Tirsdagsregatta 2017

Påmelding, informasjon og resultater..

Påmelding til regattaen gjøres via SRS, kun  en gang for hele serien og må  gjøres senest  kl 2000 dagen før  første regatta du ønsker å delta i.
Prisen er 150 kroner for hele sesongen, uavhengig av om deltar i en eller flere regattaer. Dette dekker en del av kostnadene foreningen har ved å arrangere serien. Regattaen åpnes for påmelding 20 April. 

Vi har åpnet for å  øke fleksibiliteten ved å tillate endring av måltall/rating for hver regattaen. Dette er mer krevende rent administrativt, så vi ber dere om å holde tidsfristene for påmelding og endring slik at det er mulig å få forberedt regattaen administrativt. All informasjon om dette ligger i seilingsbestemmelsene. Les disse nøye, unntak fra disse vil ikke bli akseptert.
Vi har faste baner les mer om disse her, og last ned kartene her.

Mer info på Påmeldings og resultat siden.

 Trykk her for Bilder og videoAnnen Info
Spørreundersøkelse.

Vi har laget en spørreundersøkelse som kan få påvirkning seilingsbestemmelsene . Resultatet av spørreundersøkelsen er lagt som vedlegg her. Denne benyttes nå til å finne de riktige tiltakene for å få enda bedre regattaer. 

Målebrev
Alle våre regattaer benytter NOR-rating for å gi deltakende båter et korrekt måltall.  Les mer  om dette under artikkelen Målebrev vedlagt her.

Denne applikasjonen gir deg sekundene.
Slik vi har gjort det før er du  selv ansvarlig for å notere tidspunktet for målgang.  (Ikke hvor lang tid du har brukt, men tidspunktet.).
Mål-gangen er når baugen krysser linjen mellom startbøyen og flaggstangen på moloen. Det er problematisk å få iPhone til å vise sekundviser. Men det finnes Apps som løser dette. Her er «Clocks» et eksempel. Nøyaktig og synkronisert nok til bruk i Tirsdagsregattaen. Med både digital og analog visning.

Informasjonsmøte er avholdt.
Informasjonsmøte er avholdt. Med gjennomgang og tiltak fra spørreundersøkelsen, diskusjon rundt målebrev, og gjennomgang av Asker Seilforening sin introduksjon for storbåter
Vi oppmuntrer de som har lyst til å seile mannskap, og de som trenger mannskap til å sende en melding til leder for Tur& Hav.  (Se Styret)
Presentasjonen vist på møtet er vedlagt. Konklusjonene i dette dokumentet er grunnlaget for seilingsbestemmelsene 2017. I dette dokumentet finner du også definerte faste baner. De vil i sin endelige form også bli lagt ut på påmelding og resultat siden.