Tirsdagsregatta 2018

Påmelding, informasjon og resultater..

Resultater og informasjon fra Tirsdags regattaene  2018 finner du på  SRS Seilingsbestemmelser og påmeldingsinformasjon legges dit
Vi har faste baner les mer om disse her, og last ned kartene her.

Første regatta 2018


 Trykk her for Bilder og video

Annen Info
Spørreundersøkelse se vedlegg.
Måling av båten. Se vedlegg.


Målebrev
Alle våre regattaer benytter NOR-rating for å gi deltakende båter et korrekt måltall.  Les mer  om dette under artikkelen Målebrev vedlagt her.
Har du ikke målebrev får du et respitt tall av Leder for Tur&Hav

Denne applikasjonen gir deg sekundene.

Slik vi har gjort det før er du  selv ansvarlig for å notere tidspunktet for målgang.  (Ikke hvor lang tid du har brukt, men tidspunktet.).
Mål-gangen er når baugen krysser linjen mellom startbøyen og flaggstangen på moloen. Det er problematisk å få iPhone til å vise sekundviser. Men det finnes Apps som løser dette. Her er «Clocks» et eksempel. Nøyaktig og synkronisert nok til bruk i Tirsdagsregattaen. Med både digital og analog visning.