Aktivitetsplan Tur & Hav 2018

Tentativ Aktivitetsplan for Tur & Hav 2018
 • 28 Februar  kl 1800 Temakveld Seiling rundt Norskekysten
 • 14. Mars  kl 1800 Tirsdagsregattaen Klubbregattaen- Orienteringsmøte om tirsdagsregattaen, med spesiell invitasjon til nye seilere som ønsker å delta -  påmelding- pris -tracking-resultatregistrering - rating regler.
 • 18 april kl 1730 Maste dugnad/utpakking
 • 21 april kl 0800 Utsetting av båter
 • 08  mai kl 1800 Oppstart tirsdagsregatta
 • 23. juni Invitasjon til Regatta i regi Redningsselskapet
 • 26. juni Siste tirsdagsregatta før sommeren

Sommer ferie.

 • 14 august kl 1800 Oppstart tirsdagsregatta e. ferie
 • 1 september «Two Star» regatta
 • 22 september Klubbmesterskapet Å.S.
 • 29. oktober Siste tirsdagsregatta
 • 13. oktober kl 0800 Opptak av båter
 • 14. oktober kl 1200 Mastedugnad