Tirsdagsregatta 2018

Påmelding, informasjon og resultater..

Resultater og informasjon fra Tirsdags regattaene  2017 finner du på  SRS

Det inviteres til oppstartsmøte og debattmøte 14 Mars kl 1800 hvor vi skal diskutere opplegget rundt Tirsdag regattaene og  Klubbregattaen.
Det er flere områder som diskuteres:

1. Rating systemet og NOR rating. Her har vi ført en fleksible linje, hvor regattasjefen unntaksvis kan gi en båt rating uten at båten trenger å være registrert i Nor Rating system. Mange synes å mene at rating system NorRating kan erstattes av noe annet. 
2. Påmelding og resultatsystem. SRS krever at du melder deg på forhånd, (før regattaen) . Dette gjøres en gang i sesongen for alle regattaene. Eller 2 ganger dersom vi ønsker å se sesongene adskilt. Resultatregistrering skjer mot de innmeldte båtene, av en av deltakerne etter at båtene har kommet i mål. Vi har nå besluttet å ta betalt for deltakelse for å finansiere vintrekking, betaling skjer i SRS og blir registrert der.  
Det er et forslag om å tillate at båter, f. eks fra andre klubber,  som passerer startlinjen skal kunne etter anmeldes slik at de kan komme på resultatlisten.  Er dette en reel problemstilling.
4.Endring av rating ved  seilføring m(uten spinnaker og Shorthanded må diskuteres. Hver regatta eller sesong?
5, Faste baner og fast Tidspunkt, erfaringer?Vi har faste baner les mer om disse her, og last ned kartene her.

Mer info på Påmeldings og resultat siden for 2017

 Trykk her for Bilder og videoAnnen Info
Spørreundersøkelse.

Vi har laget en spørreundersøkelse som kan få påvirkning seilingsbestemmelsene . Resultatet av spørreundersøkelsen er lagt som vedlegg her. Denne benyttes nå til å finne de riktige tiltakene for å få enda bedre regattaer. 

Målebrev
Alle våre regattaer benytter NOR-rating for å gi deltakende båter et korrekt måltall.  Les mer  om dette under artikkelen Målebrev vedlagt her.

Denne applikasjonen gir deg sekundene.
Slik vi har gjort det før er du  selv ansvarlig for å notere tidspunktet for målgang.  (Ikke hvor lang tid du har brukt, men tidspunktet.).
Mål-gangen er når baugen krysser linjen mellom startbøyen og flaggstangen på moloen. Det er problematisk å få iPhone til å vise sekundviser. Men det finnes Apps som løser dette. Her er «Clocks» et eksempel. Nøyaktig og synkronisert nok til bruk i Tirsdagsregattaen. Med både digital og analog visning.

Informasjonsmøte er avholdt.
Informasjonsmøte er avholdt. Med gjennomgang og tiltak fra spørreundersøkelsen, diskusjon rundt målebrev, og gjennomgang av Asker Seilforening sin introduksjon for storbåter
Vi oppmuntrer de som har lyst til å seile mannskap, og de som trenger mannskap til å sende en melding til leder for Tur& Hav.  (Se Styret)
Presentasjonen vist på møtet er vedlagt. Konklusjonene i dette dokumentet er grunnlaget for seilingsbestemmelsene 2017. I dette dokumentet finner du også definerte faste baner. De vil i sin endelige form også bli lagt ut på påmelding og resultat siden.