvttzu3dWZVkUouEDKt/eLFi86eKiCg586do585eumll2Lf8aBoNtKrKSY/zL8Roh3MmzcvdkXR+fPnY9fE8uqrr0aPPfbY2Mf366+/7mwxuWGksmjoubvvvvvio/YQKnfGihUrYld7QOmlY+LKlSuxz+SicsqmP4R8//33OzuELxsqJpsgy0RkG3JHWWPirp3zjY8/2dmf5MsQjj8BlwnBTKrPGtohPSbpWvikScNcT978ib1+voFj/4vNwk3EJGTRPk6ePOnstGEnKljk3Z+kznHSQg/8/HcDuUQ+Q8IdFbgO+bQ00hawEdZk3eL3h/9tSNTyYHKPuyoLBqYzv/76a+yKoptuuil2jRLWqzxbv34q49kim3feeaeb+sO0Ejh9+nTqcGC9PITngWOTWeQ9LW4/HIY4kt4xkQ3P1JcbaLa+8SFepn/YFLQdO3aMPSsgTuoi5KCIuqa7u9vZpENekS0fhtbTFOpQlrie/BEHecPdaJnQCUdnVdhRRZy0IYwM2HB/JRmdulkMeaKzRUDh5GGbeMsCF86nTRS3ybm2uMZfHMM1dp3vj50E/v4EX/KAn03AxeBOyi/H+JNfFnoAadrk6TD/xEu+bWI++Sccfv6CHiYi449pBCvXdk9Ynu7keU5pMg92DpM0cR3ZQEaQH5sUbjIZyjWy5Yf15dc3/qRyDDJLPkiLa0y2Ta4NJqDjb++epYffwMCA8yMue4cxFi9x4i9agzKtR5a8Wf3EczN5AqtXTQax7dmaXxnPlmt9uTe5TFvsUC8PyHt43mQTGz/uK4TrSJu4ANm3sH45TXW453pkyZfVH/4zbba+ScPCE4cPz9BkNilvdp2ftyzIn8WHwW11XxYmS5YONtdiuHfiKLJM7HmYnE8k5CONxjSaOmQlZFjBZBkeVhI8CM6HQsbDsQqGh2hYeB5yWGFwLqwgqeBCP7C4fUFLE3g/LxYeYeM4fAFM2Hzht7CYRrByDfMjyiXPc7Jn4z9/njMVDP5ZlVjSc0XG8AvTtvj8d4CwVtEh8z4mw2HDbo1yKK9JaZoC6ufPl2FftkXrhOWfhMkM9YvVezx76lV7Lr68cS5JBjkmrF8nFvlsSZc8+vhKXhr18uCfD+v9pDrX5D18P6y80tqjqQj3Ww+TryyT9FwarW/SsHj8OsfIisuuS8pbGsiEXWeG9yEtDntnwvPUyXatL5MWd7NlYvV7VWSUPKcxYcPotUIkV2Om9jCiWkXjuoIZSk4a7njttdeczbU+TCjnOvCH9BiaqT0E1+0ezrtgUjort31It9Zgx0dXIS/w8ccfOzsLurot3i+++MLZN9xwg8vfbbfd5o4Nm5vqD22JqQvTQ2xYZdWqVdGxY8eczP/www9uyC6JW265ZZwNJjfgD+0cOnTI2cwNNgjL5HHeARuuD5k5c2bsGmXGjBmxazy1hnps8Z5h16bNI6r0sM4Up9ZQRo888oiTt1oj54b2qN9qDeE4eaP+RD7Wrl0b+4xi8zuJJ2noudVnS33+zDPPxEejrF+/3tnkh/zWo14e/HcFwmN49913nVyHu3jMnz/f2XnyMR0J23AMshLWESF565tmKDIuQCZY7V1TIscWcnKP1N+8Q+HQ+q5duxKHs9FLKBeuTVoA12yZoMeQr3379sU+1aUyczZpIJmzQ8NL4fFQwu057KX3G1P8UOr+53/+Z+zY5+GHH3b2K6+84mzjzTffHKvYgMqUCo7tA0whMGNzSC9fvuzsetjEYeZgAALLYieba0EeEVSL97vvvnO2mNr4lTNu5O3mm29ObAANVqsTHpt3gUqLuUDG999/H7uuYnIX0uqCkFOnTjkDzMlifpG9V998842zRXXgI4OG0mSOOoi6J2wI2cYF5s6dO67eo0E18qxyRSb8680kzZ9DlvnYCj+yeBfoIIA8H/dFQD6YJxrmm7l6wHsq8kFb95e//CU+mjogp8yX7OvrG+vY4uP+iSeecG5Ah0BvsZXhBvXkHXfcMbY9YZFyzQ431slQdSq3QIjK5sUXX3RuXnI0dyN86ZkwjKKJVm8VaBgGf2vYTRHluvBL1ipThMkq59BQcbcCk4DnzJkTvfPOO9Gjjz56TQ+tmD4gs1RarKxMUw4NGmYqLJQBKjQqmCSskU7rwSxC3nh36OlnCx0qUEtTTF7sIzqpzjNTrwexURhpomEOFTyMLZKkEa33bhQBbYP/IZhkRH74MC5aXqoCC4LoELO6FBm1Xv+kDzIW+VBPoqxaJ1TeTqt6kC4KbNgjX1UqufWRvz2HPzxn3dh8QVPQb7zxhtvg1Me+Onzo2vbtI0eOOGUviTNnzsSua0FZbARbXYyyQG8UvUBsEIvSygsppi9UEGzoTkOXNHXDQM4XLVrkehRpnFFS/Z59H94FPqJQTG01KD2h9KCjFKZdlxfiveeee6Jt27a5r3wq0HD4R0xerNEM4QMj7ZwPCkaSopb0kc7IEvKcFB5jdb3f2VAmaR9o0Gi9L6YGaSvk6RB7//33x2TURiiZLgd2TOcW9XvYe1/UZveMak2mDqtKKpv+HEa/MWOLDGCzd4Y4eOA2BGmVYfhggUrQ5kvQ+CIEobJnX2J8qYTbNgBf2Hn3t/rnP//pbNu6iX8iYJjm5ZdfnrJffKJxkMHe3l4nGyhySfAnAFRY9GbW+4LlXWAOHMM49JjSS8QehvTWtzqnh3fG5jTbFjViamD/OGTDxiF8nPsdAK2CLNl2R2nYvHeU0rKhweYdS1MqszogRDZp9dpkgKlBaT3r1LW2lsO2EEOeTQFFUbVRV+Ps2bPOTtvSsVGYFtVqB0I7qaSy+fzzzzubXkp/XuWf//xnZ9Po0YCaogk2d83maIbYRPTHH388dejP/GmoUUptviiKLI3s3Xff7Y6z4BoUVpRbU3xNYG+88UZnZ5H0bwVi6sI8XmQFmU5q7PhAgjyNPY04G2LTk8T8PHqI6IEsYnNlm+9plamYOlgdS48M8yvtw526jHqQ+suva1uFEaa0etpgk3dA/pHrMrF/VULZRkmw+hobZamsf8KZ6pT13MKFtmVCZ0Aa1K3oKP7COpsCSH0efuDzXoXhW6GMTfNLpdYgFUa96FimX/uKdOFqDew1W7Sw3B9/ztceijv2Ibydx65VRM6fbQYIn7QVgk+toXTX2nUh5MHiD01NEY1DjUJa+JOubRlCvFyP8bc3sLDmj8GPa/HHzb1avsyf+8XU22vLzzf3mHZ/ongo8yx4Nibzac+GZ2zPnLC+3Nu1Jn9cjxs/DLJv8mFxpJnaB9OYXGLb+4C/j21nhLF3lHQ4Jg3zI12TO/KJv+XHrrf0RDFQpllQ3jxPwjVSF9iWLaHxnze08mx92UVOsiCsyTO2/07Uy4N/3s+7H2co8/475ZuwLp/qcM9ZUIYmX5RNEoSxNs/KnzJspL7Jwp6vxcP19ozS4sp69mlY3RvWycRrZWBtv8Gx3ScyZfmyPPty30qZkB/uJ+0ZTBTkN41syWqQrITswdUzhKOgEQ4fezD488D8+ChwXxjSQBDqPRzSIX0TTNLkxUmCfCBQYVgTMINjq8wIi5v7MAHkOj//5JNwmLS0jaxyFeWTVc6NPJukxh6oaCweX76ssuOcVUYmN34coeE65DbpXJq/ySC2xW/xYHxZTbpn/EQxUJ5pNCJvSfAsqR/tGp6x39C1+mzzXoschWEtfL08pJ1Pi9OH+ph3DH/k2VcWpgthmfgklW2WoSyh2fomDZ6J5QXbZDSMB0NceZ59EugBQNvst/PY4bsB9v6Ar3RiwvCtlslkVDav46cWoBCYI1ZgdOOwoZ1W5igwJGIrw4QogjJlvlEYtmK4O2l4hSHRr7/+2i3wqUp+ReNUSd7E1EPy1TwspFu+fHmhU04mG1nyM2mUzVahsUUQaHCnszCIYqmKzPMxxmIi5hFlwQdXq4uFxMQhZUCUieRLtEKW/FRygVDRoGiyIry7u1uKppiSsNPB7IRtv3zYZaHewgwhhBCiaKasskmXNlo2hs2w2afw6aefjs8KMbXo6OhwWyixmhjZ5wPLYFUtq4rZUkxbbwkhhGg3U7pnk54eTE9Pj9sORr2aYqrCFkqDg4Nuw+Cnnnpq7K8H2QuOf2thuw39kYAQQoiJoPA5m0IIIYQQYvqRplJOmwVCQpSBZF60E8mbKBPJl2iFLPmZFguEhBBCCCHExCBlUwghhBBClIaUTSGEEEIIURpSNoUQQgghRGlI2WwC/q1l586dbluZvXv3xr5CVI9ly5ZFc+bMcXttCpEH6jYm+rNfqxBCFEHblE02m6YCyzI0jPydHv90UlXI26ZNm6I9e/ZEw8PDsW8+UFJRULlXKvQiyCrXPOdFe6DhRr6t7HHzX+aAW4hWmSp1bKuE75p1Cvh/dCCEaDMjBVIvugsXLox0dXW5cJ2dne7YGBoaGunr63PnML29vfGZamL3QZ7zwj3XFFTn5v76+/udOwnizwtxEjf56ejoGEvDqHdeNA9lWg+T656enjGZR967u7udf1ocXDc4OBgfCTG96thm4P78ehab987KQ2RTT76EyCJLfgqVrDyCapVdmjKFAsZ5TJUb2maVTSp8oAJMUzapIPOUpY+Va1p+6p0XzVHvOdmzTJN3awiT4MNAyqbwqSdvYO/6ZK9jm4F7GhgYiI+uYvX1gQMHYh+RBGUkRLNkyU/l5mxu2LAhqillzv3BBx84e6rw1ltvRQ888IAb2uFvNLnXJBjmElODw4cPO/u2225zdsgLL7zgZCGEYb+aohofCVEcU7mOhTfeeCN2XWXNmjXOvnLlirOFEO2lkguE7D/ML1686OypwpIlS6Jz586h+rv/sk4CRfOzzz6Lj8RUYf/+/YlzxpD122+/PT4ahbmcO3bsiI+EKJ6pWsd2d3drbqYQFaRyyiarZk3Zuv/++50dwuR2vs5tAjgT423CO8oaE8TtnG98/Mn0/opyKiqObSEPK3lZzJNVgfkT0gmftEKd68mbxYvx8w0co5QYFi4pPjE56OrqcvalS5eiRYsWJS7MOHr0aOwa7dF86KGH4qMoWrVq1Zis+KCQ+osgeB/8FefIG2HwRyZ9kFdkEX/y479P+NnCJTE1yapjbacNZCup3sHPlzvcBw8ejM+OEsoX1+Cm7iPtZuWvnswDYU6dOhUfXeXzzz93tr2PQog2MzqaXgx5okubT8REduYSMU+N88xlS4Iws2fPHpvvyJw45kLaNXad74+dBP7+HEbygB9x4MbYnLowvzYHiPzaPCDStEUfYf6Jl3zbnE2bN4Uf1xnMocIf0wj15mTWOy+aI89zYiGGPVMMMuI/8yQsbNKcOmQLebI4kD/CIku2IAQ/e5cwBv5ca/7kDT+uIz7iwN/kVFQL/1mmYe96M3WsLxthXWFybHUvMmLyYvMkucaPgzQIx7WENdm183nlL4/Mp2F1KmmJbCgnIZolS34Klaw8gmoVYZZJqgSBiobzYSVIZWMVqF9JWfikColzXONDZRT6gcVtlSyYspmVFwtvlV1Y+Vul6ysUUjYnF3mfE42jNaRmkLe0htLChMomjTr+1ugavDP4++8OcVs8IeYfLqYgT/hLTqpJ0rMMsXc9y6TVsZAmA3atT72waXJk5/PIXyMynwT1LnVt2rsmrkJ5CtEsWfIzYcPotQqAXI2ZmpIY1Rpkt1iCoWSGXBjS8XnttdeczbU+x48fH1tk4Q/pLFiwIKpVRG4I8+233459R2HhxubNm+OjUUiXOT8h5AU+/vhjZ2fBXCiL94svvnD2DTfc4PIXLhKxeVO//vqrs8XUZcuWLdHp06edPBrs1crQOsOKeXn33Xfd4g5k22f+/PnO9ocgTb6ymDFjRuwaZebMmbFLTHaaqWMhTQaQO4yPhU1beLNixYrYlUwe+WtE5kO4v5MnT0aHDh3K9T4IIcqhMnM2WTxDg/zDDz9EHR0dbiXu6tWrx82VtEqFsAZ+KHX/8z//M3bs8/DDDzv7lVdecbbx5ptvRuvXr4+PRisllFIUAJsTZMbmN12+fNnZ9bAK1uYTUUkyEd8WBZFH5htZvN99952zxdQGOdi3b59r9O2DCZm75557Ehv9JI4dO+aU1lBGbUER8QmRRJ46NgvmQtp8SOZZMu/S6tVvvvnG2WXQiszT+fDee+9do6gKIdpL5RYI8fX54osvOjeViG0dA2GlQo8QiiYN+MqVK51fGAZ/Gnb8TRHluvBL+bfffnN2X1/fuN4A3/gLOZrBJsq/88470aOPPnpND62YHtDoI0v9/f1jPfIvv/yys+uBHIc9VqERIousOrYe1J30iG7cuDG64447xvXUl0UrMs9H/rp16+IjIcREUcmtj+bNmxe7xg/P8DUOfFXTE8R+auxT6GONt8+uXbvG2UeOHHHKXhJnzpyJXdeStDozi1mzZjmbngNWUdIL8MknnzhFQxXg9ABZTRsmp3fblEyG+fLCsGAajcqomJ6k1bFZ0JNJL/y2bdvcFm7Ib7umXTQj84ws0XMrhJh4Kqls+nMY/crszjvvdDYbETOE8v7774/Nw7FhSCrAEHo36clk2IhhFXo4Q2XPekZp9FEQQqi48lbK//znP51t24rs3r3bDQOhWFg6YvrAx00aN998s7PtQ6oe1kuf1sBmfSwJYaTVsWlQZ9qcdobi20mzMv/zzz+PvV9CiImlksrm888/72x6Kf15lX/+85+dTaXHcLc/4fv77793ts3RDHnmmWec/fjjj6cO/Zj/fffd55RSm8uEIksle/fdd7vjLLgGhRXl1hRfm7t54403OjuLxYsXxy4xVUBe0+Zk/vTTT84OF6uFCzEMhi+Bjy32QzTZwqbnaenSpe5YiCzS6tg0zp8/7+y8H0VF0qzM82Gvj3shKsJIgdSLjq0nal+pLlytMR23TRHn2OICf87XKsFrtsUgvJ3Htq0w2B6G8GnbbBi1itJdG26hYZAHiz80NUU0DjUKaeFPurbFEfFyPcbfZsPCmj8GP67FHzf3avkyf+4Xw7Y5Wfj55h7D+6t3XjQPZZqFbWVl8mllzzNBbvAP5QVsv1aePefYEsZAFjkXmjAe2zIG48sQMpXkz7X2fiInYZ7ExMOzycJ/hshDo3UsWH2FbfhybHEiOxYXaeJPOF++kuJvRv7yyrzBe0Yc5Ff1XX4oUyGaJUt+CpWsrISsEqlnCEfDmqQwmaJEhebHR4WTVKmF0LgTNgvSIX0qKeImTb/S9SEfVIJh2LDy49gqS8Li5j6oaO06P/+mhGDS0jayyjXPedEa9coRGeHZ2vO2xhmDO+350iAjF4RDXkKZIi47bzLlh0l67viRXuiPMWUiyV9UB55JGlnvum8Il1THGiYjoWxybHUdH0PIBsavq9Lky0g7n0f+6sm8D/dGWMKl3ae4FspWiGbJkp/r+KkFKAS2oygwunHYMKS/7VGjMOTCCsqkeZ1CNEOZMi9ESDvkjbmRDFnXFMNo+/btsa+YDqg+E62QJT+VnLOZBEpmK4omcynZr23t2rWxjxBCiDRuuumm2CWEEK0xaZTNVkDRZEU4i3z0LxJCCFGf22+/PXYJIURrTFllk70N6dLFzJ071/3zxdNPPx2fFUIIAewBzJ9N2A4cf//7390Quv51RwhRFFO6Z3P27NnO9PT0uI3U1asphBDjYf9i9rFkW7i77ror+stf/qK5mkKIQil8gZAQQgghhJh+pKmUk2Y1uhBVRDIv2onkTZSJ5Eu0Qpb8TIsFQkIIIYQQYmKQsimEEEIIIUpDyqYQQgghhCgNKZtCCCGEEKI0ppyy+eOPP7r94tjCA9MO+CvNnTt3RgsXLnR/9SZE1WhGRnmX2H+RfRiFEEKIZmmbsonix0qlvKZZent7o+eeey767LPPYp9y+fLLL6NNmzZFe/bsiYaHh2PffKAA0PhzvygCRZBVzqL9JD2HLFPGB1IrMlpVeHc2bNgwVm4oxVu3bnUKshBCiGrRNmWTTdUvXLjg/jISurq63BJ533AeZbEVPvzww+i9996Lj8pn5cqV7t+JuJ9GQQHg/9ptqwDynkZeJYRyRqHo7Ox0xx0dHe7Y0hDtA4WIPxUYGBgYJ+cmK4ODg2N+yD5/PnDy5El3rkialVH+QebixYvu2iqB8rx69eroySefHCu7l19+Odq/f7+TeymcQghRLdo6jM4/+CxdujQ+uhbOv/TSS2OKUrPMmDEjdlWf3377zdn8g0caNJ6N9NSiJDz44IPOvXnzZv3t3ATBs0WBXLduXeyTDrK/b98+93EgsnnxxRdduaJEA2W3ZcsW9xeLvEetfrAKIYQolkrO2eTv06YDb731VvTAAw+4YUB6wBgWTILhQTH5+N3vfhf913/9V3yUj2eeeSZ2iSzoxeR/vH1WrFjh7MuXLztbCCFENaiksknv5nRgyZIl0blz59xQYNo9o2i2a/6pKBaeL6YR0j44xFX+8Ic/OPvKlSvOFkIIUW0qpWxm9eAxlMx5FgLQE8jCGpvjiJ13gQ29IYT148lanUt4zttCHq7j+rBXxefTTz91K3gtfFL8XM/9WLwY5mUyH83gmB4cw8Jpxfv0IZQ/DAqpLycQrjZHBnEjf7hD6sko6fJekRbnkyAP/iIdX36RbdLw4yGMyb2FD88Dx5Y37oF782HInLmk4fSQr776ytmmjAohhKgIIwWSJ7q+vj4XrqurK/YZZXBwcGT27Nnx0XiGhobcOa69cOGCMz09PS6e7u5uFxd+BnElpUGYzs5OFxdxwoEDB1xY33A9WHjSCtMN4+YY/46ODhcnDA8Pu/zhz3U+YT76+/tdOPy4zrB7wTSClTO2KI9GnwuYrJicpWHyhwyZTHANflyPzIR+GMJzDoM8WbhGZJTzhLM4Q8K4icfyQDwWF3H78SCPhCUv+BMuPD8wMOCuxcaPdOpBWRGOPExlKA8hykLyJVohS34Klaw8gmpKUJpJgsYoVO7AGklrOA1T0MJrTLEMw1sjbI2c0dvb69IOscbRGlqwOELljkYwDJ+WP2usfSXEwmIawco5zI8olkafC5is+M85CVPEkCEflDUUK+IwJRQs3lCujEZkFPDHD+NDmvXisY8o8GU46Z798+G9Jr0TSZAXysRPdypCWQhRFpIv0QpZ8jNhw+i1ho9cjZlaY+IWyYQwpFZr3K4ZGmNozRYCvPrqq86ux0cffeTsm2++2dnGmjVrnH3kyBFnGwxh1xTa+OgqDO3Bxx9/7OwsWCnLinD44osvnH3DDTe4e73tttvcsUFY+PXXX50tpi9MG0H+WCxncmEwfFxTRJ37tddec7aPyXNekmQUwnQNS5N32Of48eNj7zB/rJCErSBPI0wzLQ8hr7zyitvyrNE5skIIIcqnMnM2aYSsAfUxhc5XEFE0d+zYEb3//vvuGGU0nNeVxU8//RS7xuPvz0d8bKPCRtjMHfONLdjJu+rVVsla/LZ/oS0KsjlrFu93333nbDF9sf0258+f7+yQu+++29m+zLZCKKNZIK/gK3b4oaj+z//8z9hxuyAt6o48W0wJIYRoP5VaIJS0IjtU6GgMTdGk18N6V2y/yiw2btzobL/3xsfvPbX4+vr6xvXA+oYN1FuBRRksvnjnnXeiRx99tOFNt8XU5fz587GreoR7wrIQiHeKfUKt5zJr39iiIe2nn346PhJCCFE1Krn1kY+tOGWlqa1kRQEMh9fY07Ae9B7SA8LwpA3zsXqWIbjOzs5o/fr1zs/nzJkzsetaGl0VPmvWLGdzH6y2Jd1PPvnEKa3qlRE+M2fOdHaW/JWByWgWHfHG87w7jAC88cYb0QsvvOD8jKQpMWVBWnmH24UQQrSfyiubd9xxh7M///zz6JFHHnGKpj98x3AjjV/euVpsm0IPIvM8GRK/7777nBKKwuc3WNZDc+jQoWu2mQF6WPPu8/fPf/7T2ffff7+zd+/eHZ0+fdr9xV69OWxievL73//e2fydKR8naRS1zU8oo1nYny588MEH40YZwKaz8E61C1PMhRBCVJPKK5s0WiiTzGekYfWVShQ+hutscUM9aAj5T2UaR9tMnbmTDP8l9YzYHFIUUnpCrdEnHhYO2by5LLgGhZWeU2uAbV7cjTfe6OwsFi9eHLvEdAI556MI+X777bdj36vQ00+PXlJvfKMkyWgWf/7zn53NCEE4yvD99987++GHH3Z2O9i+fXvsEkIIUUlqCldh1IuObU1qDagLxxYp/rYtadg1tYbVGdsChWvZFoVzIWxZRBoYfysU2yopzRCfH5608UsKW1NE41CjsPUK/uQx3HsQ42/pYmHNH4Mf1+KPm22YrHzMn7xhwq2bQvx85y1n0RyUcSPw/Ox5Io++XIT4zxGZsLA8f+IIZZVnTVjkP4lGZNQgPMaHdC1f2CZfvJvETTo+tuUYJikN/7x/T8Trl1USVp+E25ZNVbhXIcpC8iVaIUt+CpWsrISsUUgyWXCdKV4oeHYNDWvYqIEfrxkLR0NmDXKaoXHzoXGk8bZGLy1doLElj2HYsIHl2O6FsLi5P2t0uc5vPFEMCIdJS9totpxFczRSruHzMJP0wWSYrJjc+vJiIHdhnBj7MPPJK6OGxWUQjmtIn7h8eUPxDJW+JHn07zftPHkK/TEhdr2UTSFaR/IlWiFLfq7jpxagEJgDWWB0bnjv66+/LmzxDMPfzJNM25aFuZmsWGd1uOZSijwULfNVg/sDu0ebk5l3jrQolqkub2JikXyJVsiSn0orm0WC4rp8+XK34CL8T2Uf/l+abVS0ulXkYapXztxfR0eHm+MsJh4pA6JMJF+iFbLkp/ILhIri8OHDbvP3rJWrKKQ33XSTFE0hPGz1uRBCCNEM00bZtJXf9G4yjO7/UwpKJn4opGyNJMR0hM3Z+TK966673PvBOzF79uxr9tAUQgghGmHaKJvM+6Rnk16a119/3Q0N0rDyDz7sezlv3jwpmmJa8x//8R9j24x1dna6f+b54Ycf1NMvhBCiJQqfsymEEEIIIaYfaSrltFkgJEQZSOZFO5G8iTKRfIlWyJKfaTOMLoQQQggh2o+UTSGEEEIIURpSNoUQQgghRGlI2RRCCCGEEKUx5ZRN9gc8ePCg2ysQ0w74Cz/+eWjhwoXR3r17Y18hhBBCCNE2ZRPFj5VKeU2z9Pb2Rs8995zbK7Ad8H/qmzZtivbs2eP28WwElFQUVO4XZbUIsso5z3khhBBCiCJpm7J59OjR6MKFC1F3d7c77urqckvkfcN5lMVW4F9P3nvvvfiofFauXBmdOnXK3U+joKTyX+22VQB5TyNvLy3ljNLLptzAJt0cWxr1zgshhBBCFElbh9H5J5KlS5fGR9fC+ZdeemlMEWqWGTNmxK7q89tvvzn70qVLzk6CqQGN9NQuWLAgevDBB5178+bN7tin3nkhhBBCiKKo5JxN/lJyOvDWW29FDzzwgBvC5j+oN2zYEJ8Zz9atW2OXEEIIIcTkopLKJr2b04ElS5ZE586dc0PYafeMotmu+adCCCGEEEVTKWUzqwePoWTOz5kzx/UEsrDG5jhi511g88svv7iwfjxZK8gJz3lbyMN1XI9/Gp9++mm0bNmysfBJ8XM992PxYpiXyYIjg+P9+/fHR6N/BYXRinchhBBCTBYqo2yiZKUtkGHVNvM458+fH/3www9uIRFD7Q899JAben7nnXeip59+Og6dDgqeKXAnTpxwPYrbtm2LduzYMabIYUzhs/D//ve/o6+//tqlS3qsPH/kkUdcmJA333wz+n//7/+5RUMsvCGfxB8q0sTL/f7jH/9w+ejv73c9mPfdd59TrIHFPIODg84NhMNs37499hFCCCGEqDYTpmyiWPkK3qpVq1IXyTCv8fbbb3dKFouIMPv27XMr2w8dOhT94Q9/cH71OHz4cHT69Ono5ZdfdkPYsGXLlrGV5AMDA06ZY4U5/Pd//7fLE2n56bKCm/wnKccsuCFOYOHN3/72NxceBdfCo8ySD+7J8oESi0JNej///LPzE0IIIYSY7EyYshlufUQPHotkQlDQ6CFEofSht/Py5cvO/eqrrzq7Hh999JGzb775Zmcba9ascfaRI0ecbaAg2lZNPgx9w8cff+zsLFBQUUDhiy++cPYNN9zg7vW2225zx4YpzL/++quzhRBCCCEmO5UZRqc3saenJz66iil0voKIosnQ9Pvvv++OUUbxy8tPP/0Uu8Zjw9dAfPQyMmTu98BibMGOKbv1WLFihbMtfno8L168OLYoCIWank2L97vvvnO2EEIIIcRkp1ILhJJWZIcKHQqbKZr0BNoQuO1XmcXGjRudbT2MIX7vqcXX19c3rgfWN8ypbAUW+rCAiDmnjz76aFMbwwshhBBCVJlKKZtJ2IbjX3311dgKbhRAG3I2fve738WudOg9pPeU4XH+Px2YP/nKK6+4+ZLr1693fj5nzpyJXdfS6KrwWbNmOZv7YLU66X7yySdOaV23bp07J4QQQggxlai8snnHHXc4+/PPP3crwFE0bVENnDx50i3A8f2ysAVBzPNkSJzV3yihKHy+AmuLhFiA5G9HZNDDeuXKlfgom3/+85/Ovv/++529e/fusYVKlo4QQgghxFSk8somiqCt/maY21cqUfiYV2kLcOrBPMzVq1e7IXjbTJ25k7baPMTmkKKQ0hNKjyQQDwuH7r77bnecBdegsNJzyr2Azd288cYbnZ3F4sWLY5cQQgghxCSkpnAVRr3oLly4MNLV1eXC1RTIkeHh4fhMOnbN7NmznRkcHHT+XFtT4Ny5kN7eXpcGZmhoKPYdGakpiGP+SYb4/PCkjV9S2JoiGocapa+vz/mTx/7+fudnecQQl2FhzR+DH9fij3tgYGCsfMyfvGEOHDjg/NPw851UzvXOi/xQhkK0C8mbKBPJl2iFLPkpVLKyEjIlM8lkwXWmeKHg2TUoSShlIX68ZiwcihrXJYUxg2Lng2KG8moKX1q6gCJMHsOwxOHDsd0LYXFzfyiRdh33bKC8Eg6TlrZRr5ybfQ4iGZWbaCeSN1Emki/RClnycx0/tQCFwBzIAqNzQ9D8c09Ri2cY/maeZNJm7MDcTFasszpccylFHoqWeSGykLyJMpF8iVbIkp9KK5tFguK6fPny6NixY2Mr3JPgf8/568ukOZxChKhyFu1E8ibKRPIlWiFLfiq/QKgo+KvK4eHhaObMmbHPtaCQ3nTTTVI0hRBCCCEKYtoom7bym95NhtFtRTigZOKHQmr/ay6EEEIIIVpn2gyjAwrma6+9Fp06dcrtcwmzZ892WxI9/PDDmqcpGkbDTqKdSN5EmUi+RCtkyU/hyqYQQgghhJh+tE3ZLDA6ISqPZF4IIYTIbg+nzZxNIYQQQgjRfqRsCiGEEEKI0pCyKYQQQgghSkPKphBCCCGEKA0pmw3CPwwxCfbTTz+NfYqF7ZnmzJkTLVu2LPYpH9I8ePCgS/Ouu+6KfetDePLq71kqJh57njzLRp6nEEIIUQZtUzZp9FDSsgzKy9atW91/lIv20d3dHT333HNje4+KYsiSeZ+84fLS29vrnudnn30W+wghhBATR9uUzaNHj0YXLlyIurq63HFnZ6c7Zpk8ZmhoKHrwwQej/fv3R6tWrXI9iFXkpZdecvldt25d7FMs/G/7xYsX3cbz7YK0nn322fgoP1xHXrP+a346YzKPMg8dHR3uL1PDrSEIhz/vBKSFywv/hvXee+/FR9fCP2bxRwZCCCFEO2jrMDr/Ob5mzZoxt/8f5EuWLIm2b98e9ff3u+M9e/aoh1NMepDxpUuXOvfChQtTFXP8+diCzZs3t6zAz5gxI3Zdy/Hjx6PLly/HR0IIIUS5VG7OJj0u1sPzwQcfOFsIUQz0ajJVRQghhGgXlVwgZD2eDNEKIYoBRZP5oZcuXYp9hBBCiPKpnLLJSlpb2HD//fc7O4Q5aSwmskUU9Ib6K6K//fZbN+eTYcu9e/e6c/TmsHKa8EnzQbmGeDjPdaw2Z0WvP5SPH/Fw3vdvJr0k0lYRoyRwz5Y/8MuAdMmD0Wj4NLhHwvvG7jutLAzyQFlwnusoC47xJ227v7Ds7JxdwzmuEaPy4csVNse+7KdBmOXLl48tAuMdC58phGnwXJBJoyjZEkIIMY0YKZA80fX19blwXV1dsc8oFy5cGOnv7x/p6Ohw53t6euIz48G/s7NzZHh42B0fOHDAhZ89e7aLY2hoyJ3HD9Pd3e3SJDznSRd/rvMhXcIB4UiHcIODg84P24/X/JtNLwnS5D4I75cP/lYuGOIfGBhw57Dx4zqj0fBAGPzD50Jcvb297j6NtLIwuG/OUxbhc8KfNIiP6/x84k8+uB7D9eZfVchfPdLKNsTCYYdQXjwzKx/gfcEP4z8foGyT0szKi6Vhssqzs+dseWpGtoQQQkx9qP/TmDBlM8vQoCVhjZkpMAbhw+toTPFDUfKxOPzG1hpma8QNGtVQkbLGN/RvJL0s0sJbHjFhPpPy1Gj4JCWE8kShSSOtLLgOhSNM1xROlEiftLLjelNsKJcqQt7qkUfmfWOKnQ/lEJYbmLxw3seefyhHSc/Z4HmG7x7vmuXL3rtGZUsIIcTUh7o/jQkbRq81duRqzAwNDUU1ZSSqKSlu+6Ok4bh3333XLR4KV+rOnz/f2QznhcycOTN2jZK1Snf37t3jhmy3bdsWu67ir6BPopH0ksgTPsxDvTw1Gh4YSr3jjjvccGkaSfEwDMvzu/POO8edp1w/+ugjt63PoUOHEod+w7Lj+pqC5dxHjhxx9mQmlPnQ1BTBOOR4kOuaopc4rYQtuHgnOJ8k/3nhXWOI/d577419RvHfNVaxhzQjW0IIIaYXlZmzydZHW7ZsiX744YexfQZXr149Tvk7duyYaxBtrpmZHTt2uPPNLnxYuXKlSxMladGiRW6eIMoQ+eHcdANFk8VZWYpmGqaQ2HY/wDN85JFHnDLFRwQkKS5J/Od//qezk5TT6cIXX3zh7Hnz5jk7xLZMOn/+vLOb4V//+pez77nnnmveL+PKlSuxSwghhMhP5RYI0TPy4osvOjfK4+HDh50bOK7XO9QsX3/9ddTT0+PSYI9PlM+8C3umErYAhN7HZv6SM0khMUWTDwrbZzWv4tJoz/BUpB2Ktj2PwcHBxPcKwz64QgghRKNUcusjvwcnVEpOnjwZu66F1czNgpK7b98+16OK0gkondNN4aQcTpw44dx//OMfG15ZfNNNNzn7888/dza9pBs3bnSKpk84ZF6PWbNmxa7ph9372bNnnV0maWnwEeKvShdCCCHyUkll89dff41d45USejXpeUxTKs+cORO7GoOtX2y+G3PUUDqZQwoonNMNFEP+yYmy3rRp07ipDPW4/fbbnc1HQdK8T3tGa9eudXY9TPlhSsV0xe6dOa9Z8H40y4oVK5zNf6onPW+mPdx4443xkRBCCJGfSiqbzz//vLNZLLR+/XrnBnrIgDmaNq8SsFFs/HmCjfL666/HrlFQuGi8ycN0BAWRHl7myD7xxBOxb31Q1m06QtK8T+KjXJP+jvHf//537LrKq6++eo0cTDe4d8qAvTGT9jSlF5kyDXuPk7jlllti13hs3jLPjf04/SkUuHft2uX8hRBCiIYZKZB60bFNSq1RdOHYIsXfG5BzbONiW6fUGtfE7W7YmoXzoeE624bF3zIn3C6G7XXsGkvf3yYm3N7F34aGc+QrjLfR9LJIC2/bBoX+aXlqNDxu/LgPvxzteYXbEoGdC7e54RlZediejcSFP2lb/IbFkxQev6puewTkLwu/DCkTk68QwpnsJ4XjGVJ2GNuOysrIl30jTY5wWxpcQ1z2/CwNu843/hZYjcqWEEKIqQ91fxptUzZ9hSLLEI6GMq1RBho7U2Zo3GhwrbE1JTE0af4ok5yjMcX4Db4pPkC48FpMM+mlkRY+qezwS8tTo+GTDPlPugfiMSwdwhmkwfPjeeA25SN8Tj4WD9eZgolBYfHjriLkM42k52DGJ284FDvKxMoUGaWMwzIN48AQzjBFlOtDRZ73zj48MLwPfpikvOKXJltCCCGmB1l1/nX81AIUAtukFBidqDj8rSRDuzWFcGyLKOa+NrplksVTU1gm3YpnybwQQgiR3R5Wcs6mmFzccMMNsWt0rqcQQgghhCFlU7RER0dH4mIfIYQQQgiQsilywYr/OXPmuH8AYkU0xwx9v/POO3GI5mCbnXPnzjl3s1tXCSGEEKK6SNkUuWC/U/bQHB4ejlatWhX19va6vUhb+TtP9kudO3euixP41yL/7xGFEEIIMfkpfIGQEEIIIYSYfqSplFqNLkQLSOaFEEKI7PZQw+hCCCGEEKI0pGwKIYQQQojSkLIphBBCCCFKQ8qmEEIIIYQoDSmbDbJz5043CfbTTz+NfcqDNJYtW+bSY4/LrVu3un0p88JemAcPHnR/B4nxIW7is30zQ0iXNIlDTC6ynrsQQgjRbtqmbNLooTRlGRQcFKAk5We6gVL7/PPPR0ePHnX7UPJPPfv374+eeOKJOER92Avzueeec5uv+1C+Tz31lIvP9rgUxZMl8z55w+Ul7bkLIYQQEwJbHxVFveguXLgw0tXV5cJ1dna6Y2NoaGikr6/PncPUGsz4zPSDsqAMKA+jphSO1BTOhstlYGDAxUW5h/AMODc4OBj7iEah/LJAxru7u104nh/PMQn87XlkhctL1nO3PAkhhBBFkdUetnUY/frrr4/WrFkz5sYYS5YsibZv3x719/e74z179kzbHs7/+3//r7NXrFjhbOD/x/lbx5deein2yceMGTNi17X45S/KgTJeunSpczNlIe1/5PF/8MEHnXvz5s0t/9981nM/fvx4dPny5fhICCGEKJfKzdncsGFD1NnZ6dwffPCBs6cb33zzTewSoliY88tUFSGEEKJdVHKBkPW4Xbx40dlCiNZB0WR+6KVLl2IfIYQQonwqp2yyktYWNtx///3ODvnwww/HVmlj6A31V01/++23boENw5Z79+515+jNYXU14TkXwjXEw3muY7U2K3r9ofy0FdzNpJeE3Y/d/6pVq8b8koyfB9I1/1ZWIKOQUL6UBfn3sfvHn7QxVmb4cV0SlCNlY+GIo5FV9WKUUK6sLH3ZT4Mwy5cvj06fPu2OkTGTF1+OwjR4bjw/w5cPzoP/PhKe90EIIYQYI567WQh5orNFQOHCBRYt9Pf3u8URnO/p6YnPjAd/FlLYAooDBw648LNnz3ZxsLjGFlpgWAhBmoTnvC1Q4jof0rUFOYQjHcLZ4hlsP17zbza9LOwaf+GOnycMxyEsHiJ9/xxxED5poUhSOuTTngHGwN+/T9LCj7S4V8off8rDx/LMswXSsrBmrNwnI+S/HmkyH2LhksqDcqXcOGfPlzLFDxOWe9pzz8qLpWGyynO1Z2554nn68oE/i5HAFiURhxBCiOkF9X8aE6ZsZhkatCSsMTNF0zCFxr/OFKlw9XbSKl1rmEMFjkbVV8TAGt/Qv5H06mFxhWmANfRp58KysXtLSj8tHcoBf0yI+ZuCYXDf+JtSAigv+IUrn00GwrKajHAf9cgj877xy9Dg2SatIDf54rxP2nO3vCTJA7IdvnvIk+XLZMvixoTvTNr7IYQQYmpD3Z/GhA2j1xo7cjVmaopJdODAgWj27Nlu/8ek4bh3333XLR4KV+rOnz/f2UnDuDNnzoxdo2St0t29e/e44d1t27bFrqvUW8HdSHrN8OKLL46zDYZCKbNWVzFDnlXq4X2F9w02HcBWYxu2yv7QoUPOni6EMh+amiIYhxwPcl1T9BKnlaxbt869E5xPm8aQB941htjvvffe2GcUX55YxR4Sykoe2RFCCDG9qMycTbY+2rJlS/TDDz+4DcxpPFevXj1O+Tt27JhrEG2umZkdO3a4880ufFi5cuXYpumLFi1ycyyZu0Z+OFcl1q5d6xRyFDlfGWfl/saNG+OjavHvf/87do2HZyzq88UXXzh73rx5zg6xLZPOnz/v7Gb417/+5ex77rnnmvfLuHLlSuwSQggh8lO5BUL0jFivHcrj4cOHnRs4rtc71Cxff/111NPT49Jgj0+Uz7wLe9oJ5fPss886ty3c8BdtVIn169c7m4+EJLq7u2OXyCLPAqBWMUVycHAw8b3CsA+uEEII0SiV3PrI78EJe1NOnjwZu66FFdnNghK3b98+19uG0gkonVVUOB977LGx6QYoIgxvWp6rBEOwbNJPmdoKdPL7pz/9yeWfv1QU9Zk1a5azz5496+wySUuDZ+evShdCCCHyUkll89dff41d4+cC0qtJz2OaUnnmzJnY1RjMd7T5bihIKJ3MIQUUzqqBYmzK5WuvvRa9/vrr0X/913+546rBsD/PDSVz7ty5rscYc+LECTd1QtSH6STw0UcfOTsNyrlZbB4tHwD+1BWDD5obb7wxPhJCCCHyU0ll8/nnn3c2vV82FAs2J5E5mjavErDpOQsXojQCCpsPihCNN3moIvRuAr2bUEXFDaWFPT+feuqp6OjRo2PDsSj2UjTzwztg83T9PTGNzz//3MlqnjK95ZZbYtd4bN4yH3Psx8meqgbuXbt2OX8hhBCiYWqNf2HUi45tUmqNogvHFin+3oCcYxsX2zql1rhes70OsDUL50PDdbYNC3at4XT+4XYxtkUPxtL3t4kZDrZ38beh4Rz5CuNtNL0sSDcpjSSsLGwPyyTS0k+7F7DtdDC25yJwfZK//1wpB3sOhLHwSYawWXmfDHAfWYRlY/IVQjiT/aRwlD3PC2NlxjXIgC/7Rtpzt2doz4m4bJsiS8Ou843/nPzn6sedJVNCCCGmNtT9abRN2bQGt54hHA1lWqMMNHY0loSncaPBtcbWlMTQpPmjTHKOxhTjN/i+QmX7E4ammfTSSAqPoUySoIw4HyoaRhgPhvTT7gWSnhN+zdw/+crz3H2FZbJB/tPIunefvOEoJ5Q4U+iQUZ5L+PzDODC+3JkiyvXhBx0yRRp2He+DH6ZR+RBCCDE9yKrzr+OnFqAQ2CalwOhEHRiOZlsc5phWEYbRH3nkkej9999P3H+RrZtefvllN/1hsq50lswLIYQQ2e1hJedsiny888470cMPPxwfVY8nnnjCzbNNUjSBOYaPPvpo6jxCIYQQQkx+pGxOUtiGhp7Dqm06b9BryT8E1fsHpe+++879C44QQgghpiYaRp8ksOK+s7PTrRaG2bNnV3r7IMsvsAl9V7BamhXOKJqsqk/r+ZwMSOaFEEIIDaNPGebMmePs7u7uyu9TyX6l/PUoiiZb89x6661OEDH80xF7qTJPczIrmkIIIYSoT+E9m0IIIYQQYvqRplJqGF2IFpDMi3YieRNCVJWs+knD6EIIIYQQojSkbAohhBBCiNKQsimEEEIIIUpDyqYQQgghhCgNKZsTAHtMbt261W1l9OWXX8a+04Nly5a5+2YfTiFE9eDd5E8j7rrrLmeEEKJV2qZsUmmxUinNoITs3LlzyishVOLPP/98tH///rEN2sXUpJ7Mh0aIVsiSN2Pv3r2J5/2P3t7e3ui5556LPvvss9hncpB0X76hfOyf14QQ7aVtyubRo0ejCxcuuH+SAf5dhiXymKGhoaijoyPas2eP8+evDsuGSrcdvYpUbGxibmzZsiU6depUfDT94N4vXrzoNn0PmWq9KCbzbMIPyL7JvBnO07gL0SqhvFGnDg8POzkz+COFwcHB+CiK+vr6XBj/b28//PDD6L333ouPJg/cJ/fCv6sB75W9ZwMDA64ufvzxx10904rCSbtB+yGEyE9bh9H5t5g1a9aMuQ3+CYcKjsaY3r7Vq1eX/vX55ptvxq5yOX78eHT58uX4SKRBj/Zk60nJA3K+dOnS+OhaOP/SSy+N/bWnEK3gy9vChQsTP+q++uorp5DxkY/ymRRmxowZsWtywb3cfvvtzj1z5kxnw7p165wyzn2fPn06euSRR+IzjfPBBx/ELiFEXio1Z3Pjxo3ORuFESSsLvkr5Ai4bFGbmZor6TPdyuvPOO2OXEOXBR/3f//5391eyVf672zJAEbdRJj5sm5myRa8mU6CEEI1RKWVz3rx5sSuKzp8/H7uKhcp2x44d8VF5oGgyXKN5mfVB0ZyKvZqNQO+mEGXCe/b666+7Hj5/ZGk6MX/+/NgVRT///HPsygfTu+677774SAjRCJVSNn/99dfYFUU33XSTs8OV2/RK4maIyP8yxW3hmAyOzbEfhmsfeuih+CiKVq1aNTZx3EBJJBzxWzwsXAqH9al4+EomDGHJJ5PPySNpLl++3A3XAIoU4TBZ80TJh4XDhHMY89wjhGXm5xU/m28Uxofbv0/Oc08s3rK8+GWDn82vRYknHP5WHj7ESxjyQXoGcfg9BVyPsTxC3mcyGaHM02j2eVNWuCkvwhYlDwbx+bJKOuHzCNPE+GkiCz6Nhhf54blQtsyXLkLRNPkxOcHm2OSSZ2eygfHfZd8/rN+y6tSiuHLlSuyKohtuuCF2jeLXYRj/nsgL07us84AOCwvn48sthvj8/BOfX6dyz/Yu+eUkxJRjpEDyRNfX1+fCdXV1xT5X6e7ududmz549cuHCBRe2s7PT+WF6enpGhoaGRnp7e10Y3IDNMeG5Dvr7+52fH86w+AYHB2OfUbiW9EgHNwY3YcP8dnR0uPTAD+fHmXWvSXkYHh526ZN3uw8j7z0eOHBgXJlRVviBxYE/fuSZNMHyT3iDeCw8bs6F4bk3/MkLWBoYCwukR5lxDcaHMkjyB+417zOZCJLyHJImB9w35ZRE3ufNef95Uzacs3eE46LkAQYGBsbSAXs+fljiSkqTsMRvado9NBp+OkM51MOXN3s+9rzyYu9kKLP2PIjT5NJkBT+Dc/a+kx8fnm9S3Hnq1DwQb1K6fp7CtEmL/Jv8I3+E417tPiEtbrD30/Jr77d/D6RvfqRHPMg1/o0+IyGqBnKdRv2aqwGyEjJ4uexFs5eYF9wqFowpLob5J73gwIuKohpiDSPnfSy+sBKjEgzDAn6Et3xxHcd+JQSE8+O0ew0rNgjzQIVDuDBOo9l75LyPVfRhXHZPYTz+8/Ihn5ZGqARYhRw+R/8aH0s79Ie8z2SiSMpziJVhmkmi2eed9o7Y+VblwZ6tL+eWp1DO8cOkpRnmtdHw0xHKoR4mbzw7U2wafU/s+YfP1OL2n0Xae22yEj63pLjNr16dmgdL11feqKOow/CnTPw6y+TXFE3D2iQ/nrR7MiU8LGeOCe+/R1aGhE+r74WYjCDXaUzYMHrt5XQrAhk+qL2Ibgij1uC5bTkYhkhixYoVsesqXEdc999/f+xzFVYg1ioYdz7PMBzDueQhhCEd+Pjjj51t7N69e9zQ4bZt22JXYzCUwrDM+++/nzjE1co9hqtKbYVm2gpp4kkizJd/nLbQIJx328zwXaPPpMrUGirexDGDrNcanPjsVVp53knviE+r8nDbbbe5PPtDkBZn2rSGtDTTaDS8SIbnRN0KTB9i+LZVbrnllnE2+O91mgzkpag6FY4dOzY2LH7rrbe6IfCa4uimN/l11rvvvuveqXBVvs3vzNN2sKCV+NeuXRv7jGLrEHiPqOd9WDXfTJ0oxGRkwpRNXjTmD1nDy96LvNT+fm95+OKLL5ztLy7yefDBB51db8ERFQGVBXt92nwbM7Z4xbYwIo9U4ihCixYtGtuMnj00G83/2bNn3Vyg2tduasVT1D1ONhp5JpMRZIXGL6TKz5uFTLZPKjKP7NsuEjZHWVQD6hPqWJMx9phk7mYr8LFDfY2NUmjzD43vv/8+djVGnjo1nAtqJpz7aWzevNnNU7U25ty5c9G+ffuuUSpRSpHdMF5bSGrzNLM4ceKEs+fOnTsuDtYFGL/99lvsEmL6UakFQs1gE7hbxSoClD6rnEJDxW18/fXXrhI3ZYiKkgqyUT766CMXx6ZNm2KfaynqHicbjT6TyUjSKvSqP29b1EBvEL2OL774YnxGVA0UThQsUzhR5lpVOFEyiQPFCll466234jOtUVSd2iikF446hKYe9tGbdK2ZRjsihJhKTHplc9asWc6mh7AIzpw5E7uuxV8taJU4wyNWkVNBNlo57tq1yw0T82Wd1ggUfY+TjbzPZKpQ5efN6ANDkvQOsVcjm4Kn9cCK6kBdxUcboHDSG9nMkDfKJT2P9BhS9xFvUft11qtTUdaSlLgiPjhPnjwZu66lkTqG8kmC1exp54SYDkx6ZZMhaKCHMAu+XLOwr85Dhw4lbrVBb5Ntm8F5m8dDo0sFOTQ05I6pHBvlb3/7m+slohFImh9U1D1ONhp5JlOJqj5vypu5f8wFRObTpn2IasKHQX9/v3PzcUvvdKMK5wMPPOB6AunNDIejQ5jfm5ei69RG4D3intKUyqyPXcP+GS9tD+cjR47oo0xMaya9srl+/XrX+DGHL0kh+fzzz11l4n99o9glYV/TbNzLXCSriPkipffx7rvvdsfA5sg+xE86/oIPfxJ9FjTaVN5cS2MefgE3c4+TicWLF8eua2nkmUwVqvq8bRNsW3QiJh8svmxF4bQFY3kUp7SFXdZjzxxKnzx1ahnYnGMURZsrCtiMNvmL59IUaN5Z4J2lTK0Op2ypt4hLH2diWjNSIPWiY5uHmoIwthVEreKKz6TDFhWEx4RbohiEqVVI47aeIK2aojJuiyXD8mB7+bG1CuAmvKXnG+Iy/K077B7Mj20tDMs790rc5I1w/j2RB8O24OA+wrJp5B7T4icMecYf27/G9pXDkEfDf15+eMsrxn8uhCEs/lybdo2fL+C+8CfvGDvP9XmeyURBPrIg/1bmeWUemn3eSe9IUfLAeXtOlifOWRwYwnAuT5q+TDUafrpCOWQRlleSvOFnZY0xGfPL1rabwvBsDIvb3j3iwm1hkQd7frjxs3wQP/WjHx5ZJm0LS/yWZ/Pz69R6cC3pcV1Y/2Th58k34btm7wVxA+Vk57mP8HoM5euXodWpxC3EVAK5TqNtyqZVUkkmDSqZvOF5mXmJrTGkwuH6pMqGsFYhUcn4YXBTgYTx+FAJUrFgTBEinN9IGlZpcx5FIOmeKBtIKiPSMvLcY1qZWcWd1z8tHvyT8olf2jWQdo1BWXJfGOLxyfNMJgryk0bSPZvJQyvP20g734w8ADJMPvAzRYH8mB/vk6+o+CYt7rRyysrjdIX7TyOPvKWVqRlI8rfnj0xaOr48mgLFOcIYnDf5JQznyAN+yIp9HOGXt05Ng2uSDHnKA2mZHFv+/HcNOLb7D+8VuA/LP8bu2TB/31jZCjHZQZ7TuI6fWoBCYKuHAqMTovJI5kU7kbwJIapKVv006edsCiGEEEKI6iJlUwghhBBClIaUTSGEEEIIURpSNoUQQgghRGkUvkBICCGEEEJMP9JUSq1GF6IFJPOinUjeRJlIvkQrZMmPhtGFEEIIIURpSNkUQgghhBClIWVTCCGEEEKUhpRNIYQQQghRGlI2a3z66afR1q1bozlz5kRffvll7HvVf+HCheP8hRBCCCFEPtqmbN51111upZJvfvzxx/hsfVD8wuuLUAD37t0bPf/889H+/fujS5cuxb6Ri/upp55y/sPDw7GvEK3x4YcfRhs2bHAfNibHy5Ytc3L4yy+/xKGEaJykOtY3yNnOnTsbqnfbBXkij/qoF2Jq0jZl8+jRo05p6+zsjH2i6LXXXotd9XnjjTdiVxQNDg665fUrV66MfZpn+/bt0alTp+KjqxD3uXPnxuVXiGahMUUZoKd86dKl0enTp50MX7hwIXrmmWeiN998M1q0aJFTRtNAIU1rjIlbTG+oY5Gnrq4ud0zdhYxhhoaGoo6OjmjPnj3O/9tvv3VhqoK1BR988IGzhRBTi7YOoy9YsCB68MEH46PRXp48vTk0sCdPnnRuKtIilMy8XH/99bFLiOagYaeBR4ZPnDjhPnB4FwD5oqfz66+/dsrAQw89lKpwopAmgSL72WefxUdiOoM8rVmzZsxtLFmyxMkV9ScjOKtXr65MTzr5MJlnJEk9/EJMPSZkziYVHg0rld7bb78d+6bz17/+Nerp6YmPhJhcbNq0ycn6s88+6xr9JFAM3nrrLedG4Qx7nujVTJvOQW+pEHnYuHGjs5HH48ePO/dEc/jwYVe/z5492x1XJV9CiOKYsAVC27Ztc/Yrr7yS+SVLrw1DjnfffXfsI8TkgR4b5Bcee+wxZ6eBImrTNnbs2OFsIA7/2AdFU72aIi/z5s2LXVF0/vz52DWxvPrqq+7doIcfXn/9dWcLIaYOE6Zsrl+/3n3J1uvdZC7Piy++GB+lw1A7lZU/GT5tfhuLjThPOFaaNzt/CUXYVrFbXAcPHozPXh0esnxBmDbH4Oef+OjJ8iGPTO7nGltM4qeNGz8M5wmHP3P50u6vXplxf9wP/haPLUII8yeSsYaT3vw8UzJsmgkKJOVPOdPTaaxatWrsuWIYdjTsOfrPBrfJGwa3L6Nguy7YbgxcgxsZIg9i6vDrr7/Grii66aabYtco9eqDsD6zOgg3stgMyN6dd97pppVs2bLF+fFxllZn1ctDeB44tncAmU6L2w+HIQ7JvxAFMVIgeaLr6+sbqTW8Y26uqSmd7jhkeHh4pKOjw7kHBwddWLvWp7+/38VBGMDmmPDmZ/T29rpzXANDQ0MuTsImhbdzoT/XEc+BAwfcMXnt7Ox0Ybkv6Onpcfm3uPG3eEgfP4uDcxcuXHDG4hkYGHBhScv8MN3d3YnhuTfSDNPgfEieMiPv5kccpEle8CcdUV/mOY/JW148c7vGnj+Ynz0bg2M7F4I84O/Luj1Pi5tn6ssW+SScvSe4RXVIes4hPFPCJdWV1B2c49lSdxh56gOuDesz6j3SsXq6UbjWl2m/LkuiXh6S6lyTdXu3uK8QriNt4gLqZAvrl9NUh3sWolmy5KdQycojqLz8VgnyEluFZg2iDxWOKXPWqIYVKJUDcYTXc0x4vxK0OCxOw/wxfsUHpJfkT8UUKhDkxeKxSsuPO6y0rGIN82ONRRi/5SWsiK0S5V7DNPDHWH6gkTKzvEy3SjcvlE0WVv6UYx58efGvMb9QDv3wIUn+poCG+bGwefMpJobweSZh7yz1i72zvPPUJ/ac/Xe/kfrAl7dQFhuFdMmjj6/kpVEvD/75tDrXv87qT7+OBCuvsB6eynC/QjRLlvxM2DA6MKzIognYtWuXsw2GQw4dOuSG27NgMjlD8WvXro19RrG5SbUKZGzYxIbjwzgbXd1OfAz13HvvvbHPKLbCGJImuYfDqHZ88803OzskbQhn5syZsWuUGTNmOJshorSh2p9//jl2NVZmxu23355rGFhUh1rDOjYH1DDZuXLlirNDVqxYEbvEZIf3+JFHHnFDwjWF0Q0Td3d3u63jGCI2mqkPoNVdQZgixbZfPlY3kx/yW496eUirc33effdd95749TfMnz/f2XnyIYTIZkKVTbDKhQrNf6mZx7l58+a6Cg5bycDcuXPH5tpgmNtm/Pbbb055ZR4clUqrStO//vUvZ99zzz3j0sQYaY15FchbZqI4zpw5E7vy06rix/6xtocsc++Y28aCPPjmm2+cLaYufCCy9+bIyOhemxcvXnR1bKigFVUfIGP+9WaS5nNSHx87dmyc0gvUzT3xziMff/yxs8uGfNB5EObbFuWh+AohWmPClU2+Jq1y8Xs3aRTrrd6Fy5cvO9sq1CRD5fr999+7cK0qmmCKJD0ESelh2EuxquQtM9E61rPIx1Qevvrqq9gVRYsXL45dzcMCDHq82fLmjjvu0BZi4homoj6gM4F3IlTwMLbojZGtdizQQZns6upKvG8zQojWmHBlE/785z87m8qHr2O+vvnibUQxTFthSGPrn7PN4Yvg7NmzsWs8fLWHK36rSN4yE83DHptAz0mehtN6QBnubPXDiJ5Met/ZZox/w+KdCqdgCGG0Wh+gkCYpavSuhvAHBdT3SeExDPsDe3C2g6x2QTtvCNE6lVA2/d5N5lXSw2kKaD3s3zLS9iE8cuSIm3tkvUR8xbb6tWzDm88995xTLEOYA3XjjTfGR9Ujb5mJ1mGaSN6GE7mkN2f27NnubwVbgQ82eohQWm1LGSGSaHd9gGzadkdpMIUK0v41q0jo1aRdSFMqm5kCI4QYTyWUTTDlknmV9SoiH5vzyXXMDbIvcOtdpAGnhwhDwwu9vb3ONpIUxiz4gkeBoIJavny5+/I3cKMs419V8paZaB3K8R//+IdTIGnM03qIKHuTz3379l0j/+FCHyNtqN027DZFV4g02l0fUD8+/PDD8VEyNoUqnMtfBvavSryf7GVsnRHYjA4sXbrUHQshWmCkQOpFxzYUbN9TawCv2WYCbGufpL392H6Cc5hwuwvboiM0bJ/hx0Wa+HGO+MgPxraDsWtqjf414c3P8PcsDI2/hYht5YFJy0u4lRFp4e+XE/nkGP8wL5Z/4vPLlfTwx4Rb2uQtM8tLTdmJfYQPZZMHypQypHx5Fv5z5VnwbDlnewKG2HNAnkxmDZMj0sAQxrZ/8Z8n/uQBf941/AmHjR8mLX1RDXhGWSAbSfVHPfLWB359RlqNQF6sHg/r8BDCmlyH70W9PPjn/bz7cYZ1qN+++Ib3pdH7nMxwz0I0S5b8FCpZWQmZIhkaHyogwvnYnnFJxq+wcFtDiqEy8Ssaw6/w/HDmpqIiTFq6PoSzih1D+n6lmHTP+KXFzT0k+TcTPi1tn3pl5l9rhrjFVSiTRqBR5zlYo4fhGLnLatR4LvaxYR9KBnESH8Z/Prj9xpXnjfHDYiwfvhHVJOvZJL3zZvJQrz7IU6dkkffaNJkkfL08pJ3PI+e8g/aO8X6E79l0ICwTIRohS36u46cWoBBYSVhgdEJUHsm8aCeSN1Emki/RClnyU5k5m0IIIYQQYuohZVMIIYQQQpSGlE0hhBBCCFEaUjaFEEIIIURpFL5ASAghhBBCTD/SVEqtRheiBSTzop1I3kSZSL5EK2TJj4bRhRBCCCFEaUjZFEIIIYQQpSFlUwghhBBClIaUTSGEEEIIURpSNicxv/zyS/Thhx9GGzZscBNzhRBCFIfqWCGKoW3K5l133eVe1iyzbNkyF+7gwYPRjz/+GF8p0njiiSeiXbt2RYcOHYp98rNz505X5gsXLoy+/fbb2LcYiI9nSAU9Z86c6Msvv4zPCCHKQnVs8VSxjkUB3rt3r6tbiR9769atzl+IyjJSIPWiu3DhwkhXV5cL19nZOTI0NBSfGRkZHh4e6e/vd/6cx/T19cVnRRqDg4Nj5ZUXyrm3t9e5KXfKPA3ib+Q58IyJz3+OxDFVaaTchWiVevKmOrZ4qlbH+s/PN7Nnz3bPvxWIR4hmyZKftg6jX3/99dGaNWvG3EuWLHFuWLBggesJO3XqVFR78Zzfjh073NehKJ5Lly45+7fffnN2Gh988EHsygfPlWeIEUK0F9Wx1aGMOpYhfeIdGBigVY9qyuXYs8R/9+7dzi1E1ajknM3t27dHPT09zr1nzx4NwxYMDU7tK9gNwTzwwAPRW2+9FZ8ZD+W+f//++EgIMVVQHVsuZdWx77zzTvT1119H69atc8d8UPAsTeFUfS2qSmUXCL3wwgvuZYUXX3zR2aI4XnrpJfdlfO7cuXG9HwZzjO677774SAgx1VAdWy5l1LH0WqNghjz22GOxS4hqUlllkxfKvrw/++yzayazc8yk6HCSdBju008/HQvHVyQvOF+ddg0TrSGML5xwzXkm1dsEe+BaJn8THj+bBM5QB+Hw5zx5SIL8WF4wXOP3MIQrITkmX5ZeiJ23e/Dz5EN+OGfpkkeG0ux+Ob969eqxYSCG2iysEGJqoDp28tWx9GJm0dXVFbuEqBhM3CyKPNExEZpwTGKvB5OsCYsZGBiIfUfcpHcmQxOXTYgmLH4YmxR/4MCBcZOpmbCNH1gc+ONXq3TdRG7AbeEN4rHwuDkXhuee8CcvYGlgLKxh+bXFM9gWv/l1d3ePdHR0OD8M90s8pIM/+JPXCW/pJJUHUI6EJc9gC3rw8+8XbKEB6TaD5cvuZyrC/QnRLvLIm+rYUaZDHWtYmlYuzUIcQjRLlvwUKll5BLWRitB/yf2XkUqAlz7EXjirJAyLw69MgRcf/zAuSzeMx/JOxeFDZWJp+JUOWGXiVwJUVlRQYcXAcZiuXwZWQfr450Oo4MP4LD9+XFZu4TNptSLk2jCtqQb3J0S7yCNvqmOnTx1roNiGZdYMSfcoRF6y5Keyw+hpMORRq0ii+++/P/a5CpOmay+cO0+4kBkzZsSuUWbOnOnspUuXOjuEeJII58z4x0lzc+D8+fOxK4qOHz/uhk/Wrl0b+4wyb948Z5Nu0tDMypUrY1c+tmzZ4mzis6Gv2267zc3TuuGGG9wxWLn4Q1pCiOmJ6tj8VKGO5T5YGJS2CEmIKlBpZfOnn36KXVG0YsUKZ3/xxRfOtkoj5MEHH3S2X/FUjRMnTjh77ty5Y/N0MKtWrXL+UG+7jLzUvpyd/fPPPzubSesXL15026BQOTKPaOPGje7c6dOnnS2Kw3++vhGiCqiObZ2JrmM3bdoU9ff3pyrhReKXpW+EqEellc3//d//jV1RtHjxYmfb1+Nk5vLly84eGXHTGBJNo1/YjcCXMJPX6aGg50ErUYWYnqiOLYd21bEsVmLREwuchKgylVU2GW6wPcP4crRhlFmzZjn77Nmzzp7MJA3jACsV0841y+9+9ztnM/R16623uq/uH374wa1uTOvBEK2T1MhhhJhoVMdO7jrWpjHs27fP2e0gqS7DCFGPyiqb/BOCbQvRF29YC2wXAR999JGz07ChjSpi//DBdhdJHDlypJDKicaELU06OjrcEAs9Fg899JCbT0QFFc6LEkJMH1THTt46FkWT6Q5JimbRSrQQRVBJZZM5LvbFHc5FWb9+vXuRecH9/dKMzz//3FWC7Zi/0izcA3AP/j5tVFzsM0eFVUQldfjwYWe/8cYbzrY5RVSMeWCiuxBi6qE6dvLWsSiar7/+eqKiyTnuT4jKMVIg9aJj+4paJeXCsU2Dv4XF8PCw25YCf87XKrtrttEw/L3VuAaI27Z/wG0Qlvgwtv8b+HnB9q+x7Sww/vYVbN+BH9tc+OFtWwuMn2fCEBZ/rvWvId92jW+4J79c/Lz41xuUm58Gx2DXWfkA1xO/78/9WTlYGnbO4rBtS9jGJCkPSaSV+1SD+xOiXdSTN95P1bGjkG+7xjeTuY5NuyffpD3TPHC9EM2SJT+FSlZWQv7LlmZ4oXnpeKGyXjigsiCsvdhcy15l/nW2Z1toePkb8U+LB/+k+8Iv7Rof0rOKH8P9+JVgWtwh3DOVVhiXX4kbVERWcRLeytr8aEysDLEtD9h+3rKwPIQmKT+THe5LiHaRJW9J9UVoVMdO3jrWV7jTDM+qFYhDiGbJkp/r+KkFKAS2QCgwOiEqj2RetBPJmygTyZdohSz5qfTWR0IIIYQQYnIjZVMIIYQQQpSGlE0hhBBCCFEaUjaFEEIIIURpSNkUQgghhBClUfhqdCGEEEIIMf1IUym19ZEQLSCZF+1E8ibKRPIlWiFLfjSMLoQQQgghSkPKphBCCCGEKA0pm0IIIYQQojSkbAohhBBCiNKYlMrmjz/+GM2ZMydatmxZ7FMen376abR161aX3pdffhn7CiGEEEKIPLRN2bzrrrvcSqUkY+zduzfx/EQpeQcPHoyef/75aP/+/dGlS5diXyEah48WPo5MpnF/+OGH7lw7PpqEEEKIiaJtyubRo0ejCxcuRN3d3e64o6MjGh4eHrdMfvv27dHg4GB8FEV9fX0uzMqVK2OfURYsWBBdvHgxOnXqVOxTDlu2bCk9DTH14SPqnnvucUol7wAy/9Zbb0Uff/yxUzxPnz4dhxRCCCGmHm0dRr/++uujpUuXOvfChQud0hjy1VdfRbNnz46Ghoac8pkURojJAlM+duzYEXV1dUX79u1z7wAsWbLE9Wz29PS4YyGEEGKqUqk5mzS+f//736MffvjBNcZCTHYOHz7s7Ntuu83ZIS+88IL7uBJCCCGmKpVRNlmE8/rrr7vhduv9EWKqwLzfX375JT66CrJ+++23x0dCCCHE1GPClU0aYBRN5kbmUTQZlmThDguOMEmwoGjDhg1jizEYsmfeXNjYW9qsNMcQ5ttvv3V2PcIFT2l5EdMbhs+BBWaLFi1KXOyG3BvhIjkLj+37hzLqL0BCFpFj3oEQrgsXKvE++YQ7MPjvE362sAl4hzi288CxpcG7R16S8MNhiIP3WwghxBRjpEDyRNfX1+fC1RrhkQsXLox0dnaO9PT0xGfrQ9jZs2ePxRHS39/vzmMDaViapMWxQVzd3d1jfgcOHHDhCO+DH2ZwcDD2GRkZHh528ZGOH6eYXiAX9ejt7R2TIQwyh/ykMTQ0NBbWlznkDJnH35dR4vLDmmzi52P5sHeDdOxdGhgYcH68A3YthmvwI23itfBcC7xDHR0dY+HJl8WFjR/XhHAd6Vg52LtHWL1P6VBGQpSF5Eu0Qpb8FCpZeQTVFD8aKGu4rPHLizViobJpjS4NV4g1tL5iy7E1jAbn6ymbNLSmLIvpDXKRB2TS5N0MMpkmQxbGVzbB3h9fRnGjuPnYu+BjcfrYe5Em8+H7kRSePFr48H5McfXvw95fUzQN3j38/XdUjIfyEaIsJF+iFbLkZ8KG0WsNr9v+CB566KFrhvKymDFjRuwaz2uvvebstWvXOtvn6aefdjZz5/yhOvbR9I/Z7igLhgRZXfz+++9rbqnIDXLFFkc1RSr2iaI9e/a4oXWGrVuFuP13iF0cbJsxo6b4OeMzc+ZMZ1+5csXZIeG7ZuHTCN+JpHfk3XffdfkId5qYP3++s/1heiGEEJOfCVM2aYSYq2aN7+OPP+7mibXCsWPHnJ20XRLpdcXz537++WdnkzaNNEovaTM3jVXwbLmUxNmzZ6PVq1e7/T+laIpGQS7Z/ohtvUwWmcvJHpxp8xrzsH79emfzDjFHEqXT5lL6MC/a9o1F1pH5V155xR1/8803zm4HvKe8dzZX0wwfcaA/UBBCiKnFhC4QQmGj8TWFk17HVhTO4eHh2JUP0kZxpJeVtFetWuUWV4QLiYyPPvrINYSbNm2KfYRoHD5o+NDq7+8f2/bo5ZdfdnYzoMSaAss7gNJJj2lSDyG9qCikGzdujO64444J2eeTd4i8joy4aTyJRgghxNShElsfmdIHKH2sUE1T+LKwhruRXiJ6MdnX05TOzz77LHVl+a5du9zQJL0yrfbCiukBPYhpw+SsvjYl89ChQ85uFlNgBwcHnSKHQsf0FD9tZJZe1G3btkXnzp1z6dcbFi+LkydPxq5rybMbhBBCiMlDJZRNQOmjpwdQ5rJ6GNO48847nY3CmAYKpf39pSmM9LCa0smQOumjJCTxt7/9zc03QynW3DKRhyNHjsSua7n55pudbfOXjXBuZRYoZzbvGNlG6Txw4IA7fuONN5yNrCKzfCzVm5dcNqYMpymVZ86ciV1CCCGmApVRNoGellYUzieffNLZzEMLr+OY3pRnn3029hltgP3FQSidmzdvdu7f/e53zg4hDP9rjdJKz1Erc+3E9AAlL01OfvrpJ2eb3Blpc4JNEfv3v//tbOPtt9+OXaOYQjlr1ixnnz9/3tmhUjsRMIQPzNHcuXPn2DuIzQeg/aWtEEKIKcJIgdSLjm1RuuJ9AmuN3jVbn4Bt2WKmptRds5elbb+Csf3+DMLi39nZec2+gz3BliqEIx9+OI7Jo0H8lpa/pZK/h2DSfYjpATKQhW0LhJywXZDJCvKMrOKPbIZbBhGW62wfWK5DfjnGH8N1+FtYfysl8zPZ9vNh7wzyTBz4I/P4Ey5N5onbf38tLcJYeP99JG+khz/59uFe7BrfJJWFuAplJERZSL5EK2TJT6GSlZWQNVJJxrAGMc1Akj8Nqw+KoJ8eDRgNewgNHmlaA07DmNRg+8YU0aT7sYZdTB947lkgE8gjipev3GFwh7JrIIOmkCGXuPEjPIoecmqKHX647ZzFHcoj533lj/MY/DCcx1j+fEO4JP8kw7uRFo8P5WH59e9RpBOWoRBFIvkSrZAlP9fxUwtQCGxfUmB0QlQeybxoJ5I3USaSL9EKWfJTqTmbQgghhBBiaiFlUwghhBBClIaUTSGEEEIIURpSNoUQQgghRGkUvkBICCGEEEJMP9JUSq1GF6IFJPOinUjeRJlIvkQrZMmPhtGFEEIIIURpSNkUQgghhBClIWVTCCGEEEKUhpRNIYQQQghRGlI2hRBCCCFEaUjZFEIIIYQQpSFlUwghhBBClIaUTSGEEEIIURpSNoUQQgghRGlI2RRCCCGEEKUhZVMIIYQQQpSGlE0hhBBCCFEaUjaFEEIIIURpSNkUQgghhBClIWVTCCGEEEKUhpRNIYQQQghRGlI2hRBCCCFEaUjZFEIIIYQQpSFlUwghhBBClIaUTSGEEEIIURpSNoUQQgghRGlI2RRCCCGEEKUhZVMIIYQQQpSGlE0hhBBCCFEaUjaFEEIIIURpSNkUQgghhBClcd1IjdjdMtddd13sEkIIIYQQ04k0lbJwZbPA6ISoPJJ50U4kb6JMJF+iFbLkR8PoQgghhBCiNKRsCiGEEEKI0pCyKYQQQgghSkPKphBCCCGEKI1prWwuW7YsmjNnTvTjjz/GPo3x6aefRlu3bo0WLlwYffnll7GvEO0HGUaWkWmfNBn95Zdfog8//DDasGGDu06IqoIMI6cTxbfffhvt3LnTvVt79+6NfYUQjTAhyiaVBy8uK5cwuGn4IGwsqwoN91NPPRXt378/Gh4ejn2FyAa5MeXP5B9lj8bU3gHOF0GWjL799tvRrl27okOHDkWXLl2KfcVUw/+g8OtblCY+OCYDR44cie6///6x/IfmrrvuikOOkhQGE4bLywMPPBDt2bMnOn36dOwjhGiYkQLJE11fX58L19PTM3LhwgXnNzQ0NNLd3e38C85S6XR2dro8Dw4Oxj5XwY/7FVOXvPKKrPf29rrwXV1dIwMDA/GZ0XP9/f0jHR0dY+eLJE1GSRf/vPcgJp68z6r2ceHkaPbs2a4O4hh8WeMc7jS4Lqleg6JlNAvyaW0F92HvCW2G+YeQb66rFy4v9u4m1edTqZ5XXSBaIUt+2tqzyVDfjh07olpFFe3bty+6/vrrnf+SJUvcF3hNAXXHkwm7hyQ++OCD2CWmO/Sq0DtSa5Sio0ePRuvWrYvPjMoQvU9ff/11VFMMo3PnzsVniiFNRrNkV0xeGPZFjk6ePBmdOHEi2r59e7RgwQJ3zpe1mtIWPfTQQ2M96iFvvvlm7BoP9fhnn30WH5ULo2B33nnnmKxyH4wKwNKlS1NleOXKldHtt9/u3E8++WTLsj5z5szYdS2q54WoT1uVzcOHDzv7tttuc3bICy+8ENW+RuOjyQ1DmAxfCsF8L4bguru7XcOfBg0iw9qaliFaYdOmTW5qxLPPPus+5JNA1t566y3nRuFEQfVhmD1NDoua5pEHG0KvKqrnhcjHhMzZ5OVMmi9EBWhfo5MZKu777rsvPhLTGRojejTB7CzouZmMPfyiGtBLaXMLH3vsMWengSJKDygw4mQQh3/sg6LZrl5NfxFbFVE9L0R+2qpsMnwOfHUvWrTINcQhDDEmwdANFZ1NdMfmOGklub8AieFLKgW/wqq3EpfzxO0v4iCepPyGkPbq1avHFl1QaVscYvphQ2w06jaUWQ+mmPggUyb7yCC9TriRT+Qfc/DgQSejzS6CEFOD119/3dnUtXmGjh988EFno0AiR8gWPZ3GqlWrxuo/jN+LZ/Wav0Ibd7j4E9n0qSfPxvHjx0tVNEmb+C2vpE9e8iycylvPh2lQHn47Yu8u/pQvaZMHa3vMT4hJTzx3sxDyRGcTrc0wedsmr6fBAiKb6G4TvZnYjh+G8wZxEa9NbOfYFkgYBw4cGJtk7vsbhPfjJS3C4RfmlYnyfnqG+U+VieMimST58UFmCIOcNwPyY/KLYWEdcsl7ZDKKn6WD3IWkyShYvGJyUO9Z2fNEJvLAQjW7xl+0Zn6hzHBs50KsbrdFR1Zv42dx55Fng3fGz5ORt27NkntrPyyvtCvER3jyFy4osnNhmll5sTQsfWwrD/OztsbSpRysDKw8m607moH0hGiWLPkpVLLyCirKnr1gZnix0lYMohgmvXBWUXLe4KXnpfUxBdSHtCxtH6tMw0bbKsiw4kqr0PJWiGJyE8pPCOfryQHnLFxoDDtOi8fehVBuIU1GweIVk4N6z8qeZ956x+q78BrzC2XGDx+S5G8KU5gfC5uWT+pn2ogkTJ7zmvAerD2gHQqx/IbKOvnEP8xvWj1PGuTflFmDY8KHbRZ+YbuV1kaVSTvTElOPLPmZkDmbW7ZscfOKai907DM6n42hdYYnfBjurr24iZPEWdFbe0HdecIZxO0P3TB8WVNW46NR0oaYbrjhBrdIKVzEZOF//fVXZwvRCFeuXIld18Kiodq76FaqG7VGz/mFrFixInaNZ8aMGbFLiImBuhjjY6u40+Q/TZ7zDKHzvvCOpJmaIhiHHM9rr73m7LVr1zrb5+mnn3Y20wX8If1GIf8MsYdpzJs3z9m0WeGirLBNyjMNQojJwoQom4ACyNy0oaGhcXM577nnnnEv4RdffOFse0lDbM7R+fPnnb1+/XpnP/74427eC0qnzdHMA/m6ePFi9NJLL7ljm9tpk+K/++47ZwvRCN98803sSsdfqX733XfHLiEa58yZM7ErP2mKX15OnTrlDDAvkXmZr7zyijvOI/8+H3/8cXTvvffGR8Vy7NgxZyfNoUbBs/bo559/dnYzsOUUzJ07d2y+JoY5sMZvv/0Wu4SY+kyYsmmwIpJFQf39/WPbHr388svOhka/LqlATIHl6xGlkx7TvMqmYZPW33nnnejRRx9N/UoWIgvr6WHPQyHKxuSNui8PX331VeyKosWLF8eu5mFkio/8jRs3RnfccUdTOyvQOYBC6O9FWyR5y6YVLl++7OykHlcz7AUqxHShrcomX7vhMLlB76Epmew1aMyaNcvZZ8+edXYeTIEdHBx0SiI9pqywTEvbh4qOlYF8kX/yySfXbMAtRCM888wzzkYGG/3gEaJR2GMTmEqU50PdekCZZtTqsC09mYxMbdu2zf0xAXV61mboaZS9Ct06NcJh7DJIS4O2qB3pC1EV2t6zySa9adx8883O5p8tDLaXgI8++sjZaVjPIz2SVsny5YiyeODAAXf8xhtvODuL3bt3u4oaxVdfnqJVaDStt4n/Itc2JqJMmEZk9af9iUYa1JN82KN85dkDNgs+pJjniNLKnPxWKHMIHfhHIsjaL5QyaaX+X7NmjbPT9iulHUybGibEVKTtyiYVUtoX3U8//eTszZs3OxuoPHnxqRj8/cmMzz//3Cma/j9lvP3227FrFKv8rJc0C1NUb7zxRmc3S9q/JInphzXoDN9p3zxRJvRO/uMf/3DyhqKTVtcig7Zokrnz4fzFcKGPkTbUbnPm/Y6CZqD+5WO/zNEk/r4SGL0K30WOmfLCvy/lIa2et7UDtFu88/YciJ91BNynFgCJacVIgdSLzrbNqFWEbruHWuPr/NniwfYkq1Vy12yBxL5jnMPYVhKEYXuKMLxtI+FvpWR+/hYYtlUMxt8Cw8JavBj8SBt/3FxL3jHmH27NRJy+f9bWTmLywjPOA8++9lHkwiMzyIfJPyCbyLOd9/cbxI0/JmnfQbAtWzD+tVkymvYOiOrCs8oDMkAdxrOnzgrrWrbe4VyaPCErJhdcg3wZJk+kgSGMX7eb/OFPHvBH9vEnHDZ+mDB9rvHTCgnlOa1OJY2scLYFEfmzdoG4OQ63PfLfXcrNj4v8Whrg1/OWRmj8MgIr6zDuiXg/SUuIZsmSn0Ilq56g8lLzAvFS+xURBjeVYhq8nLyUVoHwYhI+rETwIyw2YSxuq1DAKg7f4AfE5zf6uC2/+BEn90D8/vVmDOKxdKyiFVMP/5nnATm0jyRfbpAr5JsGypfpenIGSee5LuvarHdAVBd7fnlBnniuVm/ac6Y+C+tOH+orqz+RVz8scRIfBhkzcFs6yDKyjvHDZskk8F6k1ZVJ12FCuU0KgwnDUY/jZ+dJm3vzIf9+HGasPalXzxPOf9cpFz+M+fuGMvLzZSbMfxmQjhDNkiU/1/FTC1AIbO1QYHRCVB7JvGgnkjdRJpIv0QpZ8jPhWx8JIYQQQoipi5RNIYQQQghRGlI2hRBCCCFEaUjZFEIIIYQQpSFlUwghhBBClIaUTSGEEEIIURpSNoUQQgghRGlI2RRCCCGEEKUhZVMIIYQQQpSGlE0hhBBCCFEaUjaFmER8++230c6dO6Nly5ZFe/fujX0bx+JZuHBhS/E0A3mfM2dO9OOPP8Y+QgghpjJSNoWYRDzwwAPRnj17otOnT8c+jfPll19GmzZtcvEMDw/HvkIIIUQ5SNkUYhJx7ty5qLe3Nz5qjpUrV0anTp2Kurq6Yp9yuOuuu2LXeEj74sWL0YIFC2Kf8vnll1+iDRs2xEdCCCHaiZRNISYZM2fOjF3VhSHyzz77LD6aeI4fPx5dvnw5PhJCCNFOpGwKIQpn69atsWvioVezSvkRQojphpRNIUShoNhVpVcTRZPh/EuXLsU+Qggh2o2UTSFKhtXerPq+7rrrnCKWNn+QhTv4Ew7Dqm386kH8do0Zf74kcfjnklaff/rppy49zrNSPG2FOsPj3ANhCMt9HTx4MD47Ok9z//798VF0TZqkw/Vcl3Rv9cqAsvvwww/HwgDHlnfiZaU9kNfly5ePLaZCAbZ485SrEEKIghgpkIKjE6Ly1JP5/v7+kY6OjpHh4WF3PDg4ODJ79uyRrq4ud2wQDn/Og4UjfvMz+vr6nD+24Yfv7e2Nfa9y4cIFd25gYCD2GXF5wI/8HThwwPmRz+7ubuff09Pj/IyhoSGXhh+2s7MzMS/4YXzwt/CY8L7ylAF5Ir8WB+naPWHjxzU+Vl5hmU9GuA8hykLyJVohS34KlSwJqphu1JN5FJxQ+UOp8hUflDYUJPx9OCZ+lCufJGUTLHyoJALKGkqkjymbYTwopqbQ+XlCUQzjJu+Ew/gKtfklYQqnKZDQSBn48ZNXn6S4pWwKkQ/Jl2iFLPnRMLoQJcOwsj9syxDwrFmz4qPRldLMKfz/t3dvL3ZU+QLHK3/AMZPLkyeKpPVBFCJOokMwAwZi1IgoZoiXQYSITjsycEZMNCo+jJfEUc7LoFEMBBltPSjKkHiJYMDI4J0II+fBJAxy8CleYv6APv1dXb92daVq793du7p3d38/UF21165adVtV9dtVtVZv2rSpTBm3atWq1B8LxCYeDXfC9GMBW3qszOPm3CuvvFLcfvvt5afOVqxYUdx1111p+MMPP0x95s/j6Ouuuy59DnnzRaxHL8i/arrboJpXXd6SpLllsCm16I477khB1IYNG9L7jASCiD4OHz6c+itXrpx4p5COacLp06fLoWYEWsPDw2l++/btK1PH3108dOhQce2115Yp3a1fvz7147/8fPzxx6m/ZcuWSctIF06dOlUOTV2/toEkafAYbEot4i7mwYMHi6GhoVRB5ZZbbplUiQXR/uPoaHqtpbajIfZebN++PfVfeOGF1Mfrr79e3H///eWn6YlA8siRI7XLR7djx440znT0cxtIkgaLwabUMu4o8p9/RkZGUtDJI+Err7xy4q5haHpUTg3uXh6jg8fa27ZtS/OIu6e7d+8utm7dmoanKn/cj6+//rocmozH9nmt9OnqxzaQJA0Wg02pRXlj4tzlJOgkGORRN3ccsXHjxtTfuXNn6lcdOHBg4t3FXsS7mfv3708BJ/Od6ruM77zzTurfcMMNqR+P1R988MEz3gcF71yec8455aep6/c2kCQNDoNNqUXcveSuXO7ee+9N/fi3k3HXkcfsvNcZd/DibiF5TCVY5E5qPLYn2L311lvLb3rDfF977bVi7dq1KVAFj7DJkyCZtivzdWL44YcfTum48MILU38q+r0NchdffHE5JEmaE6N91OfspIHXrczT3A5N+kTblDTVQxNEpOXN9kQTP9WO8WjfMjBNNFlEc0DVpn8C82McmgJqEk0C5U0O0QQR09BV8452NmPZ8q7aZFGMxzR0sf6I5c+bJ0Kv2yDWjS5PZ9ljvnkzT4xDWmwv5lOd93zBekhtsXxpJjqVn76WLAuqFptuZZ52KQmC6OeBEGlVBEDRTmSMlwdTfB/f5V1d4ERQxfyqQWAV0+bLRkBGENoUxLLcLFfMm+XNG4oPzJc86arteDYFm+i2DWLavCMtAudqF2jrlM+sX93yzhf5Okn9ZvnSTHQqP0v4MzZCX9BUSR+zkwaeZX7qeEzO4/KxwNIa5lNkeVObLF+aiU7lx3c2Jc2Js88+uxySJC1kBpuSZh2VjfL/PiRJWrgMNiW1hlrky5cvTw3Z8y87+cwjdJplkiQtDn1/Z1OSJEmLT1NIaQUhaQYs85pNlje1yfKlmehUfnyMLkmSpNYYbEqSJKk1BpuSJElqjcGmJEmSWmOwKUmSpNYYbEqSJKk1BpuSJElqjcGmJEmSWmOwKUmSpNYYbEqSJKk1BpuSJElqjcGmJEmSWmOwKUmSpNYYbEqSJKk1BpuSJElqjcGmJEmSWmOwKUmSpNYYbEqSJKk1BpuSJElqjcGmJEmSWmOwKUmSpNYYbEqSJKk1BpuSJElqjcGmJEmSWmOwKUmSpNYYbEqSJKk1S0bHlMMztmTJknJIkiRJi0lTSNn3YLOP2UkDzzKv2WR5U5ssX5qJTuXHx+iSJElqjcGmJEmSWmOwKUmSpNYYbEqSJKk1iybYPHHiRPH8888X69atK66++uoydfYw/+XLl6f5LxZzvc0l9ddXX31VPPTQQ+mYfuqpp8rUovj++++LV199tbj55pvTeU6ScrMWbBJsUFOpqePkxUmMAKUN27ZtKx588MHi888/L1PUtsW+zbuV+fPPPz+Nw0Vamqlu5a3aTcdNN91UPPHEE2cc0/v27Ssefvjh4rXXXit+/PHHMlWSxs1asPnuu+8WJ0+eLDZv3pw+r127NlWRpzt69GgxNDSUTmKk8+u53z777LPigQceKD/NvtWrVxc//PBDWo7FYrrbnLsk3CGZ76plnn6UedLvv//+4tNPPy1uueWW4p577knjDLKmu9MLZX/Nd1He+JGHvLzl5W7Xrl3p++k4duxY7fQ7duwoPvnkk/KTJE02q4/RV6xYUWzcuHFiOKxZsybd3eHkyK/iK6+8Ml3AtDi9//77xU8//VR+mt/yMp8j/e677y7+/ve/p8/PPfdceuVgUPHE4b333is/TbaQ9td8R7m69NJLy09n4vvHH388/aifrqVLl5ZDk+XndEnKDdQ7m3fccUfqE3ByAdPiw4+M+XCXr1+uvfbadFcfb775ZuoPoqZ9stj210Jx1VVXlUOS1L6BCjZXrVpVDhXFt99+Ww5psSBw4VHtYnvni3c3BxnBZN1dzcW6vxYC7m5K0mwZqGDz559/LoeK4txzzy2Hfrl7wkU5Xm7nIvfRRx+VY4yPE7Uh+T6miXGbkEfkGV01X2pdxrypaUlFJtJD1NBkHMZ9++230zDjMhy1slmOfFmqyww+U1mKz+TR9P4q+eXLxLrmyxRiOzAOHctHnlGTlOUhj7zLa5kynH8X24Y8ouYp6fT53EsFr7ptznpffvnlExUPCG7iu3x/LES8t4lf/epXqV8nLxd0TduatChPdExDGWzC/s3zZTh/nE/54BF/iPEoU932V5S9KKd05LfQ9+cgY380Yb9Uy04/91Uv+Xc7X3XTy3kpzsfMn/LIPMk/ymmk5SJfvmc8jinyiOWPdcq7fN2q59lAPvl35D3V64s0L4z2US/Z7dmzJ423efPmMuUX27ZtS98tW7Zs9OTJk2Xq6OjatWtT2tGjR9PnkZGRifGOHz+e0ph2aGgopdMxH75jPqSjad7Dw8Oju3btmsg/sAzMm+8ZpmM4z+PIkSNpnJgvy8Hy0bF89JmG4eq8Sa8u88GDB9N39EljuqpYBvIGyxD553mBcVmm2J579+6d9D0ijS7mnyMt39b0+cx6R76xTKTlprrNm8YfVCxrN53WKb6jYz/WYVuxXWP7x/5iH8T2B9sy3y95ec27wPbnc5SjmJ60vBywXNVpQ6d1YznIr9Nxq6mp2wdVTfskzhN14nwVZTA/p1TLZeRPv4r0umXsNf9ezldNej0vRbmM9Pw8FMcEy5DjPB3LkB9XsezVYy3mnyNv9kl8F+d4pgPpLA9pjAvyjzS6uutLPzEPabo6lZ++lqxeCmqcqDiA4qDjJJEfqPkBxMFGWvXEGQdgfqKKcavpIead58V8mw5YDvgIVHMRIObTkWc171ycWKrf58tcPUHVrSMnRdKqJ8NYtzhJBdKqASTrXD15x/av2xaMy0k/xLzyPFh20uhyMW6v27xu/EFWXd86devEPmUfkt7pohHlphqcxf6iHyK/uHCC/UL+dNU8GJcuFxfbfN/mZbSqaX/FNNX0ujKt3tXtg6rYJ01dVQRp1TLIZ8avngMj/7yMhLp5TCV/PvdyvqpTt1zdzkuUx1zd+FGWq+dnlrtajuPaUD3WwLGQH5t8Ztw8j6brRIxbTe835iFNV6fyM2eP0ccOxuK2225Ljw7GDtD0mHDsYlmMHXjpcUU4++yzi7ETVfHrX/+6TBkXNR/zR++5K664ohxqxuOa3/72t5Pml+PxIctUxSMMvPXWW6mfq6t5jLPOOqscalatzVlXuzPenavWOF2/fn3q085d1aOPPjrpMRK1oKtuvfXW1N+/f3/q51544YVi69at5aeiuPjiiyf1kS9r9RFUrts2X8jyR80bNmwoDh06VIwF8cU333zTuD1eeumlVHOYprNy5513Xupz3ITY97TuENgvl112WXqvMh7XB/Kly0VN41OnTqX+dE33uFX/jAUmnPknOs6t7JMqKmNSPjZt2lSmjIt36DlX8yh3uqaafy/nqzrTOS9Vz7HVz7lHHnlkUh40XVZ11113pf7rr7+e+oH1Ydr82OTYYH9wrIS4TjSdQ5uuL9Kgm7Ngkwsg7cLFiZA2KLlwVoPEaJ8yXmhnHC7MEXT961//Sv2pIugh36aLPCc/TpC0/RkBQnQx77ls7uXf//53OTQZJ+7c8PBweq+OgJ515j0iTni0i5djuxN4sG75u0Zsb2qu5idhalCzz+hzUoz3n8L//u//lkOTddvmC11+8WeY8nXRRRd1vMARkLL/qmVw586d6XvyqMov1LlqpTvaQY12X9nn7J/du3enz1988UXqT1dbx62mj2Oc80HV4cOHU3/lypWTyhg/iMLp06fLoambSv69nq/qTPe81A3bjeXh5sMFF1ww8c9HCIKr16vt27enPsdRHjA+/fTTxX333Vd+GsexwTHCsUJ+5BstssS70NJCMVAVhDrhxejly5enO2+33357ulhPFycBLn7cCWp6wTpOfnv27JkIEKodwfJsizuMBCF1qndin3322bQO/ILmZMkJvu4FeMTJ8JVXXkl9sL3r7iwwPRcDLiAE5i+++GL5Tb1etvliwn5hn1x//fWNwSEIJqt3qKpdiECiegcz1B0zUdmAixx3nOuCkZno53GrmaurhR4/muvKVnTVoGoqppL/VM5XdaZ6XuoVDdZzbMQNCIJPgsMqfjjGeNF8H8vE+bruRzbLyPrxQ5+nCo899lj5jbSwDHywyYHKr1N+Kf7jH/9IAR6/XGeCE0L82v79738/6RFO1ZdfflkOnanXGpL9xK/gkZGRdAeTkyrbh2Dlv/7rv9IJmn8PWcVdAR7Vxkmcu0uc4Ko4GcZJnjzZLuSfP/oB6fzC564Yy8EFojpO1VS2+WLAfqRBdy5Kda9q5JqCR+Rl8C9/+Uu6aMUdIXB3h/3NBbC6jxhvy5Yt6XEg/xmG/d/UYPdUtXHcql1NxyQ/SPpxvPaaf6/nqyrymOp5qVecv8iPfOMHGUFnXcAZP875953gkXrdMc6P70suuSSdC1hf1jtv/k9aSAY+2OQ9GR4pPPnkkzP6dV3FSYigjYv9nXfemS6OuZgXd+Lyx8qBYGym77VNF+8+cYeIZeAXPL+y6Qjm6gIKcLKMkzjjsk3r1itOpJwgCVSqj37A/0dmu3HXgBNlr7pt88WG4GvXrl1pX8R+qmI/s72aftjkP4bYx+wvXlHhjimPKv/617+mizYXyhwXungnudd34qaireNW/RfvAcarGVUHDhyYURA0lfyner7KTfe81A3z5XgB+XIsHT16NH0m4KziPMePPgJTpuUYjMfrgXM3/6aWYJr8WF9pIRv4YJODEuecc07q9xN3cgiuOJH98Y9/LFN/EYEXF24CrwiO+AXNRfqaa65Jn2cTy8Cv/D/96U+T3nnlZFj3K5702IbgpBYvsf/Hf/xH6ufyd46YtvpSPziJYjoXoG7bPH+5fzHgsSYXJgK/uoAy3uHiQh3vioE+F+a8ohj765lnnknlgnfBKBfcseSiXRXvb3Ih7+bCCy8sh87UtL/aPG7VX/FqTtxBjLuMnGs477EvZxIMTSX/qZ6vcjM5L3XDcZXjXMsPQYLFOvEjnWsHr6lUg9/vvvsu9Xs5/qQFYeyC1DfdsqPpiLEgLY03dpDVNg9RtSdrooLp6UgbO8hTOsM0F0FeeXuR1WYqkM87vqc/dtJI6dVmg/iO+UaeeTcWMJVjjY9HnqRX8wjRpAxd3vxFvsx5OusT68hyh3z8uo7lyJsYibRoXoN8+cw6N4nt1LQusb1iG5Anw7EMzCuaSprqNmcb5OOzLnnTIIOGZe0kX1fWqa7Ms86xrxm3rukXvqt2cUyEyKOpY1/E+GxT0pgmyh37LMo7y0F6bPvImzS62L8Mk17dX1M5btU7tl0nbOdu5a0O+41pql1ePlDNn88hmu2hi/IRes2fNPKNctfL+SrEck33vIS6dYhjhfxje0Ya5bhJlPXq8QzmGd/H+Zo8Yx3oGIfv6LOcpDWdk/uFeUjT1an89LVkdZpRfhBVu0440OKEwcHJMAc8JwLSOAg5mOvyJy1Uv6Pj4I6TRt7l0zF/DvA4MTC//ARTNz0d6aHue/JoWma+q6bTgeWpm67axQmc7cWyxMmV9WB9yKdJrFPThYq8Yxlie5BfzIPvIgipduRdt82YJrB8pMW+HWQsZ5NO+6mq7mKco7zHBSeOg+o+JI8op00d+yiw32J80mPfkEaXl/PIu5qOuv3FsvVy3Gpq2HZNplLe6rDv8x/XlIk8EKw7bulIr5t3fkyjW/6YzvkqzOS8xLhN68DyUP7pYvnJP4LRJuTJeE0o/3xPfuRL/ixvpLEtGCeWJe9YpjaQtzRdncrPEv6MjdAXvCPWx+xUg0dPtE/68ssv1z7a4hEV78nxeLXu8an6a5DKPI8geTxet98pN9SopUKQx+j85TlWbbJ8aSY6lR+DzXmGdx5vuOGG1G8STQtZ+7d9g1Lm+ZFBBQne0eyE9zyrlYU0f3iOVZssX5qJTuVn3rSzqfGAgtrx3f4bEQ1mG2guLtzNXtZQWSFQMzb+U5QkSbPFYHMeoTYmAQXtVFJzOWp1Bu5okl5tZkML31DZPAy1fSkHPDYP1O6l1i//ItJmiCRJs83H6PMMQcS+ffuKDz74IDUlErZt29b18br6b5DKPHcu//a3v6Wg83jZDAxBKGWDHyD9bHtQc8NzrNpk+dJMdCo/BpvSDFjmNZssb2qT5Usz0an8+BhdkiRJrTHYlCRJUmsMNiVJktQag01JkiS1xmBTkiRJrTHYlFpCM1X8C0mao6KW3mJCW5+s80MPPVSmSJIWK4NNqSWPPPJI8fDDD6f/+iRJ0mJlO5vSDHQr8zS0vmHDhjTssTGOO75//OMf011fTY3nWLXJ8qWZ6FR+vLMpaVa9//77xU8//VR+kiQtdAabkmYNdzXvueee8pMkaTEw2JQ0Kwg0r7766uLHH38sUyRJi4HBpjQHeLcl75566qnym3G86xm12OnOP//8NA4BW6ir7U4t8HXr1k1Mw2fk+S1fvvyM+X311Vep5ng+H+5AMi7TMEwaHd8zHukEj0ybi7xYjpjPiRMnissvv7z4/PPP0+f33nsvTU/HsoXqepNH/r0kaR4a7aM+ZycNvG5l/siRI2mc6ngjIyOj27ZtGz148GCZ8gu+W7ZsWerj5MmTo3v27El5rF27Nn3G8PDw6NDQ0ET+jMP8wLSkkc/evXvTd0xHRx58F/M+evToRBody1U3/q5du9I8q/Pg+1yeF/nkYj02b95cpvwi1jvyp89nxo+0xY5tIbXF8qWZ6FR++lqyLKhabLqVeYIkxsnHI6giaKtz/PjxNC4BYhXBHt/l0+b5RxAaIuir5hUBX3UZCABJZz45glLSCWyr8yCdjuXOxbL2GmwyfR5ghwhombc8x6pdli/NRKfy42N0aRbx2PvDDz8snn322TJlsqeffjr1N23alPq5P//5z6n/3HPPpcfSVStWrCiHxsXniy66KPWr6vLA0qVLy6FxZ511Vurz6Lw6j/Ddd9+VQ+OqeXRDDXXe5ayu96pVq1J/LBg943G9JGl+MNiUZgmBJu8+NgWaOHToUOqvXr069XMEeps3b07D1eBuvjt8+HDqr1y5cuJ9TbpooxSnT58uhyRJ84nBpjRL9u/fn+7edfoXjtzBW4yi3c3R0fRqT213xRVXpHEkSfOLwaY0S15++eViaGioeOKJJxr/e86yZctSf7E+Mm5ab2rV+xhdkuYng01plvAY/I033kgBJY/T64Knq666KvVpGqgJ0y+0u3wbN25M/Z07d6Z+1YEDBybe35QkzS8Gm9IsWrNmTXpnk8fpN91006R2M3Hvvfem/u7du8/4js+ffvpp8cADD5Qp88/FF19cDk22devW1CfIztvuZJ2ff/75VJmpqXKSJGmwGWxKLfr666/LoV8eEdNo+a5du9L7mbfddtukoJI7liMjIykYJeiKBs0JtvjMtDt27EhpqMsfjE9ginfeeSf1w5dffpn6x44dm6iRzjLwGfF9iOnJL6/Bns/vn//8Zzk0ntcHH3yQhl944YVJ6/ef//mfqc+8SOd1AtaRClGsNwg4L7nkklRBiApDDz74YLFnz570nSRpHhrtoz5nJw28TmU+2q3Mu2h3sppOl6Nty3x62systkFZlz9p0ZZltcvb5My76YzfNO+maUgP0QYnbWdWG7VnvLxReBqYp9F5jWObSG2xfGkmOpWfJfwZG6EvuBPRx+ykgWeZ12yyvKlNli/NRKfy42N0SZIktcZgU5IkSa0x2JQkSVJrDDYlSZLUmr5XEJIkSdLi0xRSWhtdmgHLvGaT5U1tsnxpJjqVHx+jS5IkqTUGm5IkSWqNwaYkSZJaY7ApSZKk1hhsSpIkqTUGm5IkSWqNwaYkSZJaY7ApSZKk1hhsSpIkqTUGm5IkSWqNwaYkSZJaY7ApSZKk1hhsSpIkqTUGm5IkSWqNwaYkSZJaY7ApSZKk1hhsSpIkqTUGm5IkSWqNwaYkSZJaY7ApSZKk1hhsSpIkqTUGm5IkSWqNwaYkSZJaY7ApSZKk1hhsSpIkqTUGm5IkSWrNktEx5fCMLVmypBySJEnSYtIUUvY92OxjdtLAs8xrNlne1CbLl2aiU/nxMbokSZJaY7ApSZKk1hhsSpIkqTUGm5IkSWrNggs233777fSS6kMPPVSmzAz5rVu3LuW5fPny4p577ileffXVvs5DkiRpoZq1YPPqq69OAVqnjqCOYO6jjz4qp5pbBJOPPvpo8e677xbHjx8vhoaGiueeey4to9RNtzJPeaeMnThxopxi7rEsLNugHIOSpAVgtI+6ZXfy5MnRzZs3p/HWrl2bPoejR4+O7tmzJ31Ht2vXrvKbucHysBwsUxgLOEfHAs45XzYNjqmW+UD52rZtW0pftmxZ+jwIhoeH0zLR1+DpVt6kmbB8aSY6lZ9ZfYy+YsWKYuPGjRPDdGHNmjXFjh07ipGRkfT5iSeemNO7K//zP/+T+uvXr099rF69ujh27Fjx+OOPlylSZ9UyHyjvvI4xFogWP/74Y3HllVcW33//ffnt3GD+LBO4gz/XyyNJWhgG7p3Nm2++uVi7dm0afuWVV1J/LnzxxRflkNSeO+64I/UJON9///00PFdef/31Ynh4uFi2bFn6PNfLI0laGAayglDcAfrhhx9SX1qoVq1aVQ4VxbffflsOzY2//vWvxfbt29MPPjzzzDOpL0nSTAxcsEkFhffeey8N33DDDamPeMTHhZAKDHymog7DVMTAV199lSpcUPHiqaeeSmk58mYaapUz3fnnn188//zz5bfjSKeLZdiwYcNEGo/1m+ZB3uRFOsvD8vE982DaSKsijfzyZapbdi1MP//8czlUFOeee245NI7yFuWdjrKVv1rSyzHRK1pduOqqq9KrInfffXdK+/zzz1N5r9Nt3tXvwWfWgc+U86a88/HoyGOQKlFJkqaofHezL3rJLioBUWkiR0WKkZGRVAGH76sVFKhMEd/RkQ8VdsiHdFABI/8+RwUMKmLs3bs3fWbaGL86LqJSx5EjR8qUcU3zIJ38SWeYSkRR6YNh0lmHHOsc08W4LF/kH111GTQ42D/dNJV55JWE8gpzHAukxb6nH+Ur0no5JnrFNHk5i3LeVBmu27w5fqvfHzx4ME1LnzTWp4rpmDd5IY6H6vZZrNgWUlssX5qJTuWnryWrl4IaF95OXVNNWC6GMU5+YcxFYMd8clzAqvlyQYv84uIWmoJNNM0j1o155bhIxnxycSGNADjEvOPirMFV3ad18nIRARPljfJIOh3BZeA7gqs8DXxm3DyQ7OWY6Ib5VctsHuQ16Tbv/PtqoMj8qtNFEFo9FmM7NZ0XFhO2g9QWy5dmolP5mbPH6GMBFUs10R09erQYu8ClygnUhO30mA1XXHFFOTTZ0qVLy6FfkA+PBK+77royZRyPDMNUKkPUzSOX1zpG9XN48803U/+iiy5K/RC1lw8cOJD6WhjGgqjitttuS4+GxwLG9Lh427ZtxVjAlR4VB8oiFYY2bdpUpoyL9zvJp+7YaDomunn66aeL++67r/w0buvWranPcrCc3XSbdy/HxEsvvZQqB+bHJc4777zU72U5JEmDZ2De2aQpGN4V++abb9KFmAtqv5qD+fjjj1N/y5YtE++BRRdOnTpVDs2+//u//yuHJvM9tYXlsssuS/8gIH5gUQGOAKoaqB0+fDj1V65cOams8v5wOH36dDk0Mxxfhw4dmhTsgmBweHg4Db/11lup3zaWgx+F+TrT7dy5M31P4CtJmn8GroIQF7nHHnssDXNxoTmWmYpAkjtI+d3UvKONz9kWzd58+OGHqV914403lkNaTH766afUryun0U33LmbVvn370g+7aoBHxxMGvPbaa7Pyw4fjvfrEo9pJkuafgWz6KG8Opp93HL/++utyaDLu7lRrpc8G7iZx94iLesyf2sa7d+9OjxPjUaYWp6bXSKg53ukVk6l44YUXUrBZF9jR8ZQB/fjR14tPP/20HDqTrTRI0vw0kMFm3hxMt/cjexH/BejBBx+sfSzPO3LnnHNO+Wl28eoAd3No45C7Sddff30KQnnc2vSupxa2eGc3Hh9X8S5v/oNsuniEH80dNbnrrrtSn6C0bRwH3N1sCiq//PLLckiSNJ8MZLD56KOPpj6Vhfpxd49Hjtyh4UJ2+eWXpztDgeGHH344pc827k7xXurLL7+c/g0md5J4j+/ZZ5810FzEoszT1ittVsZdzLgDzyPtfpQPyv2tt95afqpHI+/g7mfbFXTitRKCbNqejUf39GnD89JLL02fJUnzzFiA0zfdsqP5k2jWh6ZPom1J8B1Nn0STKDS5Um36J5pjoas2pYI8f5qHyceJdjZj+ryrNjFDcywxbl3bmE3ziDYTq+nRpAtd3sxRjN/UVbeRBg/7qRPKQV4uxoK28pvOopmjake5zMtEt2OiDssQzQnlTQ/VYdw4FqrHZLd559/ny5znWT2+YrmqHcdCr+u3kLEtpLZYvjQTncpPX0tWpxlFgNatYzzasaxelOumJy1w0ax+T5dfTMkzD/C4gFUD2nzavGNeneZRl077ip2WmwswAUj1+7zjoqzBxT5qUrfvo+sF5Sp+fNFRdvOgrVPZ6qTXaaJ90Lrxu8276fumPHMEqXFcUP4JQA00x1W3ldRPli/NRKfys4Q/YyP0Be8c9jG7BY/Ho08++WTj40kqC/Focf/+/X2rfaz+ssxrNlne1CbLl2aiU/kZyHc2FwPev7vpppuKJ554okw5EwHmtm3bigsvvLBMkSRJml8MNucITckcP368Y217AtJzzz3XykKSJGneMticI9HUErXgeYyeN5pNkEkaASlNI0mSJM1XvrM5hwgw+b/Un332Wfo3fVi2bFlqZ5MmaXxPc/BZ5jWbLG9qk+VLM9Gp/PQ92JQkSdLiM2vBZh+zkwaeZV6zyfKmNlm+NBOdyo/vbEqSJKk1BpuSJElqjcGmJEmSWmOwKUmSpNYYbEo6A/9K9aGHHirOP//84qmnnipTJUmaulkLNq+++upUU6mu43+ASwtNpzKf63U8AkCCP9IJBNvCfO688870r1T5L1e94p8R3HPPPcXy5csnlp82Yz2+JWlxm7Vg89133y1OnjxZbN68OX0eGhoqjh49mqrJ23i5FqIo8/x/e1DmCd6qTUMwHulr165Nn5vGIwA8dOjQRDr/ZaoNa9asSf9oII7VXhBoXnDBBWnaH374IS3jwYMH0/Ju2LChePvtt8sxJUmLzaw+Rud/fG/cuDENc4eGC5O0kFHmL7300jRMmV+9enUariL9d7/7XRq+6667Gsc7ffp06v/444+pPyj27duXguT836tee+21xT/+8Y80/Pvf/z71JUmLj+9sSvPEiy++WNx0003p8XT8W9NBwr9crT4yj6cWgxYcS5Jmj8GmNE/wJODYsWPpEfXjjz9epg6G9evXpwD4559/LlMkSRo3r4LNEydOTKqAwGPJ559/vvx2Mu6wrFu3blJFBSo+NGF8xonxmdaKDRoUUfkmKgjRUbEoL6McHxwPlF2+o7xH5aO8Rjl58Tny4niiwhHp3TBdzD86cAeTdzV5dJ6L5Yv3ViVJi8+8CTa5cFKBIiogUIGCOyl/+MMfzmiahYoTVErgostdIMalu+SSSyYukFyEA+Nff/31xb333pvGP3LkSBqfPAw4NQgor5TTN954I5XRkZGR4r333kvlliATV111VfHggw+mx9kEjny/Z8+e9C7lv//97zQO6eTF508++SRVYOJHFjXPb7vttjROJzt27EjH4d69e2srMVU99thj6Tglf0nSIjV2seibXrIbu/il8TZv3lym9GbsAjc6PDxcfho3drFLedExHMYubqnLjQWQaTzyyTEd445dvMuUcXxm/LELdZkinYky0k2U+V47xs9F2a0eM5Rl0vk+xLwo02OBZJn6i127dtWWadKYLj8OmF++PORH2tGjR9PnbmK5q8eWpo/tKbXF8qWZ6FR+5sWdTe5qcrfmuuuuK1PG5TV233///dTnTiSVES677LL0OURFBfKJO0FgOsbftGlTmTJu1apVqc/dm06P36Ve0ZTQ2DHX2I0FdeWYk5199tnp7uCvf/3rMmUcNd1R954k5T++zz333HO1j7R5pI633nor9au4I8qdT5ax11Yk/va3vxVjwe3AVWSSJM2ueRFsfvzxx6m/ZcuWSe+K0YVTp06VQ+OoSNHku+++K4eK4vDhw6m/cuXKSfnyCD1EczPSXOBHFa+ORKUgHqcTwPGYHP/6179Svxt+NPHDikfaeVmni7x++umn1M9xbPHo/cYbb+w50OQHHT/UBq0ikyRp9s2LYDMCSd6lrLsjRMe7ZOAOJu+ocaHL72AG7hDljcjHxbUuz+jy8aW5wrvJVObZv39/cfvtt0+p0XXEjybuTtaVczoamK/64osv0hMB3getO6bq8MTgv//7v8tPkqTFbGCDzagxm/v666/LockYN6+VTiUKgkoeF3Jx5Htq8uLZZ59N/aqmR+X85xMfo2suUX6p7LZ79+7USDoBYbXW91R8+eWX5dCZqscc+EcMVAjirijHFMvTzbfffuuPNElSMrDBJv+RhLb7EH3urNRd6LiLcs4555Sfxtsj5DEjdzjpeETOv9/j3+dV3x+L/2i0c+fO1K86cODAxPub0lx45JFH0p3FJ598ckYBXEz72muv1baywA+z6usogf8MNDw8nJaD5elm6dKl5ZAkabEbyGCTgJK7OHFxpE/QyJ2Vyy+/fNL/WWb44YcfTumBu5jc2eTdtng8SLBZdzdo69atqc87a7yXFncxWQbulnIBrqtoIc2WeHSd/6CaLgJG0GQS5Tt+vFHuuWt5zTXXpM91/vKXv6Rmj6hk1NS+bYjXWiRJIhDrm27ZRdMpjEdTK3VNsxw8eDA16cJ4OZpboTkXpq12edMqjFc3TnTkQfMvuWjmqG7cXpt50eJEOemkWubzJrpyjBdNGVXHi+aM+J7x6EiL44FhjhumGQsYJ8atk8+n2uVNizEey0E6eQbmEfNlnnVieavHmWaO7Sq1xfKlmehUfvpasjrNKC64vXZcsKryiykdF826Cx4XuTyvum7v3r3l2ONoEzC/CDMfA011Q1lp0qnM57qNR+BHIMhnAj2GORYow6QRFHIc5NNFV3cckR/HSASNTJ+PF+1jVjtEIJl31XnEOAab/cd2ldpi+dJMdCo/S/gzNkJf0IRKH7ObNh6j33rrrbXvt/FI8vXXXy8++OCD2pq30lQMSpnX4mB5U5ssX5qJTuVnXjR9NBXxLllTRQraLNy+ffsZDWRLkiSp/xZcsEmN9WXLlpWf6nFn889//nP5SZIkSW1ZcMHm0NBQ+g8pPEqvNu9CjVvaEfzNb35jDXNJkqRZsOCCTZo4GhkZSe9m0rwL7xDQ0Sg2//aSR+i9/ss9SZIkzUzfKwhJkiRp8WkKKfsabEqSJEm5BfcYXZIkSYPDYFOSJEmtMdiUJElSaww2JUmS1BqDTUmSJLXGYFOSJEmtMdiUJElSaww2JUmS1BqDTUmSJLXGYFOSJEmtMdiUJElSaww2JUmS1BqDTUmSJLXGYFOSJEmtMdiUJElSaww2JUmS1BqDTUmSJLXGYFOSJEmtMdiUJElSaww2JUmS1BqDTUmSJLXGYFNT8tVXXxUPPfRQcf755xdPPfVUmTozJ06cKJYvX16sW7euTOmft99+u1iyZElaZkmSNPtmLdi8+uqr00W/qSN4YZxXX321nEKzgUCPQIxAL98X99xzT/HRRx8V33//fXHzzTencfl85513Fk888URx/PjxlKa5xfHC/iFYj/3HvuSHAPtOkqS5NmvB5rvvvlucPHmy2Lx5c/pMf3R0NHWk33///cWnn35a3HLLLSnQUfuef/75Yu3atcVrr71W3HfffWk/sD8++eST4re//W1xxx13FCtXrix++umnNP4VV1xRfPbZZxP7sF9Wr15d/PDDDynv6SK4Ihiuuvbaa9M6Pf7442XKwsCPBH6ccaxceumlxeeffz5xLLEvX3jhheKCCy7o+OOtaZvlPzAkSZqpWX2MvmLFimLjxo3lp1+Qfvfddxd///vf0+fnnnsuBUJqD4HGH/7wh2JoaCgFlwQX7AfQ5zPpBKPHjh1L6YOM4Gqx4FUG9gs/zg4fPlzs2LEjBezI9x37lh9vTQFn0zZ7//33J35gSJI0UwP1ziZ3obhA4s0330x99R93s3bu3JmGuasZQWYV6Xw/6I/MCZwX02N9XmX48ccfiwceeKBYs2ZNmToZ++7FF19MwwScBKi5pm3GXU2fLEiS+mngKgjxvqDaxeNxDA8PT9wRa8L3jDeouGsXgfNiwPryyBzbt29P/SYEotwBRb6NmrYZgSaP5glkJUnql4ELNnk0iF/96lepX4eLZV6hhceGvMOW404O6VHhhVrJPJqvvqPGBZa7PIzDuFS0oMJMXrmiWgObvBiOGtSxHNFxwQ7ML/+O6QPfxTLSkVe+fCwD6xrjxF0nhvN5kCdpvdS4Zl3ijhbvZfbi2WefLYfOxHaPZapbhk7bjmGmZ7+wPvk6hXzfMB+2AdsjvuOuXdiwYcOkbRPzjgozobpMsQ5RyaZpOzJuvr8Zzl/3qO4v5GWV+THvmXjmmWdSn/dmm+5I5373u9+l/nvvvZfWs2mbsWyXX375RCDL+LGe1TJJHrFP6Fjf6nElSdKE0Vm2Z8+eUWY7drEsU34R39EdOXKkTJ1seHh4dO3ataNjAVP6vHfv3jT+smXLRk+ePJnSMDQ0lPID6UxXzZd08uI7hvPxYvkYn3FiubZt2zY6MjKSOuZJn3EY5vtdu3al6XLky3cHDx4sU0Ynpo/lyfOINObFesS8WR/Wm2UjPcR2q5t3VS/buBvmz/QsH/OMbRfprBvIv9u2Y3vHelfLBN+znrGvYxtVx4v8q+uTzzvKwtGjR89Yptiu+TpQrnKsJ+mxbuQTyx37lXWp7q/4jj5pTDMTkTfz6kXMly4vf5FW3WZRPqrbGGwfth3bLN8nsT1j20iSlBuIYJMLFhcw0iMIqRMXzrjQhQgQ4wJMfnzm4pgjEMgvrgQQedAWImDIlyOCkLqLMBg3X4ZcrF9g+evWM/LIlynWhS5f9umK7U83XbEtqusa+6e6jbptu07TVQNotlF1PKalq9s+ESSy3rlYpmr+TcsS88jV5Z3vr2r5i6BsJvsx8q6uT5N8efJpIq26LFE+qusP9jdls7peUZ6ZrnpsSpI0Z4/R88d0PMo7dOhQsXfv3uKbb76ZeExa9dJLL6V30KrvGZ533nmpzyPL3COPPJIe+wWaV8pR630sCCw//YJHhHjrrbdSP1dXmx6bNm0qxi64aRnyeeKVV14pbr/99vLTeG1f3otjmtyqVatSf+yCXfu4laaHBkls93DWWWeVQ/Watl2n6dhH+SNaykanVyyqli5dWg7Vq37ftCyUO7pcTHvq1KnUr6o+5u7lsfeg4hE8++Kqq646Yz3y93qffvrp1JckKcxZsLk5a2eTYYKviy66qOMFmYCUd8oiSI0uKjtExQaCsqGhoXRxpK1B3sHjYknzShGwEcwxPg2UV/MjEMZUmn9hubngkue+ffvK1PGLNMtNTftAczWgDct8vgTd4fTp0+VQe1i2QUZFJrYn24X3MOPHRPVHxWygDdBoB5Tgl3c8d+/enT5/8cUXqT+bvvzyy3Kod+vXry+Hpi7epa7+wAjXXHNN6g96mZIkzb6BqCBEBRTuCl5//fUdL1YEHnmQWtcF2hmM4I+AkuAzr/gRwdyePXtq86GjIfqpiNrBefuFr7/++hl3VCOIrZtndG3dxbz44ovLoaL47rvvyqHBxF3MgwcPpn3HDwAqtvSjks10ReUmgmAqV8XdvNkUd1e5+92Lf/7zn+VQUVx44YXl0NR9++235ZAkSVMzEMEmj+Fo0J3AsO6xdi7usNTJaxxzp5EglotyBAUEndWaxp3uEOX59YL1YPmZZ9x94+7X1q1b03BVU9BEUNNWQEWNYwJ7vPPOO6k/yLgjTKPyIyMjKehk21555ZWzfgeNO5lbtmxJPxxYHgLhbo/o20Abm+AOfy/bIMo35XImj/FjXadzR1WStLgNTNNHBBW7du1KF1Eu7HXicXtTEBgXQh5zRrBHAEjQefTo0fSZgBNx55BGy+uabeFC3vQuXifxbub+/fvTMhCUVC/y8e5iU/uQBw4cmHh/s99YFhoDB68Z9BKwsB5zcTcxLwdsR4I8gibKAHeMZwvrH+/38irGXOKHC0E3um0D9i3lmx8XUe6n6ze/+U3q80pI9Z3k3I033lgOSZI0bmCCTfD/q3lMyIW9LqCMxsgJ0uI9TNAnMOF/RIdojzDQwDXBatzVQ9zx5PE97SXGRZTAisAi3kObivgvSDz2ZZluvfXW8ptfxJ1OxuFdxAjkmD/LwfrM5C5UN/x7wwjcWc9OwQOBFkF303+qaRPbgbu8uXvvvTf187uK1Yo7/RaPkCPIm0uUizfeeCOVY46Dph8B7FP2LfixVa1U17TN8tcscnH8UGbyd5IDj+tZpqa7+JKkRWx0FuXtGI5duGubScnbL2RcmqLJjQWI6btqN3bxnGiSJZp7YfqYR6Tlzb8wPtPl+UTHfALjsbykV5vKqRNtf5J3k2jmqNqx7myDEHnRVZucCdEETy/LFshrLBiZmCfzyfcH24ttUG1iJ98WTJ8vUywHXeTVy7bLp8vXnf0Xy4ZYZtLy+cZ6MB7pMR+G8/IW09DP1yFXtyxRdvJ9w7yi7DAP0hkv31/5urA9mJ70fJ7R1FBefntB3kxDnuSRb2/KFuvHd9XjJzRtM/IlPbYXebFe4HOsM/OM5SWPfNtIkpSbtWAzLvp1XVVdIJbj4hbBAhc5gqK48IGLI3nQxcWR8ZmuKi60EQgwXh5gRaBR7eICXIc8yY/5d0IesXx0BAD5Bbtum5FWFQFSBAxTwTKw/WJ70jFMWh58otO2qEtv2uf5tqv7PrZ/LAP92D9so+pysc1i+aMsNC1TBHfVrtP4oJ8vA+PTkUbH9037q2meiH1HOWDZp4oyxjxi2ej4HEFkk7ptFmKZ+L4arDIe48e0zJfP1X0iSVJYwp+xi4akOcYrFVNtAUGSpEE3UO9sSosV78Y2NXovSdJ8ZrApzTEq+dB6QbTTKknSwlEU/w8rjARHzaP4DAAAAABJRU5ErkJggg=="><br>

Havneområdet Spring cup 2018 regatta – 05. mai 2018 - 06. mai 2018

Sted: Seilsportsenteret
Beskrivelse: <a href="http://a8083ed4.lag247.no/regatta/Spring%20Cup/">Spring cup joller&nbsp;</a>

Konfirmasjon Lena Chrobak – 06. mai 2018

Tid: 06:00 – 20:00
Sted: Bastøy - Store sal
Beskrivelse: Lena Chrobak 91336164 lena@inventa.no

Jolletrening – 07. mai 2018

Tid: 16:00 – 18:00
Deltakere: Avdeling: Jolleseilere
Sted: Seilsportsenteret
Beskrivelse: Jollegruppe har trening hver mandag og torsdag &nbsp;1800 i sesongen. Seilerne skal være klare til å seile på det tidspunktet.<br>Er du ikke påmeldt. ta kontakt med&nbsp;<span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px;">Per Arne Høstvang på telefon 959 25 656.</span>

Horten kommune DKS – 07. mai 2018 - 08. mai 2018

Sted: Bastøy - Store sal
Beskrivelse: <p class="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11pt;"><b><font style="font-size: 11px;">Solfrid Sakkariassen</font></b></p><p class="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11pt;"><b><font style="font-size: 11px;">rådgiver - kultur og samfunn</font></b></p><p class="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11pt;"><b><font style="font-size: 11px;">den kulturelle skolesekken</font></b></p><p class="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11pt;"><b><font style="font-size: 11px;">Horten kommune</font></b></p><p class="" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 11pt;"><b><font style="font-size: 11px;">tlf. 33085379/46935955</font></b></p>